Om nihilismen och Dagens Nyheters brist på bildning

Ann Heberlein. Photo by Wilmarsgard.
  • Lördag 3 feb 2018 2018-02-03
E-post 0

I en sällsynt rörig text på Dagens Nyheters ledarsida driver Lisa Magnusson (känd från gratistidningen Metro) tesen att alt-rightrörelsen vilar på en nihilistisk grund. För att få lite couleur locale hävdar hon att jag, Hanif Bali (M) och Sara Skyttedal (KD) är exempel på svenska nihilister. Magnusson röjer därmed sin bristande bildning och sin katastrofala okunskap om både alt-right rörelsen och nihilism.

Nihilism är, som mina bildade läsare sannolikt redan känner till, en värdeteori som helt enkelt förnekar förekomsten av intrinsikala värden och en objektiv mening. För en nihilist betyder ingenting någonting. Alt-right rörelsen befinner sig alltså mycket långt ifrån en nihilistisk världsbild. Den alternativa högern menar att fenomen som nationen, traditioner och den egna rasen har ett inneboende värde och därmed betyder allt.

Den som är intresserad av en initierad beskrivning av den alternativa högern kan med fördel ta del av Blanche Jerns utmärkta text om alternativhögerns och identitetsvänsterns gemensamma ideologiska rötter och värderingar. Jag bekänner mig varken till nihilismen eller den alternativa högern. Jag skulle inte heller definiera Bali och Skyttedal som varken det ena eller det andra. Bali och Skyttedal är något så unikt som två politiker som faktiskt är tydliga med sina värderingar och bevekelsegrunder, och som dessutom hävdar sina principer även när det är obekvämt.

Själv definierar jag mig som moralisk realist, vilket jag skrivit om i flera böcker, bland annat i min senaste bok, ”Den banala godheten”. På sidan 27 skriver jag följande: ”Själv ansluter jag mig till idén om en moralisk realism. Jag hävdar alltså att det faktiskt finns sådant som är moraliskt rätt och sådant som är moraliskt fel. Etik och moral är inte bara en fråga om tycke och smak, om subjektiva bedömningar. Etik och moral handlar om normer, värderingar och principer – och jag hävdar med bestämdhet att en del normer, värderingar och principer är bättre än andra”.

Om Lisa Magnusson bemödat sig om att läsa den bok hon tar till intäkt för sitt befängda påstående att ”Ann Heberlein är mot godhet” skulle hon noterat att min ideologiska grundhållning är motsatsen till nihilism. Faktum är att jag argumenterar för moralisk realism redan i min doktorsavhandling ”Kränkningar och förlåtelse” (Thales, 2005), samt i böckerna ”Det var inte mitt fel! En bok om konsten att ta ansvar” (Forma, 2007), ”En liten bok om ondska” (Albert Bonnier förlag, 2010) och i ”Ett gott liv”(Albert Bonnier förlag, 2011). Det är inte på något sätt någon hemlighet var jag står, rent värdeteoretiskt.

Lisa Magnusson tycks tro att nihilism innebär att man har andra värderingar än Lisa Magnusson. Jag delar sannerligen inte Lisa Magnussons banala vänsterliberala syn på världen, hennes önsketänkande och hennes idoga förnekande av fakta. Jag tror på sanning – och hävdar att sanningen har ett intriniskalt värde, alltså ett värde i sig själv. Jag tror inte att andra principer och värderingar – till exempel antirasism – trumfar sanning. Sanningen måste fram, även i de fall den är obekväm, obehaglig och svår att hantera. Sanningen har alltid det högsta värdet, oavsett vilka konsekvenser den får. Människor som ägnar sig åt att förvanska, förvrida och förneka sanningen har jag ytterst lite respekt för.

 

Ann Heberlein

PS: Om DN:s ledarredaktion vill bättra på sina skrala kunskaper i moralfilosofi och värdeteori rekommenderar jag min lärobok i etik – ”Etik. Människa, moral och mening” (Albert Bonnier förlag, 2014). Den är skriven för studenter på a-nivå och har använts med framgång på grundutbildningar i etik vid flera svenska lärosäten. Den är alltså på så grundläggande nivå att även en skribent på DN:s ledarsida bör klara av att förstå.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se