Sverige – ett land i utkanten av Europa

Image by Mediamodifier
  • Lördag 24 Feb 2018 2018-02-24
E-post 0

Kampen om EU:s budget efter Brexit har inletts och det blir en hård strid. Stefan Löfven varnar för att Sveriges EU-avgift kan öka med hela 40 procent, Det skulle innebära en ökning på omkring 15 miljarder och därmed en svensk bruttoavgift på omkring 55 miljarder kronor. Men ”det kommer inte att hända”, hävdar statsministern i en artikel i DN av Annika Ström Melin.

Sverige är idag nettobetalare till unionen. Samtidigt är Sveriges inflytande sedan en lång tid begränsat i EU. Vid en middag som Belgiens premiärminister Charles Michel anordnade på slottet Château de Val-Duchesse i Bryssel var Stefan Löfven inte var inbjuden.

EU:s tyngsta ledare, Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron, var på plats liksom ledarna för Bulgarien, Finland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien och Spanien. En brokig skara toppolitiker från den politiska högern och vänstern, norr och syd. Vid middagen diskuterades den för Sverige viktiga frågan om migration. Även frågor som ska tas upp på dagens toppmöte om eventuella framtida ledare i EU-institutionerna och den framtida långtidsbudgeten avhandlades rapporterar Europaportalen.

Signalvärdet, vilka som träffas i mer intima sammanhang, innan formella möten är tydligt.

Skälen till varför Sverige utelämnas vid dessa mer intima arbetsmiddagar är flera. Sverige upplevs inte längre som en stabil och konstruktiv part i samarbetet med övriga EU. Sedan 2014 har Sverige på flera punkter gått emot övriga Europa på flera politikområden. Allt från erkännandet av Palestina till försöken att erkänna Polisario och Västsahara, ett erkännande som när Frankrike fick reda på planerna stoppades, till Sveriges senfärdighet att införa effektiva antiterrorlagar. Det, och att Sverige levererat näst flest IS-terrorister per capita, ligger oss till last. Sveriges oreglerade migrationspolitik fram till 2015 anses ha bidragit till den europeiska flyktingkrisen av vissa och det är allmänt känt bland övriga medlemsstater att den svenska regeringen fortfarande vacklar betänkligt i frågan om de ensamma afghanska männen som saknar flyktingskäl.

Under press från ett av riksdagens minsta partier, som dessutom i flera mätningar ligger under riksdagsspärren, har Stefan Löfven vikt sig för att införa en amnestiliknande lagstiftning för denna grupp. Källor på högsta tjänstemannanivå i Regeringskansliet vitsordar Miljöpartiets negativa inverkan på våra multilaterala förbindelser med övriga EU.

Sveriges dåliga relation till övriga Europa borde i sammanhanget vara en omöjlighet då vi är den enda medlemsstat som har en utrikesminister med sammanlagt tio år i Bryssel som kommissionär. Detta borde ha borgat för utmärkta kontakter och framför allt förståelse för europasamarbetet på alla nivåer men har utvecklats i motsatt riktning.

Sverige är idag inte bara geografiskt i utkanten av EU. Den forna östra halvan av riket, Finland, räknas som en avsevärt mer pålitlig och konstruktiv europeisk part än vi, trots att de varit avsevärt tuffare i förhandlingarna, och vi är idag att betrakta även i samarbetstermer som ett land i utkanten av unionen.

Det mesta beroende på att Stefan Löfven systematiskt vikt ner sig för Miljöpartiets krav.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se