Dagens Nyheter – huvudproducent av falska nyheter om talmannen

Image by Damian Gadal on Flickr
  • Fredag 23 Feb 2018 2018-02-23
E-post 0

Advokatfirman Setterwalls, som haft Socialdemokraternas uppdrag att utreda riksdagens talman Urban Ahlin för sexuella trakasserier, lämnade idag sin rapport rapporterar DN. Rapporten som sådan ger Ledarsidorna.se rätt på samtliga avgörande punkter. Rapporten sätter samtidigt ljuset på Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarskis roll och kvaliteter då DN fått regeringens uppdrag att motarbeta falska nyheter.

I rapporten fastslås att Ahlins beteende varit ”olämpligt och oprofessionellt”, men att det gått för lång tid för att avgöra om det var sexuella trakasserier vilket är exakt det som Ledarsidorna.se pekat på. En avgörande punkt för en publicist som bestämt sig för att driva en utomrättslig process.

Styrkan i rapporten är den utpekade kvinnan själv. Hennes historia ger inte vare sig DN:s eller Cecilia Eklunds (det enda ombud som trätt fram med namn) version något som helst stöd. Det är utredningens bedömning att sms:en från Ahlin till kvinnan varit oprofessionella, även om de enligt utredningen inte har haft en ”sexuell innebörd” vilket Eklund antytt. Det är en stor skillnad mellan SMS med sexuellt innehåll och med olämpligt innehåll. Att skicka sms med olämpligt innehåll är inte brottsligt i någon mening. Möjligtvis dålig timing eller dåligt omdöme.

De personer som uppgivit att de sett SMS:en och sagt att “de var uppenbart sexistiska” samt sagt att de sett hur Ahlin bultat på kvinnans hotelldörr (eller pratat med någon som sett det) har uppenbart farit med osanning. I tio år. I tio år har de spritt denna bild. Tills den fångades upp av Dagens Nyheter.

Dagens Nyheters rapportering visar sig inte ha förankring i den kvinnas berättelse som pekas ut utan Peter Wolodarski har som ansvarig utgivare i allt väsentligt förlitat sig på i stor utsträckning anonyma andrahandskällor. Anonyma ombud utan fullmakt. Med en osann bild. Vilken politisk agenda dessa –  till stor del fortfarande anonyma källor – har haft vet de bäst själva men banden till de socialdemokrater som är mer positivt inställda till Hamas finns där. Och det är det spelet har handlat om i stor utsträckning. Att hålla Ahlin borta från UD och utrikespolitiken den dag han lämnar riksdagen. Hur medveten pianospelare som Wolodarski varit kommer vi sannolikt inte få reda på inom överskådlig tid.

Kvinnan som nu givit sin historia till Setterwalls, är inte del av de nätverk som vill ha bort Urban Ahlin från UD. Men hennes historia har använts i snart tio år för att hålla honom borta.

Regeringen har via Vinnova anslagit 13,5 MSEK till SVT, SR, SvD samt DN för att motverka falska nyheter i media under 2018. Projektet omfattar bland annat en automatiserad, algoritmstyrd, nyhetsvärdering och källkontroll. DN har, med sitt bidrag i form av rapporteringen om talmannen, vilken kvalitet väljarna har rätt att förvänta sig av DN i valrörelsen.

Samtidigt agerar regeringen och aktörer som DN strukturerat och metodiskt för att motarbeta och inskränka aktörer som Ledarsidorna och Nyheter idag. När DN får 13,5 MSEK att dela på med andra aktörer får Ledarsidorna och Nyheter Idag såväl propositioner som offentliga utredningar om kommande lagar emot sig. Lagar som, om de införs, effektivt kommer göra Ledarsidorna.se rapportering om tillståndet i svensk politik till kriminell verksamhet.

Trots att den rapportering Ledarsidorna.se står för, i fallet med talmannen, visar sig vara mer korrekt än DN:s motsvarande.

Något annat som blir tydligt är DN:s svaga insikt om det politiska spelet och lika svaga källor inom internt minst ett parti. Socialdemokraterna. Alternativet är att DN:s chefredaktör och de ansvariga journalisterna i allra högsta grad är medvetna och delaktiga i att försöka smutskasta Urban Ahlin som person. Helt utan hänsyn till att den nyhetsrapporteringen skadar bilden av Sverige.

Att Urban Ahlins postpolitiska karriär är pulvriserad som effekt av DN:s rapportering vittnar flera av varandra oberoende källor om. Dels från mellanstatliga organisationer som FN, OSSE och EU men även från utländska regeringar om till Ledarsidorna.se. DN satte bilden av en snuskhummer. Främst. Men utan egentlig stöd i efterhand. DN publicerar rykten som absoluta sanningar med vittgående konsekvenser för det högsta ämbete som en svensk kan väljas till.

Dagens Nyheter är inte heller vilken tidning som helst, ens inom Bonnierkoncernen. Det är juvelen i Bonnierkoncernens krona. När Peter Wolodarski var ny som ansvarig utgivare tydlig med att god journalistik skulle få läsaren att tänka och känna. Och tänka och känna har DN onekligen fått omvärlden att göra kring Sveriges talman. Problemet är att journalistiken bakom orden inte håller måttet.

Hur väl informerade, eller inkännande, ägarna har varit om DN:s medverkan i att sprida uppenbart falska nyheter och försöka få bort Urban Ahlin som person från den politiska scenografin borde, för varje medborgare, vara en fråga som bör få sitt svar. Även hur näringsminister Mikael Damberg agerat när han lät, via Vinnova, DN att vara ledande i arbetet mot falska nyheter. DN är i allra högsta grad med som en politisk aktör vilket styrks av DN:s rapportering om Ahlin. En rapportering som, i enlighet med advokatbyråns Setterwalls, vilar på lösan sand.

Setterwalls rapport sätter punkt för utredningen kring talmannen. Men den öppnar för fler frågetecken kring Vinnova och därmed näringsminister Mikael Damberg, Mona Sahlins tidigare pressekreterare Cecilia Eklund, Peter Wolodarski och Dagens Nyheters ägares agerande och agenda.

Att nya medier, som Ledarsidorna och Nyheter Idag, skall tystas till varje pris bör i varje fall numera vara ställt utom allt rimligt tvivel. Trots att dessa gång på gång visar sig ha en mer korrekt bild att förmedla än till exempel Dagens Nyheters nyheter om den person, Urban Ahlin, som uppbär det högsta ämbete en svensk medborgare kan väljas till.

Med Setterwalls rapport blev det idag uppenbart vilken form av media som kan ge en korrekt bild och vilka som enkelt kan styras av andra agendor. Dagens Nyheter och Peter Wolodarskis rapportering skall ställas mot nya medier och i det blir det uppenbart vem som har varit oberoende och vem som styrts, eller varit beroende, av andra agendor.

Dagens Nyheters angrepp på riksdagens talman bör i framtiden ses som själva juvelen i den krona av falska nyheter som spreds under valåret 2018.

Att använda sig av riksdagens talman bör vara ett svårslaget rekord i den genren.

 

 

Redaktörens bittra eftersläng:

Ledarsidorna.se har erfarit omfattande DDOS-attacker och slåss varje vecka för sin överlevnad och för att kunna ha en hög kvalitet på skribenter och produktion.

Skulle varje läsare av en artikel betala en krona skulle jag inte behöva gå ut med håven. Tvärtom skulle jag kunna bytgga ut redaktionen med minst fyra fasta medarbetare till. En läsare av Dagens Nyheter betalar 179 kronor per månad som lägsta abbonemangskostnad, eller sex kronor per dag och läsare som prenumeranter. I jämförelse med ledarsidorna.se som kanske kan räkna hem mellan tre och tio öre per dag och läsare som frivilliga bidrag.

Jag tror nämligen på det fria ordet. Att information måste vara tillgänglig för alla för att kunna fatta även svåra beslut i komplexa frågor. Jag drar mig för betalväggar.

DN har även fått en extra tilldelning av regeringen i form av statsbidrag för att arbeta mot exakt de falska nyheter de själva tycks producera.  Som den i form av talmannens påstådda agerande. DN har dessutom en säkrad framtid i praktiken med Konstitutionsutskottet bakom sig i implicita termer då DN anses vara en seriös aktör inför de förestående inskränkningarna i YGL och TF.

Vi slåss på helt olika villkor. Helt olika. 

Fundera något på vilket skick vi kommer vara i den tionde september när vi vaknar efter valet. Det är DN som skall arbeta med kvaliteten på nyhetsvärdering och mot falska nyheter. Med skattemedel.

 

Foto: Damian Gadal

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se