Dagens Nyheter – Passagerare på “Ship to Gaza”?

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 1 Mar 2018 2018-03-01
E-post 0

På onsdagseftermiddagen presenterades utredningen av arbetsmiljön kring talmannen Urban Ahlin (S).  Utredningen kom fram till att talmannen inte har utsatt medarbetare på riksdagsförvaltningen för sexuella trakasserier. Däremot har det framkommit kritik mot hans sätt att utrycka sig rapporterar Expressen.

– Det kommer fram saker och ting kring som handlar om att inte riktigt förstå hur man kommunicerar, säger Berit Högman, vice gruppledare för S-riksdagsgruppen.

Riksdagsstyrelsen kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Två av varandra oberoende utredningar om Urban Ahlin, riksdagens talman och i rang nummer två efter statschefen Carl XVI Gustav, friar därmed Ahlin helt från de anklagelser i nyhetsformat som Dagens Nyheter publicerat. Dagens Nyheters uppgifter får inte stöd på en enda punkt.

Peter Wolodarski kommenterar detta på Twitter:

 

Bara genom att konstatera att “vi”, det vill säga Dagens Nyheter själva, men vare sig de eller vi vet hur det ligger till (citat från Wolodarskis tweet ovan) borde ha föranlett DN att inte publicera påståendena om talmannens sexuella övergrepp. Peter Wolodarski valde dock, i rollen som ansvarig utgivare, att gå vidare och publicera uppgifterna som sanna.

Det finns skäl att gå till en del av mitt eget källmaterial för att kommentera detta. Peter Wolodarski har inte ensamrätt på att ha omfattande källmaterial. I mars 2009 blev jag delgiven exakt den historia som Dagens Nyheter publicerat i nyhetsformat nu drygt åtta år senare. Bland annat från Cecilia Eklund, den kvinna som efter en längre tids anonymitet valde att träda fram i DN. Jag blev delgiven denna information på ett internat på Bommersvik för opinionsbildare. Med på samma internat, när den redan då diffusa informationen om Ahlin delgavs, var förutom Cecilia Eklund även Sara Gunnerud, idag kommunikationsansvarig för studieförbundet Ibn Rushd, Karin Pettersson, tidigare ledarredaktör för Aftonbladet och vid tiden för informationen Socialdemokraternas kommunikationschef samt Johan Ulvenlöv, idag valledare för LO.

Ett av syftena att sprida informationen vidare då var att hålla undan Ahlin från framtida politiska tjänster på UD. Ahlin är en svuren motståndare till Hamas och Muslimska Brödraskapet och i de interna diskussionerna vill han, tvärtom dagens utrikespolitiska ledning, ta ut avståndet och börja ställa tuffa krav på såväl Palestina som andra frihetsrörelser. Som Polisario. Urban Ahlin var direkt motståndare till det beslut som socialdemokraternas partikongress fattade 2009 när kongressen röstade för ett erkännande av Västsahara och Polisario som dess legitima regering.

Såväl Eklund som Gunnerud har en mer förlåtande attityd till den rent islamistiska sfären, Gunnerud är idag Ibn Rushd kommunikationschef och en av förbundsrektorn Omar Mustafas närmaste medarbetare. Karin Pettersson är uttalat pro-Palestina i sin politiska profil. Samtliga är positivt inställda till Ship to Gaza. En av Ship to Gazas organisationer är turkiska Erdogantrogna och terrorklassade IHH, Hamas största turkiska sponsor och viktigaste partner i relation med president Erdogan. Svenskt affischnamn för Ship to Gaza är professor Ulf Bjereld, ordförande för Tro och Solidaritet.

Det kan inte uteslutas att samma agenda då har varit agendan nu med Peter Wolodarskis beslut att publicera exakt den historia som jag själv fick del av som en av de första 2009.

Wolodarski bör, som publicist, nu överväga om inte det bästa för hans eftermäle, heder, arbetsgivare och ägare är att publicera hela det omfattande källmaterial han påstår sig vara i besittning av. Som att han återger de SMS med sexistiskt innehåll som inte ens idag kan bekräftas av den berörda kvinnan, vi kan kalla kvinnan för “F”. SMS som flertalet av Dagens Nyheters källor påstår sig ha sett och kunnat återge. SMS som påstås vara öppet sexistiska. Som rimligen borde funnits med i det omfattande källmaterial som Wolodarski är i besittning av. SMS som aldrig återgivits. Trots att de rimligen borde ha ingått i DN:s omfattande källmaterial.

Om inte annat bör det utredas, på samma utomparlamentariska men samtidigt publika sätt, om inte Peter Wolodarski sett till att Dagens Nyheter och Bonnierkoncernen numera återfinns på ”Ship to Gaza”s passagerarlista.

Som mer eller mindre medvetna pianospelare i ett spel som har långt vidare förgreningar än vad som syns utåt. Det krävs en position på insidan för att kunna se väven. En väv med förgreningar in i föreningen Hjärta, delar av Stockholms Arbetarekommun samt rakt in i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och studieförbundet Ibn Rushd. Där namn som Omar Mustafa återfinns i utrikesdelegationer och Jonas Bergström, civilminister Ardalan Shekarabis politiske rådgivare, och därmed rätt in i regeringen.

Med Ahlin i Arvsfurstens palats hade denna utveckling varit omöjlig eller kraftigt försvårats.

Wolodarski hade i sin rapportering om talmannen otur. Jag var en av de få som var närvarande när ryktena först började spridas och jag insåg några år senare vad dessa hade för ursprung och syften. Och framför allt, jag är kvar i debatten, mer oberoende av mitt parti än någonsin men med kontakterna kvar. Av den anledningen reagerade jag när jag såg samma diffusa historia som spreds 2009, och som aldrig kunde beläggas, presenteras som en absolut sanning åtta år senare i Dagens Nyheter på nyhetsplats. Med samma diffusa andrahandskällor som grund.

Dagens Nyheter har de senaste åren publicerat en rad märkliga artiklar, både på nyhets- och ledarplats. Alltifrån den så kallade Sandviken-rapporten som gav skenet av att Sandvikens kommun gick med kraftig vinst, i halvmiljardklassen årligen, på migrationen. Utan att kritiskt granska rapporten som nationalekonomer direkt identifierade som felaktig. Kritiken togs aldrig med i rapporteringen. Det annars kanske tidigare mest graverande om DN:s publicistiska kultur och kvalitet var uppgifterna om rasismen på Bodens brandstation som presenterades i juni 2014 på ledarplats. Uppgifter som senare visade sig ha hittats på.

Dagens Nyheter. Juvelen i Bonnierkoncernens krona. Eller är de alla passagerare på Ship to Gaza?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se