Den svenska bidragsindustrin – ett isberg på drift med bestämd riktning

Image: Pexels on Pixabay
  • Måndag 12 Feb 2018 2018-02-12
E-post 0

Studieförbundet Ibn Rushd driver ett projekt om hatbrott och diskriminering på uppdrag av Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Beslutet om projektet knyter ihop den svenska bidragsindustrin med tre departement som alla har det gemensamt att de leds av ministrar från miljöpartiet.

– Vi på Ibn Rushd är glada över SST:s förfrågan och ser ett stort behov av kunskapsinsatser på området och hoppas med detta projekt sprida kunskap och skapa en plattform för kunskap, säger Omar Mustafa, rektor på Ibn Rushd

En av de mest utsatta grupperna, vid sidan om den judiska, är Sveriges muslimska minoriteter. Under förra året utsattes flera moskéer för fysiska angrepp – varav två eldhärjades svårt. Församlingar utsattes för grova hot och skadegörelse. Utöver detta drabbas företrädare för muslimska organisationer – eller bara personer som på olika sätt associeras med islam – återkommande för fysiska attacker, hat och hot. Plattformen som SST driver folkbildning från, islamofobi.se, drivs av Ibn Rushd där bland annat Kitimbwa Sabuni, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén, skrivit portaltexten ”Islamofobi – en rasism i tiden”

Sabuni, och islamofobi.se, menar att

Den kanske mest tragiska kategorin av mediepersonlighet islamofobi-industrin genererar är den muslimska inbäddade informanten som i kraft av att själv ha muslimsk kulturbakgrund antas besitta en djupare, sannare kunskap om muslimer. Den somalisk-nederländska aktivisten Ayan-Hirsi Ali hör till de mer kända exemplen internationellt men hon har många svenskar som följer i hennes fotspår och likt henne inte tvekar att slira på sanningen för att möta efterfrågan på rasistiska framställningar om muslimer från autentiska bruna munnar. Dessa muslimska ”sanningssägare” agerar ibland av komplexa, multifacetterade skäl men man kan inte bortse från att islamofobi-industrin är en genväg till en karriär inom journalistik, politik eller akademi för framåtsträvande personer som annars mest möter stängda dörrar.

Retoriken ligger nära, eller till och med förbi, Muslimska Brödraskapets motsvarande. Den ansluter sig till takfir, det vill säga exkludering eller alienering av muslimer som inte är troende eller renläriga nog från den muslimska gemenskapen, ummah. Umma är arabiska och står för stam eller källa men kan även betyda klan. Den muslimska umman skall ses som ett paraply för alla klaner som ansluter sig till Islam. Om de är renläriga nog enligt den retoriska och teologiska modell, takfir, Sabuni ger uttryck för. Där svagt troende exkluderas.

Detta förstärks av att studieförbundet Ibn Rushd medgivits att för folkbildningsmedel bedriva Dawa, frälsnings- och missionsarbete, av Folkbildningsrådet. När Omar Mustafa kommenterar förtroende om att sprida kunskap för SST räkning om Islam kan det inte uteslutas att det är frälsning han menar. Ibn Rushd är inte på något sätt hemlighetsfulla med detta frälsningsarbete utan redogör för detta i sin verksamhetsplan för 2017-2018. Att Ibn Rushd, som driver SST uppdrag mot islamofobi, prioriterar renlärighet blir tydligt med Sabunis avslutande ord:

Dessa muslimer, som ibland ges hedersbeteckningen ”moderata muslimer”, tror på iden att vanliga majoritetssvenskars islamofobiska attityder beror på okunskap och rädsla för det okända och kan botas genom att muslimer tar på sig rollen som goda ambassadörer för sin religion. Med den logiken är alltså islamofobin muslimernas eget fel som inte i tillräcklig utsträckning varit mönstermedborgare.

Att denna sfär har en exkluderande och separatistisk syn på sin omvärld förstärks med Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer, uttalande i trailern för Antirasistiska Akademikin. Musa menar 2.20 in i klippet att majoritetssamhället i Sverige kolonialiserat förorten. Att Musa står för en separatistisk agenda för vad han menar är rasifierade blev tydligt i samarbetet med SSU Stockholm där endast rasifierade var välkomna.

Att denna sfär har en särställning på även UD blev Omar Mustafas deltagande som inbäddad i en utrikeshandelsdelegation till Azerbadjan ett tydligt tecken på. Som inbäddad fick studieförbundet Ibn Rushd och Omar Mustafa status som officiell representant för Sverige. 

En annan organisation som binder ihop Ibn Rushd verksamhet hos tre departement är Islamic Relief. Vice ordförande för Svenska Islamic Relief är Omar Mustafa som samtidigt är förbundsrektor för Ibn Rushd. Islamic Relief anses vara Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation och är förbjuden att verka i bland annat UAN, förenade arabemiraten, samt blivit avstängda från Storbritanniens största bank HSBC för att ha slussat pengar till Hamas. Hamas angav tidigare att Brödraskapet var dess politiska inspirationskälla i sina stadgar. En tredje organisation som ingår i detta komplex är Forum Syd, civilsamhällets egen samordnande biståndsorganisation, som varje år för bidrag av Sida för att fördela vidare. Bland Forum Syds medlemmar återfinns bland annat Islamic Relief.

Tre departement, utrikesdepartementet med biståndsminister Isabella Lövin (MP) och Sidas aviserade partnersamarbete med Islamic Relief med därtill hörande biståndsmedel, kulturdepartementet med kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och därmed SST:s anslag till trossamfunden och Ibn Rushd samt utbildningsdepartementet med Gustaf Fridolin (MP) som utbildningsminister och som därmed ytterst kontrollerar Folkbildningsrådets budgetmedel, driver nu skattemedel in i en bidragsindustri som verkar för en radikalisering och inkapsling av den muslimska diasporan. Med representanter som ser en anpassning till majoritetskulturen som en fientlig handling av sina egna och helst vill leva i fred och arbeta med muslimsk mission.

Rörelseriktningen är inte överraskande på något sätt. Såväl Gustav Fridolins som Alice Bah Kuhnkes relationer med den islamistiska miljön är väl kända sedan tidigare. Miljöpartiet har under hela mandatperioden visats ha täta kontakter och personunioner med den islamistiska miljön. Allt ifrån Yasri Khan, som vägrar ta kvinnor i hand, till Ibn Rushds Mohammed Temsamani som vid sidan av sitt engagemang i MP även gjorde sin politiska praktik hos Mohammed Mursis ”Frihets- och rättvisepartiet” under Mursis presidentvalskampanj efter den arabiska våren. ”Frihets- och Rättvisepartiet” är numera förbjudet och är Muslimska Brödraskapets egyptiska politiska gren. Temsamani är ansvarig för tro och medlemsorganisationer vid studieförbundet Ibn Rushd kansli.

Detta är bara toppen på det isberg som den svenska bidragsindustrin utgör. 

Inte sällan väljer ansvariga från politisk nivå den ekonomiska föreningen som önskvärd organisationsform och slutdestination för verksamheten. Den ekonomiska föreningen står utanför svensk förvaltningslagstiftning och såväl Ibn Rushd som Folkbildningsrådet och Forum Syd kan helt neka åtkomst till interna dokument trots att deras respektive budgetar till 95 procent eller mer utgörs av skattemedel. Ett annat exempel, om än i utkanten av själva kärnan, är den ekonomiska föreningen Concord. Concord skall med medel från Sida bedriva valrörelse för en feministisk utrikespolitik. I praktiken ett politiskt parti förklätt till en tjänstemannaorganisation som varje år får runt sex miljoner kronor för sitt arbete samt tillåts ackumulera, eller spara, upparbetade medel.

Denna struktur och kultur är dock inte ny. Förre biståndsminister Gunilla Carlsson försökte under sin andra mandatperiod luckra upp den och få till en bättre politisk styrning inom sitt ansvarsområde. Carlsson motarbetades dock aktivt på samma sätt som Folkbildningsrådet idag värnar om sin slutenhet och sina privilegier som ekonomisk förening med en svag politisk styrning. Folkbildningsrådets ordförande är idag Andreas Norlén, M.

Viljan till förändring motarbetas aktivt av medlemsorganisationerna.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se