Public Service förbereder väljarna på förändringar i samhällskontraktet

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 9 Feb 2018 2018-02-09
E-post 0

Att få komma till en specialistläkare eller bli opererad om så krävs ska helst ske inom 90 dagar enligt vårdgarantin. Men den garanterade vården uteblir för allt fler. En rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i höstas visar att sen 2014 har de väntande patientgrupperna vuxit markant. Rapporten ligger som grund för SVT artikel om etiska dilemman vid prioritet i vården och tyder på att SVT nu börjar förbereda väljarna på ett förändrat samhällskontrakt.

Resultaten visar bland annat att tillgängligheten har försämrats i vårdgarantins alla fyra delar det finns stora skillnader mellan landsting, vårdområden och verksamheter i hur väl vårdgarantin efterlevs antalet patienter som har väntat på nybesök eller behandling inom den specialiserade vården har ökat väsentligt de senaste åren det finns en flerårig obalans mellan antalet vårdsökande och antalet behandlade som successivt har skapat längre köer.

När vårdgarantin inte efterlevs drabbas enskilda patienter och anhöriga, men det riskerar även att försvaga förtroendet för hälso- och sjukvården.  Allt fler patienter står på väntelistorna till specialistvård allt längre tid jämfört med tidigare år. Mellan 2012 och 2016 ökade antalet patienter som har väntat mer än 90 dagar på nybesök inom den specialiserade vården från drygt 27 000 till nära 68 000.

Lars Sandman, professor i etik och hälsosjukvård och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet, resonerar kring sju fiktiva patienter och i vilken prioriteringsordning dessa skall få vård i en artikel som presenteras samtidigt på SVT.  För ett år sedan, när SVT Nyheter granskade Facebooksidor blev undersköterskan Fredrik Antonsson uppringd och ställd till svars för att han uppmärksammar problem inom vården. Den statliga mediejätten anklagade då Antonsson för att bedriva en ”skrämselsida” med en apokalyptisk stämning när han delade artiklar från bland annat just SVT.

Antonsson har arbetat inom vården i 27 år med undantag för SOS-alarm i några år. På fritiden drev han Facebooksidan ”Rädda vården” där han uppmärksammade allvarliga missförhållanden inom svensk vård som han tycker bör åtgärdas. Det är huvudsakligen artiklar från etablerade medier som han sprider för att uppmärksamma de frågor som ligger honom varmt om hjärtat.

Men han fick anledning att fundera över sitt engagemang för en trygg och säker vård. Publiceringen i SVT, där hans namn röjdes, fick konsekvenser i arbetet.

”Ja, jag sade upp mig. Dels för att jag visste att min arbetsgivare inte skulle uppskatta min rapportering om tillståndet i vården, trots att det var öppna och väl etablerade källor som jag delgav. Det förstärktes av att jag till slut hade tröttnat på att under sommarhalvåret tvingats till ständigt att behöva arbeta beordrad övertid och nekats semesteruttag. 

Sommaren är den absolut värsta perioden då sjukvården mer eller mindre hela tiden balanserar på ett permanent stabsläge, säger Antonsson till Ledarsidorna.se”.

SVT har nu, på okänt initiativ, börjat adressera de problem som många debattörer pekat på. Resursbristen, målkonflikterna och de svåra etiska avgöranden som föreligger inom vården och omsorgen. Där liv kan ställas mot liv i förlängningen.

Under resans gång till idag har SVT försökt smutskasta dessa debattörer som nu visat sig få rätt. Att börja förbereda befolkningen på svåra prioriteringar och erkänna bristerna i vård och därmed samhällskontrakt, är bara början på en process för att förbereda väljare på att samhällskontraktet står inför stora förändringar. Där ingenting längre är givet.

SVT är, vid sidan av Sveriges Radio, SvD och DN en av de aktörer som fått 13,5 MSEK tilldelat av Vinnova den 26 oktober 2017 för att i valrörelsen automatisera nyhetsvärderingen samt motarbeta falska nyheter.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se