Samhället överger “Orten”

Rinkeby Torg. Photo by Vargklo (2012) on Flickr.
  • Torsdag 11 Jan 2018 2018-01-11
E-post 0

Cristina Cruz, 67, Vårby, är en av de som återvänt till platsen där en handgranat dödade en oskyldig man och splitterskadade hans hustru. Cruz berättar till Aftonbladet att hon var på väg till tunnelbanan för att åka till stan när hon hörde explosionen i Vårby gårds centrum.

– Folk sprang, man trodde det var en terrorattack.

Cruz sammanfattar vad många i de särskilt utsatta områdena ger uttryck för. Rädsla för en kriminalitet som liknar den rädsla som terrorister vill sprida. Exakt det som de klankriminella gängen strävar efter. Deras blotta närvaro, inte ens synlig, skall räcka för att kontrollera det territorium och de affärsintressen de gör anspråk på.  Situationen är liknande på Järvafältet. I “Orten”. Tre skottlossningar – två döda. På bara tio dagar har stadsdelen Rinkeby drabbats hårt av det dödliga våld som följer i de kriminella gängkrigens spår.

– Vi är rädda nu, nästan paralyserade, säger Mohammed Amin Barkhadle, Rinkebybo och engagerad i organisationen Förorten mot våld till DN.

Polisen har ännu inte gripit någon efter det brutala mordet på en pizzeria i Rinkeby i mådags kväll. Offret, en man i 25-årsåldern, sköts i huvudet när han satt vid ett bord på restaurangen. Han har en kriminell bakgrund och det hela bedöms vara en uppgörelse mellan klanorienterad kriminalitet av etablerade gäng. Utvecklingen är inte ny utan har funnits under en period. Och. Ännu har inte gruppen återvändande från IS etablerat sig annat än att de ligger som en dov underton i Rinkeby. Dessa har ett ännu högre våldskapital och håller nu på att återetableras i sina forna hemmiljöer. Järvafältet, framför allt Rinkeby-Tensta-Husby är en sådan. Hisingen i Göteborg och Vivalla i Örebro är andra.

De stridande förbanden hade en överrepresentation av ”Foreign Fighters”. De som åkte till konflikthärden hade redan innan de åkte ett överintresse av hänsynslöst våld. I källarlokaler satt många av dessa och utbytte filmer och bilder på avrättningar och andra våldshandlingar på rena rekryteringsmöten. Denna grupp av unga män glider, och har tidigare glidit, mellan religiös fanatism och klan-orienterad kriminalitet vilket Ledarsidorna.se rapporterat om tidigare.

Under gårdagen genomförde Ledarsidorna.se samtal med flertalet källor i ”orten” och i de områden dit de kriminella gängen flyttat. Som Rissne, Sundbyberg och Bromsten. Ett samtal från några år sedan, en försommardag,  är i allra högsta grad aktuellt och ansluter till de nu genomförda.

Vi kan kalla henne D. Hennes föräldrar flydde till Sverige under sent 1980-tal. Hon är född i Sverige och bor i just Rinkeby. Hon sitter mitt emot mig klädd i keps, hood-jacka och långa säckiga byxor. Trots värmen. Det var vår i luften och kanske tjugo grader varmt. Hon beskriver sin vardag. Sitt Sverige.

Trakasserierna från de alltmer radikala gängen. Wannabeister. En skruvad, ultrakonstig hemmasnickrad ortodox islam som har starka drag av salafism, tvingar framför allt kvinnor, oavsett religion eller ålder, till heltäckande klädsel. De brukar stå och vänta på henne när hon går till jobbet för att kontrollera att hon inte visar någon bar hud. Hon har sedan länge slutat att gå ut själv med väninnorna. Ensamma kvinnor accepteras helt enkelt inte. “D” säger:

”Mina föräldrar flydde från religiöst förtryck till Sverige för att söka skydd. Nu vill jag, min man och våra två barn fly till Sverige vi med. Men vi har fastnat här. Det här är inte Sverige. Varför kan inte Sverige komma hit och rädda oss?”

Det kommer aldrig ske, det vet hon. En suck av uppgivenhet. En tår i ögonvrån. Hon förstår inte. Hon är ”andragenerationen”. Hon, hennes man och hennes barn bär ett utländskt efternamn som är svårt att uttala. Hon bryter lite och har en lägre utbildning än vad etniska svenskar har. Hon är dömd att stanna kvar i ett område där brandkåren inte åker in utan eskort. Där polisen inte har kontroll.

Uppföljningssamtalen tyder på att ingenting har förändrats. Jag genomför motsvarande med kontakter i välmående Täby. Lokalpolisen i Täby vittnar om att det just nu är väldigt stökigt kring Täby centrum. Ett stort problem är ökning av rån som begås av ungdomar mot ungdomar. I samband med detta berättar lokalpolisen att de ser en ökning av rån mellan ungdomar och enligt Madeleine Stolt, gruppchef för ungdomsutredningar i lokalpolisområde Täby, är det allt annat än lugnt just nu.

– Det är jättestökigt just nu, jättestökigt. Det är gäng som kommer hit från olika delar, Söderort och Västerort. Just nu utreder vi sex personrån, kring den här gruppen. Alla har inte varit runt Täby centrum men det är oroväckande, säger hon.

– Det är en välmående kommun helt klart, det kan ha en effekt. Sedan är det ett centrum som lockar ungdomar, det är lätt att det blir en fritidsgård.

Täby är en lukrativ marknad. Polisbevakningen är lägre och de boende är rikare än i Rinkeby. Mer varor att tillskansa sig med mindre risk än i Rinkeby. De boende som Ledarsidorna.se var i kontakt med i “Orten”, Rinkeby, drar alla samma slutsatser om såväl situationen i ”orten” som grannområdena:

  • Skjutningen i måndags, på pizzerian, var en maktdemonstration. Vid tidigare avrättningar har offren antingen transporterats till en skogsdunge eller avrättats i parkeringshus utan vittnen. Mördarna uppträder öppet för att injaga skräck och hävda territorium.
  • Som Cristina Cruz, Vårby pekar på, finns en underliggande oro för kriminella attacker som liknar terrorattacker. Du rör dig ogärna på gatorna efter mörkrets inbrott om du inte har någon form av skydd i form av antingen egna vapen, tillhör rätt klan eller har eskort i vissa av kvarteren.
  • Statsplaneringen i dessa områden gör det svårt att arbeta förberedande för polisen vilket de själva redogör för i sin rapport om särskilt utsatta områden. Känslan av att vara övervakad är konstant i dessa områden med kanske endast två, lättövervakade, tillfartsvägar.
  • Infartsvägarna är dragna på ett sätt, under viadukter eller nedsänkta med höga hus på bägge sidor, att det är enkelt att genomföra attacker mot till exempel utryckningsfordon men även bussar. Skjutningar mot kollektivtrafik har inträffat och inträffar med jämna mellanrum.
  • Polisens närvaro har endast ”fryst” situationen hjälpligt. Vid frysning av läget i ett område flyttar den intäktsgenererande verksamheten till närområdena.
  • När polisen följer efter blommar kriminaliteten upp igen samtidigt som den, över tid, ser ut att etablera sig i de närliggande områdena mer permanent.
  • Polisens resurser att frysa läget och börja pressa tillbaka de kriminella på hela det område som kallas Järvafältet räcker maximalt till för att täcka hälften av miljonprogramsområdena Rinkeby, Tensta, Kista, Husby och Akalla.

De boende, som Ledarsidorna.se varit i kontakt med, är alla överens. De är tveksamma till om polisens uthållighet samt ser hur grannområden nu blir gängens arenor istället. Den dag polisen drar sig tillbaka, eller flyttar fokus till gängens nyetableringar av marknaderna i medeklassområdena, är de överens om att de gäng- och klankriminella kommer tillbaka. Dessa bor kvar, endast de kriminella marknadsplatserna rör på sig.

En rimlig analys är att polisen förr eller senare, med dagens resurser och de klanorienterade kriminella gängens tillväxt samt det latenta hot som IS-återvändarna utgör, tvingas att överge ”Orten”. Medelklassen i Bromsten, Rissne i Sundbyberg eller i den mer välmående kommunen Täby, kommer inte acceptera en tilltagande närvaro av kriminella element. Medelklassen har muskler i form av högre inkomster, skattekraft, en handlingskraft i relation till myndigheter och röstsedlar.

Danmark har som jämförelse, trots att de inte har samma omfattning på problemen valt att diskutera en form av permanent  lösning. Det danska parallellsamhället ska bekämpas hårt, vissa så kallade ghettoområden ska rivas och invånarna omplaceras. Det utspelet gjorde den danska statsministern Lars Løkke Rasmussen när han höll sitt traditionella nyårstal, uppgav Ekot. En annan alternativ lösning kom en av Libanons före detta justitieministrar med när Ledarsidorna.se fick ett samtal med honom under förtroliga former. En radikal lösning som sannolikt många ryggar för men som kan komma att bli det enda rimliga alternativet inom något eller några år om dagens utveckling fortsätter.

En svensk lösning som förts fram nyligen är att börja rekrytera personer från “Orten” till polisen för att skapa en bättre kontakt och dialog. Vad som riskerar att ske i de fallen är redan känt. Klandynamiken och klanlojaliteten byggs då in i poliskåren. Vi riskerar på sikt få poliser som förväntas vara mer lojala med sin klan än med den enskildes arbetskamrater och arbetsgivare. Dessa poliser kommer tvingas att ställning i klankulturella målkonflikter med övriga samhället. Skydda en klanmedlem från att bli gripen och lagförd eller skydda samhället. I en klankultur är klanen alltid överordnad. Att bryta mot detta innebär att bli utesluten från klanen och betraktad fredlös. Som fredlös är du allmänt villebråd.

Medelklassen kommer inte acceptera att en ökad kriminalitet från ”orten” sprider sig till medelklassens bostads- och arbetsmiljöer. Polisen ser inte ut att ha resurser mer än att hålla kanske hälften av de utsatta områdena på Järvafältet samtidigt. Där kommer, på sikt, medelklassens och de klankriminellas intressen sammanfalla. Hur märkligt det än kan te sig. Polisen har helt enkelt inte resurser eller uthållighet nog. På sikt riskerar de att tvingas prioritera så att inte kriminaliteten sprider sig och blir ännu svårare att bemästra.

 

 

Foto: vargklo

 

Redaktören kommentar:

Läs gärna Fredrik Antonssons artikel på iOtakt om Rinkeby. Dagens Nyheter har ett bra fördjupande reportage.

För ytterligare kunskap om klankulturer läs Per Brinkemos bok “Mellan klan och stat” eller Mark S Weiners “Rule of the Clan“, finns även på svenska “Klanvälde“. Även Bengt G Nilsson “Oljans pris” ger vägledning i klandynamik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se