Muslimska Brödraskapet under press i Europa

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 5 Feb 2018 2018-02-05
E-post 0

Muslimska Brödraskapet har på senare tid satts under allt mer press. Såväl Storbritannien som USA har nyligen klassificerat två av dess grenar, Hasm och Liwa al-Thawra, som terrororganisationer samtidigt som Hamas ledare nu satts upp på sanktionslistan som omfattar misstänkta terrorister. Storbritanniens och USA:s hårdare attityd kommer med stor sannolikt påverka den svenska utrikespolitiken i allmänhet och biståndspolitiken i synnerhet.

Sida´s nya generaldirektör, Carin Jämtin, kommer enligt flera källor att i mars presentera biståndsstrategierna där Islamic Relief kommer att utgöra en strategisk partner. Islamic Relief är Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation. HSBC, Storbritanniens största bank, avbröt 2016 allt samarbete med Islamic Relief efter att biståndsorganisationen betalat ut medel till Hamas. Hamas har tidigare, indirekt, fått finansiering via det svenska biståndsprojektet som slussats via Humanitarian Law Centre. Muslimska Brödraskapet har fram till ett år sedan Hamas politiska inspirationskälla enligt dess stadgar. I detta projekt har finansiering av PBA, det palestinska advokatsamfundet ingått. Ett samfund som inte erkänner vare sig Israels eller en enda israels närvaro mellan Medelhavet och Jordan-floden. Något såväl UD som Sida har varit, och är, mycket medvetna om. Övriga samarbetsländer har sedan avslöjandet frusit samtliga biståndsmedel. Norge har begärt utbetalade bidrag tillbaka.

Brödraskapet är annars på offensiven i Frankrike där omfattande Dawah, eller frälsningsarbete, organiseras. Likheterna med statsfinansierade folkbildningsförbundet Ibn Rushd verksamhet återfinns i dess verksamhetsplan för 2018. I Ibn Rushd verksamhetsplan för 2018 framgår att folkbildningsförbundet kommer bedriva just Dawah, frälsningsarbete, för medel avsedda för folkbildning. Folkbildningsrådet, en ekonomisk förening, är den instans som fördelar medel till studieförbunden. Som ekonomisk förening lyder den inte under offentlighetsprincipen trots att den har en myndighetsliknande ställning och verksamhet. Omar Mustafa, Ibn Rushd förbundsrektor, är även vice ordförande i Svenska Islamic Relief. Ibn Rushd står även som organisatör bakom Muslimska Familjedagarna som vid flertalet tillfällen bjudit in talare från Muslimska Brödraskapet.

Storbrittaniens och USA:s hårdare linje mot Brödraskapet kan komma att tvinga utrikesdepartementet och Sida att anpassa eller gömma undan samarbetet. Möjligheterna finns genom att inte låta Islamic Relief ha ett direkt samarbete med Sida. Ett sådant samarbete skulle innebära att det faller under offentlighetsprincipen. Sida har möjlighet att gömma undan detta inom ramen för samarbetet med Forum Syd eller Concord. Forum Syd är en ekonomisk förening som uppbär ramanslag från Sida och omfattas inte av offentlighetsprincipen.

Bland medlemsorganisationerna i Forum Syd återfinns bland annat Palestinagrupperna, Islamic Relief samt även Emmaus. Emmaus engagemang i Västsahara är omfattande. Ledarsidorna.se har försökt få ut redovisning av biståndsmedel från Forum Syd men fått svaret att detta ej medges då Forum Syd ej har någon skyldighet att svara på frågor från journalister eller allmänhet om hur skattefinansierade biståndsmedel används.  Forum Syd är, genom handläggaren Johan Stenberg, tydlig på den punkten i sitt mailsvar:

Forum Syd är en ideell organisation, och inte till en myndighet. Forum Syd har inte en rutin och heller inte någon skyldighet att lämna ut intern dokumentation till privatpersoner. Viss verksamhet hos Forum Syd finansieras med statliga medel och denna blir offentlig då Sida har granskat och godkänt den.

Det vill säga; det är myndigheten SIDA som ansvarar för att redovisa i enlighet med offentlighetsprincipen. Inte Forum Syd som i praktiken gör SIDA:s jobb. Forum Syds tystnad, och ovilja att redovisa var skattemedel går, står i bjärt kontrast till SIDA:s officiella redovisning genom Open Aid.

Forum Syds definition om ”viss verksamhet” är en tänjning av sakläget som borde få fler journalister att vakna till liv. Det vill säga,  journalister som inte har kopplingar till SIDA borde reagera. I praktiken 95 procent av verksamheten finansieras genom anslag från SIDA. Trots det redovisas en i allt väsentligt mindre andel av verksamheten öppet. Ännu svårare är det att sedan spåra de utlovade slutrapporterna på Sidas hemsida.

Konstruktionen med Forum Syd medger för Sida och andra, som UD, att gömma undan verksamhet från offentlig insyn på samma sätt som Folkbildningsrådet har de möjligheterna. Ibn Rushdsfären är ett exempel på hur en organisation, genom personunionen som Omar Mustafa utgör genom att vara förbundsordförande för Ibn Rushd och samtidigt vice ordförande för Islamic Relief i Sverige har tillgång till såväl statsanslagen till folkbildning som biståndsmedel. Oavsett om de sedan kommer via Sida direkt eller slussas via Forum Syd.

Regeringen, och även Sida, står inför ett val i framför allt relationen med USA. Tona ner Islamic Reliefs roll genom att fortsätta slussa biståndsmedel via Forum Syd, med begränsningar i insynen för allmänhet och journalister, för att inte störa relationen mellan USA och Sverige eller att höja Islamic Reliefs status till prioriterad partner till Sida. Det senare skulle dock på sikt störa försvarsminister Peter Hultqvists goda relationer till USA och NATO. Att det finns en spricka i regeringen kring utrikespolitiken är väl känt där utrikesdepartementet vill gå en i allt väsentligt i relation till Brödraskapet vänligare sinnad riktning.

Muslimska Brödraskapet är satt under press och kommer mer och mer ut i strålkastarljuset i Europa samtidigt som organisationer som kan kopplas till Brödraskapet flyttar fram positionerna i Sverige. Och bedriver Dawah, missionsarbete, med skattemedel avsedda till folkbildning. Allt med Folkbildningsrådets, och i mars även eventuellt Sidas, medvetna medverkan.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se