Folkbildningsrådets pengar på drift, och bara en person vet med säkerhet var de är

En del av det omfattande källmaterial som ligger till grund för artikeln. Här Yassir al Sayyed Issas attest av utbetalningsunderlaget.
  • Tisdag 6 Mar 2018 2018-03-06
E-post 0

Folkbildningsrådet, som består av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting,  spelar en stor roll för den sammantagna folkbildningen i Sverige. Regeringen satsar i år 4,4 MDR SEK på folkbildningsområdet för att bland annat kunna klara av integrationsproblemen som växt med antalet nyanlända. Samtliga folkbidnignsförbund som lyder under Folkbildningsrådet har fått extra tilldelning av medel för att kunna ge de som saknar arbetsmarknadsadekvat utbildning något att bygga på när statens etableringsersättning eller andra ersättningar sinar. Men korruptionen är omfattande och allt kan inte skyllas på administrativa misstag längre.

Att förfalska en namnteckning vid åtta tillfällen och använda sig av andra konton för arvodesutbetalning är ett brott med uppsåt. Ledarsidorna kan idag avslöja hur en person drabbats av identitetskapning på ett sådant sätt att Islamiskt Kulturcentrum kunnat få ut drygt en halv miljon kronor i studiecirkelarvode. Och detta är endast på en person under 18 månaders tid. Hur många fler som finns, och under en längre tidsperiod, gör att den potentiella förskingringen av skattemedel kan slå alla tidigare kända rekord.

Folkbildningsrådet är en märklig hybrid mellan myndighet och ideell förening. Som myndighet fördelar de anslagen till de olika studieförbunden och folkhögskolorna men samtidigt så är alla handlingar utanför offentlighetsprincipen. Folkbildningsrådet har rätt att vägra, och vägrar, journalister och allmänhet såväl protokoll som ekonomisk redovisning. Som ideell förening omfattas de inte av offentlighetsprincipen trots deras miljardbudget. Regeringen har, i en blocköverskridande överenskommelse, givit Folkbildnginsrådet mandatet att själv reglera sin verksamhet och endast använda sig av sina egna interna revisorer. Ett förtroende att förvalta 4,4 MDR SEK på bästa sätt.

Ett förtroende som, visar det sig, vare sig Folkbildningsrådet eller två av studieförbunden – ABF Stockholm och Ibn Rushd – lever upp till. Ledarsidorna.se har sedan en tid material som visar på att bägge förbunden systematiskt kapat identiteter, förfalskat namnteckningar och ändrat kontaktuppgifter för fingerade cirkelledare och därmed under åren 2014-15, sannolikt längre än så, tillskansat sig minst en halv miljon kronor. Tillvägagångssättet, som av Ibn Rushd benämns som ”en administrativ brist” i polisutredningen pekar tvärtom på såväl uppsåt, en eftertanke som systematik.

Att underteckna en tidsredovisning med en annan persons identitet och namnteckning är inte en administrativ brist. Det är såväl urkundsförfalskning som bedrägeri. Bägge brotten är så kallade uppsåtsbrott, det vill säga att de inblandade vet redan innan de begår handlingen att de begår ett brott. Inklusive den som attesterar, eller kvalitetskontollerar, underlaget.

Händelseförloppet avslöjades av en slump. Vi kan kalla huvudpersonen Ayoub. Ayoub kom till Sverige som femåring och är idag i dryga 40-årsåldern. Ayoub arbetar på en större myndighet och lever ett medelsvenssonliv i en av Stockholms kranskommuner. En dag under 2015 blir Ayoub kontaktad av en kontrollant på studieförbundet Ibn Rushd i ett stickprovsförfarande. Det visade sig att Islamiskt Kulturcentrum anmält Ayoub som cirkelledare för två kurser under 2014 och fyra kurser under 2015 i Ilmihal-fiqh, eller Islams grunder. Studielitteratur är boken Ilmihal som behandlar grunderna i islam som används och har använts av imamer och muslimer under många generationer. Boken har främst använts för att undervisa nya muslimer och ungdomar om islam. I boken presenteras trons pelare, islams grunder som renlighet och annat.

Varje kurs i Islams grunder omfattade 120 träffar eller totalt 480 timmar. Det totala antalet timmar som Ibn Rushd och Islamiskt Kulturcenter begärde för islams grunder (vad innebär tron, de fem reglerna, hur man ber och hur ofta man ber samt tvagning) summerade till 2 880 timmar.

Problemet för Ibn Rushd och Islamiskt Kulturcentrum var bara att Ayoub aldrig i hela sitt liv deltagit i någon kurs i något studieförbund. I något ämne. Nu hade Islamiskt Kulturcentrum satt upp Ayoub som cirkelledare och dessutom skickat in såväl närvarolistor som krav på kostnadsersättning i hans namn. Som godkändes för utbetalning av en annan anställd på Ibn Rushd. Att det avslöjades var mer en slump än något annat.

Trots resultatet av stickprovskontrollen drev aldrig Ibn Rushd detta ärende vidare. Snarare tvärtom uppmanades Ayoub att “glömma det” i mötet på Ibn Rushd kontor som de delar med Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief. Även Islamic Relief lyfter omfattande statligt bidragsstöd från olika budgetposter. Ayoub reagerade när detta blev uppenbart. För Ayoub är inte Islamic Relief och Muslimska Brödraskapet på något sätt okända organisationer.

Och Ayoubs namn kom även att nyttjas av ABF som med Ayoubs identitet i samarbete med Islamiskt Kulturcentrum genomförde kurser i arabiska i totalt 392 studietimmar. Totalt har Ayoubs identitet utnyttjats av Islamiskt Kulturcentrum för 539 880 kronor av skattemedel när Ayoubs redovisade timmar betalades ut. Men Ayoub är någon annan.

Ayoub såg aldrig en krona av dessa medel. En ersättning som såväl ABF som Ibn Rushd via Islamiskt Kulturcenter betalat ut till ett okänt konto. Med en minst lika okänd kontoinnehavare. Som använt sig av Ayoubs identitet med bland annat Ibn Rushd goda minne och kvalitetskontroll. Fördelat på minst åtta tillfällen under de 18 månader endast Ayoub kontrollerat sig själv. När Ayoub hör av sig till kommunen efter Ledarsidorna.se inrådan, för att kontrollera om även kommunen betalat ut ytterligare medel i form av föreningsbidrag i Ayoubs namn möts Ayoub av ovilja. 

“Det är för jobbigt att gå ner i arkivet och leta”.

ABF Stockholm NO har haft mångåriga problem med korruption, något som avslöjades när kursgården Brunnsvik, arbetarrörelsens vagga, gick i konkurs. En av de ansvariga att städa upp i ABF var förre förbundssekreteraren i SSU Mattias Vepsä (S). Mattias Vepsä är idag riksdagledamot för socialdemokraterna och sitter i kulturutskottet och ansvarar där för folkbildningsfrågor.

Det mest bestickande i Ibn Rushd hantering är å sin sida att den som kvallitetssäkrat underlaget för utbetalning är ett känt namn inom islamistiska kretsar. Yassir al Sayyed Issa. Yassir al Sayyed Issa är idag anställd som kommunikatör på Ibn Rushd. Yassirs al Sayyeds chef är Sara Gunnerud, S och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Yassir al Sayyed Issas far, Tarif al Sayed Issa, avled i förra veckan i sviterna av skadorna från en bomb i staden Idlib, Syrien. Han var där enrollerad i bland annat Faqh-armén som var del i folkmordet på Idlibs 1 300 kristna. Assir al Sayyeds bröder är även de kända.

Rashid Musas föregångare som ordförande för Sveriges Unga Muslimer var Mustafa Al-Sayed Issa. En annan av sönerna, Fidaaldin Al-Sayed Issa, har varit aktiv i SUM som talare på olika evenemang, till exempel på temahelgen ”De 7 under Allahs skugga på domedagen – är du en av dem?” Fidaaldin al-Sayed Issa är öppen med sina kopplingar till Muslimska brödraskapet. På Facebook publicerar han hyllningar till Brödraskapets grundare Hassan al-Banna och poserar på bild tillsammans med dess nuvarande, andlige ledare Yusuf Al-Qaradawi.

Ayoub begärde att få ut samtliga handlingar från Ibn Rushd för åren 2014 och 2015 där hans identitet, med förfalskad underskrift, förekom på. Som närvarolistor. Ibn Rushd lämnade ut dessa men med deltagarnas namn maskerade, ”för att skydda deras integritet”. Trots att det var Ayoub som fått sin integritet kränkt och identitet kapad. Ayoub fick aldrig reda på om kurserna genomfördes. Allt skylldes på administrativa rutiner och Ayoub uppmanades att inte polisanmäla. Bröder och systrar måste hålla ihop.

Ingen vet idag, förutom Islamiskt Kulturcenter och Yassir al Sayyed Issa som kvalitetssäkrat genomförandet och attesterat utbetalningen vem som egentligen var den Ayouub som Islamiskt Kulturcentrum redovisat och Ibn Rushd kvalitetssäkrat. Om kursen verkligen genomfördes som redovisats. Om personerna på deltagarlistorna ens existerar. Och till vem vilket konto som 539 880 kronor betalats ut. Det enda Ayoub vet är att det inte är Ayoubs. Vare sig den mailadress som uppgivits eller det mobiltelefonnummer som finns i Ayoubs personakt på Ibn Rushd tillhör Ayoub. Däremot är personnumret som uppgivits Ayoubs.

Ingen vet idag heller hur många fler ovetande Ayoubs det går på gatorna. Ovetande att de är cirkelledare på sin fritid. Ovetande att de har andra kontaktuppgifter och mobiltelefonnummer. Ovetande om att de kanske ansvarar för utbildningen i arabiska och muslimska traditioner för åtta-tio personer två eller flera gånger i veckan.

Ayoub polisanmälde händelsen men polisen i avskrev ärendet. När Ayoub pratar med polisen får Ayoub bara beskedet att den är nedlagd då Ayoub själv inte lidit någon skada men en detalj stör. När vi sitter med polisens handlingar vid köksbordet så visar Ayoub ilska för första gången. Polisen har inte själva fört in någon anteckning om detta alls i akten. Och att det måste vara någon, som samhället – vårt gemensamma, som lidit skada. Samhället som gav Ayoub det skydd hans familj behövde när de flydde till Sverige och än idag är tacksamma för nu när de är svenskar och lever sitt medelsvenssonliv.

Den som lidit skada är Folkbildningsrådet men de har inte visat något intresse att genomföra någon som helst kontroll i egentlig mening. All ekonomisk revision vilar för övrigt på respektive utbildningsförbunds egen redovisning. Enligt Folkbildningsrådets regelverk. Utan offentlig insyn.

Var pengarna till slut landade vet endast med säkerhet Islamiskt Kulturcenter och Yassir al Sayyed Issa om. Om de stannade i Sverige någonstans på någons konto eller helt enkelt slussades vidare till annan verksamhet. Yassir al Sayyed Issa attesterade uppgifternas sakriktighet. Inklusive identiteten på cirkelledaren och kontouppgifter. Eftersom Islamiskt Kulturcenter, Ibn Rushd och Folkbildningsrådet är ekonomiska föreningar slutar spåren här. För att öppna dessa spår och arkiv krävs att polisutredningen öppnas igen.

För att komma vidare krävs ett beslut om en husrannsakan för att få ut den redovisning som kan ge svaren på vem som kapade Ayoubs identitet och vart pengarna betalats ut. Den redovisning som finns på Ibn Rushd, ABF och Islamiskt Kulturcentrum. Endast en åklagare kan fatta ett sådant beslut och ge en sådan order.

Folkbildningssverige är administrativt svårare att tränga igenom för en journalist eller vanlig medborgare än ett “Chapter”, eller en av Hells Angels gårdar.

 

 

 

Redaktörens kommentar:

Då idéella föreningar inte omfattas av offentlighetsprincipen även om i praktiken alla medel är skattemedel slutar mitt arbete här.

För tillfället och för den här gången.

Folkbildningssverige är en sluten värld med en rekryterings- och tystnadskultur som liknar den som organiserad brottslighet uppvisar. För att bli medlem i någon av de idéella föreningar som kontrollerar statsbidrag måste detta föregås av två års provmedlemskap innan ett ordinarie medlemskap kan beviljas. Under dessa två år skall en äldre medlemsorganisation lära upp kandidatorganisationen i de regler, den anda och den kultur som skall prägla verksamheten.

Detta är reglerat i bland annat Folkbildningsrådets egna regelverk. Regelverk som ligger utanför parlamentarisk kontroll då Folkbildningsrådet åtnjuter alla förmåner som tänkas kan med att vara en hybrid mellan ekonomisk förening och myndighet. Folkbildningsrådet får inte ens sina pengar direkt av regeringen utan dessa slussas via Kammarkollegiet eftersom Folkbildningsrådet inte är en egen myndighet. 

Stora resurser. Eller 4,4 MDR SEK årligen för att vara mer exakt. Och ingen insyn i egentlig mening då dessa organisationer är hybrider av myndigheter och idéella föreningar. Det bästa, eller det sämsta, av två världar beroende på perspektiv. Beslut som dessa organisationer inom Folkbildningssverige tar kan inte heller överklagas i någon instans.

Jag kommer under tisdagen överlämna allt mitt källmaterial, inklusive den ursprungliga polisanmälan men kompletterat med Ibn Rushd och ABF egna sammanställningar (med av dem själva maskerade deltagarnamn) till åklagare. Underlaget finns i kopia hos av mig kontrollerad part. Parten är dock omedveten om vad som finns i det kuvert som denne förvarar men vet vad denne skall göra om något inträffar.

Längre än hit når ingen journalist. Systemet är stängt för insyn. Längre än hit nådde inte heller Ayoub. Trots att det var Ayoub som fick sin identitet kapad och integritet kränkt. Vart sedan pengarna till slut landade vet bara ABF, Ibn Rushd och Yassir al Sayyed Issa. Om pengarna är kvar i Sverige eller inte.

 

 

Stöd gärna Ledarsidorna.se oberoende undersökande opinionsjournalistik.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se