Spelet är över för talmannen

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 9 Jan 2018 2018-01-09
E-post 0

Dagens Nyheter lyfter idag, likt Aftonbladet, fram turerna kring riksdagens talman Urban Ahlin i sina respektive ledartexter med lite olika perspektiv. DN fokuserar vid partikulturen inom socialdemokraterna, Aftonbladets fokus är mer svårdefinierbart. Att historien med #metoo och talmansämbetet nu närmar sig sitt slut står dock klarare och klarare.

Cecilia Eklund, det ombud för den aktuella kvinnan som ursprungligen kom med anklagelserna mot Ahlin, som nu klivit fram i DN beskrivs av många inom Socialdemokraterna som en förebild, särskilt för unga kvinnor inom partiet. Eklund har ett långt liv inom arbetarrörelsen, bland annat som kommunikationschef på fackförbundet Kommunal fram till månaderna innan Kommunals vidlyftiga interna och externa representation avslöjades.

Kvinnan som anmälde Urban Ahlin till partiet fick tröst av Cecilia Eklund efter att ha pratat med partiet. De hade långa samtal och gick igenom alla incidenter, olämpligt beteende under resor, olämpliga sms och när Ahlin enligt kvinnan försökte ta sig in på hennes hotellrum. Cecilia Eklund har även sett sms från Urban Ahlin i kvinnans telefon.

– Det var tydliga sexuella anspelningar. Jag satt med henne när hon bröt ihop och fick höra alla berättelser. Jag gick till dåvarande biträdande partisekreterare Stefan Stern och sa att det här borde man polisanmäla. Då fick jag höra att det inte var aktuellt för att det skulle skada partiet. Jag ångrar att jag inte stod på mig.

I sak är det exakt samma redogörelse jag blev informerad om i mars 2009 vid ett internat på Bommersvik. Det enda som skiljer, men där kan min minnesbild snart nio år senare vara något diffus, är att nu är den uppmjukad. Idag pratas det om ”sexuella anspelningar” och inte som då – trakasserier.

Att skicka SMS med flirtiga anspelningar är inte straffbart. Att trakassera är det men nu nio år senare är detta preskriberat i egentlig straffrättslig mening om svensk lag skall tillämpas.

Det som inte framkommit är att Eklund själv var tf presschef för riksdagsgruppen med en direkt och daglig tillgång till Mona Sahlin 2010. Eklund hade därmed alla möjligheter att inte bara informera Stefan Stern, som idag nekar kännedom. Även Mona Sahlin och till exempel Karin Pettersson, då kommunikationschef men idag ledarredaktör för Aftonbladet, hör till den krets som borde varit informerade. I varje fall Pettersson som var närvarande en av dagarna på det internat på Bommersvik 2009 där jag fick reda på det första gången.

Idag utreder Setterwalls Advokatbyrå händelseförloppen. Utredaren är Managing Partner, Advokat Åsa Erlandsson som måste anses vara väl skickad då Erlandsson har en bakgrund inom bland annat arbetsrättsliga frågor. Erlandssons engagemang för kvinnors arbetsvillkor är tydligt genom hennes medlemskap i Advokatsamfundets Hilda.

Det som så här långt framkommit, påstådda SMS med sexuella anspelningar som ingen ännu vet innehållet i, är dock tillräckligt för att ha omöjliggjort en internationell karriär för Urban Ahlin efter det han lämnat talmansuppdraget. Det är allmänt känt att framför allt USA är extremt känsliga för denna form av skriverier. Det räcker med att anklagelser om SMS med sexuella anspelningar hamnar på nyhetsplats för att USA skall aktivt lägga in sitt veto vid tillsättningen av internationella chefstjänster.

Det finns muntliga uppgifter, som Aftonbladet idag anspelar på, i vissa kretsar att det kan finnas mer på Ahlin men ingen vill svara på om det är av sexuell natur eller en allmän bufflighet. Allmän bufflighet är inte alls reglerat i Brottsbalken.

Det som kan ligga i farans riktning är att Ann Linde (S), EU- och handelsminister, position försvagas. Linde är en mångårig kollega till Ahlin som arbetat nära honom och tagit honom i försvar. Ahlin lyckades att få med Linde på talmansresan till Israel under hösten 2017 för att börja normalisera relationerna med den israeliska regeringen. Något som inte sågs med blida ögon från den mer Teheran-trogna rådgivarkrets kring utrikesministern även om Wallström själv sannolikt var positivt inställd till uppmjukningen. Wallström är, vilket är allmänt känt, inte välkommen alls till Israel.

De inrikespolitiska, och partiinterna, konsekvenserna och konvulsionerna, går idag inte att överblicka.

För processen som sådan, talmansämbetet och Urban Ahlin är därmed saken i praktiken över.

  • Någon målsägande finns fortfarande inte i egentlig mening då det är endast Eklund, som ombud utan fullmakt, klivit fram och redogjort för ett händelseförlopp hon inte varit primärt del i annat som i rollen av samtalspart.
  • Setterwalls genomför en utomrättslig process utan tillgång till tvångsmedel för ett påstått brott som dels endast har böter på straffskalan, dels är preskriberat. Parallellerna med hur Sven Otto Littorins politiska bana slutade är uppenbara.
  • Ingen vet än idag, tio år senare, vad som stod i de sms som skickades, trots att direkta frågor ställts till de som än idag säger sig ha sett dessa. Svaren blir allt ifrån ”grovt” till ”det var tydligt” och “gick inte att missförstå”. Men ingen vill säga vad det stod.
  • SR har gått ut med nyheten på engelska varför det är rimligt att förutsätta att även andra regeringar och nyhetsbyråer är medvetna om anklagelserna.
  • Urban Ahlins antagonister har lyckats, med mer eller mindre sanna eller rimligt belagda påståenden, med att omöjliggöra Ahlins post-politiska karriär på UD samt även inom alla internationella organ. Organ som FN men även andra där kanske främst USA med stor sannolikhet kommer lägga in sitt veto.

Vad som hände för tio år sedan har i det politiska spelet blivit oviktigt. Närmast en bifråga som inte behöver mer uppmärksamhet från de politiska spelarna. Spelet kring Ahlin är över. 

Kvar står en kvinna, som inte vill kliva fram, med en berättelse som ingen kan styrka eller avfärda. Några ombud utan fullmakt till kvinnan, vissa med namn – som Eklund, andra är fortsatt anonyma. Några pianister. Samt naturligtvis Urban Ahlin. Som dömts i en utomsrättslig process och vars straff kommer bli att hans postpolitiska karriär är i spillror.

Utan möjlighet att kunna överklaga.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se