Grundlagsändringarna kan förstärka de politiska motsättningarna

Markus Allard. Foto: Eget
  • Lördag 17 Mar 2018 2018-03-17
E-post 524

Riksdagens samtliga partier, förutom SD, befinner sig i en process av att rösta igenom grundlagsförändringar. Grundlagsförändringarna öppnar för nya åtgärder som främst kan nyttjas mot sk “alternativ” media, dvs mot informationskanaler som är av oppositionell och oönskad karaktär. 

Lagförslagen är den politiska och mediala elitens reaktion på det förändrade politiska landskapet som  bland annat uppstått till följd av teknologiska framsteg, där eliterna inte längre kan kontrollera informationsflödet i samma utsträckning som tidigare.

Internet har möjliggjort för framväxten av nya mediala aktörer som utgör alternativ till statens och kapitalets stora mediedrakar – och som underminerar möjligheterna till informationsmonopol för ett fåtal mäktiga.

Alternativa medier skiljer sig från traditionella, “gammelmedia”, i såväl produktionsform som i innehåll. Av egen erfarenhet vet jag att det räcker med två personer och en internetuppkoppling för att kunna driva en nyhetssajt och hålla jämt tempo med flera av landets stora lokaltidningar, vars redaktioner uppgår till över 50 individer. Alternativmedier är med andra ord mer effektiva, producerar mer till lägre kostnad och utgör därför ett marknadsmässigt hot mot det mediala etablissemanget.

Svenskar är inte så korkade och obildade som vår samtids folkföraktande makthavare vill göra gällande. Folk har förmågan att förstå när något inte står rätt till, det fanns således en efterfrågan på aktörer som skulle kunna skriva om problem med den förda migrations- och integrationspolitiken. Något som aktualiserades än mer när de stora mediedrakarna valde att hålla sina politikervänner om ryggen genom att undvika att skriva om problemen.

De etablerade mediernas onyanserade rapportering och regelrätta mörkande gällande misslyckandena med invandringen skapade en marknadsmässig lucka för alternativmedia att fylla och växa sig starka i.  I sammanhanget existerar det objektiva faktorer såsom problem med den förda politiken och folks medvetenhet kring detta, samt subjektiva faktorer såsom mediala aktörers förmåga att svara på de objektiva faktorerna.

Förslagen till grundlagsändringar är ett av maktens desperata försöka att trycka tillbaka tandkrämen in i tuben igen istället för att adressera vilken kraft det var som pressade fram den nuvarande situationen. Alternativ media är ett symptom på sjukdomen, inte sjukdomen i sig. Det är de objektiva faktorerna som måste adresseras, men lagförslagen är utformade för att kunna slå mot de oönskade och oppositionella elementens subjektiva faktorer.

Man ska, enligt lagförslagen, bland annat kunna hindra informationsinhämtning och man ska kunna brännmärka innehåll som olagligt och som spionage.  Grundlagsändringarna kan givetvis komma att slå tämligen hårt mot de som bedriver såväl nyhetsrapportering som opinionsbildning på nätet och vars innehåll ses som oönskat av makten. Men ändringarna kan inte stänga den lucka alternativmedierna från början började att fylla.

De objektiva faktorerna, problemen och efterfrågan på bevakning av dessa, upplöses inte, de kvarstår. 

Grundlagsändringarna inleder en vandring i en riktning där varje steg aktualiserar en kraftmätning. Hur ser egentligen maktkapitalet ut när det gäller att implementera dessa lagar i praktiken, finns stödet för detta i de statsapparater man hoppas kunna nyttja för sina ändamål? Finns det folkliga stödet för det?

Ju längre man vandrar i den riktningen desto mer kommer man att renodla motsättningen mellan den politiska och mediala eliten – L’ancien régime – kontra uppkomlingarna. De sistnämnda kommer påverkas enligt ett evolutionärt mönster där svagare aktörer faller bort och bättre anpassade och mer envisa håller sig kvar. Materiella incitament för att förlägga verksamheten i utlandet, ökad anonymitet och ökad radikalisering kommer följa i spåren om eliten löper linan ut.

En livrädd hund, inträngd i ett hörn, kan skälla högt och se farlig ut samtidigt som den kastar en stor skugga över väggen, men för någon som är van att jobba med hundar kan den också signalera något annat, nämligen svaghet. 

Hur ska vi förstå makthavare som agerar som våra? Och vad har vi att förvänta oss från det politiska etablissemanget när än värre problem, som en kommande ekonomisk kris, uppenbarar sig vid horisonten?

Vi “uppviglande populister” har all anledning att vara oroliga inför hur dagens politiska och mediala elit beter sig. Inte enbart för att de vill sätta käppar i hjulen för oss, men för att det mycket väl kan bli så att de tvingar bort sig själva fortare än någon kunnat ana. Inte bara kan nya, mindre regeringsvana aktörer, komma att ta över fortare än väntat, de kommer dessutom få ärva det juridiska ramverk som dagens makthavare nu hetsar fram utan vidare eftertanke. Vi får hoppas att framtidens makthavare är mer kompetenta än dagens. Grundlagsändringarna är ett strategilöst hafsverk och en signal om någonting mer än bara censur. Det är en signal om svaghet.

Som Sun Tzu uttryckte det: “Taktik utan strategi är endast bullret före nederlag.”

 

Markus Allard

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se