Valrörelse – Överbudens tid är nu

Free image from Flickr
  • Tisdag 27 Feb 2018 2018-02-27
E-post 0

Civilanställda kan fylla luckorna under den mest akuta polisbristen, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Dagens Nyheter. Under de senaste sex åren har antalet poliser i yttre tjänst minskat med 11 procent. Viktat mot den ökade folkmängden under samma period handlar det om 17 procent. Regeringen vill att Polismyndigheten ska kunna göra 10 000 nyanställningar fram till 2024. Det är valrörelse nu. Överbudens tid.

Samtidigt utlovar statsministern 14 000 nya vårdanställningar fram till 2022.

SCB:s senaste prognos om lärarbristen i Sverige visar att de åtgärder som gjorts har effekt på den förväntade lärarbristen – den minskar något jämfört med motsvarande prognos som publicerades för tre år sedan. Att bristen förespås bli 4 000 lärare mindre är dock bara en förbättring på marginalen, från en brist om 83 200 till en brist om 79 000 år 2035. Jämfört med 2015 när bristen uppgick till 64 700 innebär det en fortsatt ökning – en ökning från en redan rekordhög nivå. Lärarförbundet har bedömt att lärarbristen kan ta uppemot 40 år att utbilda bort. Samtidigt sjunker den genomsnittliga utbildningstiden som en svensk i arbetsför ålder har. Den ligger idag på 11,3 år i snitt. En genomsnittlig svensk löntagare har med andra ord inte fullföljt gymnasiestudierna.

Sverige går nu in i valrörelse. Överbudens tid. En tid när inga ekonomiska eller matematiska lagar gäller längre.

För parallellt med detta är kommunernas ekonomi i ett allt mer prekärt läge. Pensionsskulden för pensionerade lärare och kommunanställda, som undersköterskor, redovisas nu till sitt fulla värde vilket sätter många kommuner i en svår situation. Jämfört med föregående år har den genomsnittliga pensionsskulden per invånare visserligen sjunkit från 24.674 kronor till 23.523 kronor under 2017. Men inom riket är det fortfarande stor spridning av pensionsskuldens storlek, från cirka 578 kronor i Sjöbo till 40.746 kronor i Pajala. Skulden uppgick 2017 till 235 miljarder. Summan motsvarar fler än 500.000 sjukskötersketjänster under ett år.

Sedan redovisningsprinciperna förändrats hamnar flera kommuner på negativ soliditet. Hultsfreds kommun på – 22 procent, Laxå – 56 procent. Det finns fler exempel. Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Hultsfreds och Laxå kommun har en överbelåning när pensionsskulden nu läggs till den totala skulden. Laxå med över 50 procent av värdet på tillgångarna.

Regeringens, och för den delen oppositionens, löften kommer inte kunna uppfyllas med kommunernas ekonomi som skuggresurs. Snarare tvärtom kommer kommunsektorn behöva tillföras medel i snabb takt om inte kommunakuten måste öppnas igen. Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare varnat för att kommunernas kapitaltillskott på 10 MDR SEK under 2018 måste fördubblas 2019 och ytterligare öka med 10 MDR SEK 2020.

Valrörelse – överbudens tid är nu. Tiden då inga ekonomiska eller matematiska lagar längre gäller.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se