DN granskar falska nyheter, men vem granskar DN?

Peter Wolodarski. @ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 5 Mar 2018 2018-03-05
E-post 0

Inför valrörelsen 2018 har förvaltningsmyndigheten Vinnova, som lyder under Mikael Damberg (S) näringdepartement anslagit 13,5 MSEK till en automatiserad nyhetsvärdering och faktakontroll för att motverka effekterna av falska nyheter. Vid sidan av SR och SVT har Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter fått ta del av denna statliga finansiering. Mot bakgrund av detta finns det goda skäl att granska hur väl dessa aktörer själva lever upp till dels de statliga kraven, dels sina egna utsagor. Dagens nyheter är en av de redaktioner som sticker ut i kraft av sin marknadsdominans under senare tid.

DN menar själva att

DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och präglas av kvalitet och trovärdighet. 

Faksimil DN faktaruta från pappersupplagan.

Det finns skäl att granska granskaren. Som Dagens Nyheter till exempel. Inledningsvis en bara några dagar gammal artikelserie om statslösa palestinier.

Statslösa palestinier lever ofta i en limboartad situation som närmast kan liknas vid ett mindre helvete. En situation där de nekas medborgarskap i många arabländer. I Dagens Nyheter beskrivs denna mardröm och hur de bland annat behandlas av svenska myndigheter.

Ett öde de själva inte kan lastas för och det finns ett nyhetsvärde i det och att deras situation belyses. Palestiniernas situation, precis som konflikten Israel-Palestina, är oerhört komplex och bottnar i den tvetydighet som dels Balfour-deklarationen innebar men även hur det internationella samfundet valde att agera på. Själva artikeln är mycket belysande och håller för en granskning. Men.

 

I den faktaruta som DN publicerar i det tryckta formatet ges en annan bild. Som är alternativa fakta, de fakta som antisionister gärna sprider och som stimulerar antisemitism.

”När FN 1947 beslöt att dela Palestina i en judisk och en arabisk stat utlöstes ett krig där israelerna erövrade områden som FN tilldelat palestinierna.”

Något som DN utelämnade i sin faktaredogörelse var att såväl de palestinska araberna som samtliga arabstater sagt ett absolut nej till att över huvud taget dela det brittiska mandatet Palestina med judarna. DN nämner kriget men informerar inte läsarna om att detta krig utlöstes av arabsidan direkt efter FN-beslutet. Först som gerillakrig mot judiska byar och från 14/5-48 som regelrätt anfallskrig av de flesta då självständiga arabstater med syfte att radera ut Israel.

”Nära 700 000 araber tvingades lämna sitt land”. 

I krig flyr folk för att undvika att skadas eller dö. Det skedde på båda sidor. Samtliga judar som bodde i östra inklusive gamla Jerusalem och Västbanken fördrevs under kriget 1948. Deras bostäder och andra ägodelar förstördes eller konfiskerades. Större delen av de områden som skulle ha tillfallit de palestinska araberna kom under Jordaniens och Egyptens ockupation.  Västbanken och Gaza. Dessa områden erövrades av Israel först i och med ett annat krig som arabsidan startade, Sexdagarskriget 1967. Inte heller det anfallskriget redovisas av DN.

De palestinier som stannade kvar i Israelkontrollerade områden efter kriget 1948 blev israeliska medborgare. Deras antal har tiodubblats sedan dess. De återfinns  idag inom alla samhällsfunktioner, inklusive parlamentet, akademin, domstolar, media och så vidare. Att medborgare har lika rättigheter ger om inte annat Ayooub Kara vittnesbörd om. Kara är drus och samtidigt transportminister i Benjamin Netanahus regering. Tidigare var han vice utrikesminister med särskilt ansvar för regionala relationer i Netanahus stab. Druserna ser sig själva som muslimer men erkänns inte av vare sig shia- eller sunnimuslimer i någon mening.

Ett längre samtal, egentligen är det ett obearbetat råmaterial till andra produktioner, med Kara och mig kan du se här, samtalet har dock blivit massanmält (fler än 100 gånger) som stötande i sitt innehåll trots att bara två personer orkat titta igenom det till Youtube varför inga reklamintäkter längre betalas ut till Ledarsidorna.se. Youtube har inte kunna svara på vare sig vad i samtalet som är stötande, än mindre vilka som har ansett det vara så pass stötande att Youtube och Google Ad Sense stängt av den intäktskällan. Att sitta i ett trettio minuter långt samtal med en drus-israelisk minister i Stockholm är i varje fall så pass stötande att videon idag riskerar att stängas ner helt.

Att blanda annars seriös journalistik med hårt vinklade fakta, eller endast ett visst urval av fakta, är en känd metod att driva opinionen i en viss riktning. En metod som även de fruktade ryska trollfabrikerna begagnar sig av.

Vid sidan av denna faktarapportering skall DN:s nyhetsbevaktning av skvallret kring Urban Ahlin, riksdagens talman, läggas. Peter Wolodarski vitsordar i efterhand att ingen vet i egentlig mening om vad som skett enligt hans första kommentar. Under söndagen ändrade han sig och menade  att uppgifterna som DN publicerat om talmannen visst stämde med hänvisning till en intervju med Cecilia Eklund.

Eklund var 2009 pressekreterare åt Mona Sahlin och 2010 stf presschef för riksdagsgruppen och ska ha informerat bland annat Stefan Stern, vice partisekreterare. Något Stern nekar till och Eklund klarade inte heller av att informera Sahlin under sin tid då hon hade daglig kontakt med ordföranden. När händelserna ska ha varit färskvara och jag var på den tiden i allra högsta grad på insidan av partiet som opinionsbildare. Själv blev jag orienterad av bland annat Eklund 2009 på ett internat på Bommersvik. Historien var lika diffus då som nu. Utöver det valde DN att utelämna hela namnet på den svensk som dödades av en bomb i Idlib i förra veckan.  Klanen Issa är inte på något sätt okända i extrema islamistiska kretsar. DN satte inte den nu döde Tarif al-Sayed Issa i sitt sammanhang. Genom att ta bort klantillhörigheten, Issa, försvårade DN för läsaren att sätta Tarif al-Sayed Issa och svenska söner i en bredare kontext.

DN har tidigare spritt ett helt och hållet påhittat påstående om rasism bland de anställda brandmännen på Bodens brandstation. Ett påstående de var tvungna att ta tillbaka men i övrigt är det sällan som DN kompletterar nyheter i efterhand eller går ut med dementier och ursäkter. Även om en ledarsida skall driva opinion gäller samma krav på att hålla sig till sanningen och inte som i detta fall fabricera hela händelseförlopp. 2014 var Peter Wolodarski nyligen tillträdd som ansvarig utgivare för DN. Fram till 2013 var han ansvarig redaktör för ledarredaktionen varför nybörjarmisstag bör kunna uteslutas.

Vem som granskar granskaren har aldrig varit viktigare nu när DN är en av de plattformar som regeringen pekat ut för att motverka falska nyheter inför 2018 rås valrörelse.  Det bör vara rimligt att utifrån deras individuella prestationer värdera Vinnovas satsning inför valrörelsen.

Vinnova bör rimligen valt dessa redaktioner, som DN, med viss omsorg.

 

 

 

Redaktörens kommentar:

Detta är en kritiskt granskande artikel av Dagens Nyheters journalistiska kultur och nyhetsrapportering och inte kritik mot Peter Wolodarski annat än i hans yrkesroll som ansvarig utgivare.

Var vänlig tänk på detta i era kommentarer. Kritisera gärna journalistiken och yrkesrollen som journalist och ansvarig utgivare. Håll isär denna roll från personen Wolodarski. Håll även isär ägarens ansvar, Bonnier, från den dagliga verksamheten vid DN som faller under den ansvarige utgivarens publicistiska ansvar.

Ägaren har dock alltid det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett nöjaktigt sätt. Det ligger i ägarskapets natur. Styrelsen kan alltid intervenera i verksamheten om den utvecklas i fel riktning.

På de fyra medieaktörer, SR, SVT, SvD samt DN, som fått statens via Vinnova förtroende att vara en motvikt mot falska nyheter och ta fram en algorimstyrd automatiserad tjänst för nyhetsvärdering ställs det högre krav än på andra aktörer.

Ledarsidorna är politiskt oberoende men samtidigt är vi tydliga med var vi står politiskt. Detta för att läsaren hela tiden skall kunna skapa sig en egen bild om varför vi ibland vinklar nyheter eller när vi misslyckas med att återge något konsekvensneutralt. Även urvalet av ämnen präglas av våra personliga politiska preferenser.

Detta är det absolut ärligaste förhållningssättet till läsare och omvärld. Att förment påstå att en journalist är neutral faller på sin egen orimlighet. Varje människa återger en historia utifrån sina raster. Känslomässiga och politiska. Och även om vi anstränger oss till vårt yttersta så är vi inte felfria.

Av den anledningen är vi öppna med våra politiska preferenser. Så att läsaren själv kan se igenom när vi misslyckas med att vara konsekvensneutrala och oberoende.

Ledarsidorna.se byter nu även plattform för att göra sig oberoende av bland annat Google Ad´s för intäktsgenerering. Konsekvensneutralitet och tydlighet är ingenting som längre premieras av marknadsdominanter.

För att läsa till exempel Dagens Nyheter betalar du 179 kronor per månad som prenumerant. Den granskande opinonsjournalistiken vid Ledarsidorna är än så länge helt beroende och därmed i händerna på frivilliga donatorer för vår överlevnad tills plattformsbytet börjar ge effekt. 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se