Namn och nytt: Alice Bah Kuhnke kandiderar till språkrör

Kulturminister Alice Bah Kuhnke. By Riksantikvarieämbetet on Flickr
  • Fredag 19 Jan 2018 2018-01-19
E-post 0

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke säger i en intervju med Aftonbladet att hon absolut skulle kunna tänka sig att bli Miljöpartiets språkrör om hon får frågan. Med hennes svar finns det goda skäl att granska Bah Kuhnke djupare och identifiera vilka nätverk och delar av miljöpartiet och andra krafter som hennes kandidatur kommer vila på.

– Det vill jag absolut, om mitt parti vill att jag ska vara det, säger hon.

Bah Kuhnke tillägger att hon är ”beredd att axla ansvaret” om kongressen vill det.

Bah Kuhnkes förutsättningar att bli språkrör bör dels betecknas som goda, dels ett tecken på vilka som kan komma att arbeta för hennes kandidatur.  Trots Mehmet Kaplans avgång från regeringen tidigare under mandatperioden utgör Ibn Rushd-sfären och den islamistiska miljön en stor maktfaktor inom miljöpartiet men även inom delar av socialdemokratin. När Alice Bah Kuhnke blev kulturminister tog hon hela den maktbas med sig som hon byggde upp dels som generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, idag Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF, dels det idag nedlagda Sektor 3.

Sektor 3 var en svensk tankesmedja verksam mellan 2008 och 2013. Den kallade sig “tankesmedjan för det civila samhället”. Verksamhetens mål var att synliggöra, granska och väcka debatt om förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer. Sektor 3  drevs som en ideell förening med en rad organisationer som medlemmar, vilka även finansierade verksamheten och den forskning som bedrevs. 34 medlemsorganisationer, med en spännvidd från Arbetsgivaralliansen till Fonus och Sveriges muslimska råd.

Sektor 3 leddes från början av Alice Bah Kuhnke, som var med och grundade den hösten 2008. Hösten 2013 tillträdde Kristina Ljungros som chef. Den lades ned den 31 december 2013.

Vid grundandet av Sektor 3, finansierad av bland annat COOP, Fonus och andra delar av Folkrörelsesverige, utvecklade hon verksamheten till att i praktiken endast syfta till att ge Ibn Rushd – sfären ytterligare en plattform.  Ingenting finns kvar på internet, alla spår är raderade idag,  förutom på delar av ”old-web” samt i gamla cache – minnen där vissa av aktiviteterna fortfarande är kvar. Aktiviteter som styrker uppgifterna om en slagsida åt att bli en av Ibn Rushd-sfärens arenor för opinionsbildning.

Arbetstagarförteckningar från Sektor 3, deltagarförteckningar och aktiviteternas utformning tydliggör inte bara Bah Kuhnkes långa relation med Ibn Rushd-sfären och den islamistiska miljön. Löpande har flera socialdemokrater från såväl föreningen Hjärta Tro och Solidaritet varit anställda hos Bah Kuhnke på Sektor 3 eller engagerade på annat sätt. Det bör därmed inte vara slumpen som avgjorde att professor Ulf Bjereld, Tro och Solidaritets ordförande, fick Bah Kuhnkes uppdrag att utreda statsbidragen till trossamfunden.

Bah Kuhnke sade upp sig från Sektor 3 2013 efter att, enligt samstämmiga källor från finansiärerna, delar av styrelsen och finansiärerna till slut dragit i handbromsen då den ansåg att Bah Kuhnke utvecklade Sektor 3 i fel riktning. Bah Kuhnke valde att säga upp sig för att gå vidare till Ångpanneföreningen och styrelsen tog samtidigt beslutet att lägga ned verksamheten. 

 

Foto: Riksantikvarieämbetet

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.