“Imam Jihad” gästar de Muslimska Familjedagarna i Kista

Nourredine Khademi. Bild: Faksimil Kapitalis.com
  • Fredag 30 Mar 2018 2018-03-30
E-post 2791

Under helgen genomförs de Muslimska Familjedagarna i Stockholm. Organisatörer av detta årliga event är studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer samt IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige. Likt andra år visar det sig att Muslimska Familjedagarna bjudit in predikanter och föreläsare som uppmanar till religiöst krig och homofobi.

Bassam al Baghdady uppmärksammar att en av gästerna är Dr Noureddine Khademi, i sitt hemland Tunisien känd som ”Imam Jihad” då han vid upprepade tillfällen uppmanat sina åhörare att åka till Syrien för att utkämpa ett heligt krig (jihad).  Han är känd förespråkare och missionär för införandet av sharia. Dr Noureddine Khademi är schemalagd för två föreläsningar under de Muslimska Familjedagarna, en redan idag i direkt anslutning till fredagsbönen. Migrationsverket har inte sett något skäl att neka Noureddine Khademi inresevisering trots att de haft möjligheter till detta enligt gällande regelverk.

Valet av Nourredine Khademi är logiskt då Ibn Rushd i sin verksamhetsplan för 2017-2018 har, som folkbildningsinsats, ett program för “Ung Dawah”. Dawah är muslimskt frälsningsarbete vilket Ledarsidorna.se rapporterat om tidigare.

Arrangörer är som tidigare år, Islamiska Förbundet, Studieförbundet Ibn Rushd samt Sveriges Unga Muslimer. Islamiska Förbundet är den stiftelse som förvärvade hotellet Granhedsgården AB med bland annat medel från Folkbildningsrådet avsedda för utbildning. Sedan förvärvet överfördes delar av Granhedsgården till stiftelsen som står utanför offentlig insyn.

Turerna kring hur Ibn Rushd förde över medel för förvärv av Granhedsgården avslöjades av Ledarsidorna.se först av alla i juli 2015. Även hur Omar Mustafa sedan överförde bolaget till stiftelsen IFIS. Vid tidpunkten för transaktionen var Mustafa både ordförande i IFIS och ordförande för Granhedsgården AB samt som idag, förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd.

Det som förenar IFIS, Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer är Ibn Rushd förbundsrektor Omar Mustafa som fram tills nyligen varit ordförande i såväl IFIS som tidigare även varit generalsekreterare för Sveriges Unga Muslimer. Såväl IFIS som Sveriges Unga Muslimer är en del av dels FOIE, Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation,  men även Forum for European Muslim Youth and Student Organisations vilket är dess ungdomsorganisation där Mustafa satt i styrelsen tidigare.

En av sponsorerna till de Muslimska Familkjedagarna är Islamic Relief, Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation som finansieras uteslutande med skattemedel för sin verksamhet i Sverige. Sida står i dagarna i begrepp att ge Islamic Relief en särställning. Även i dess styrelse har Omar Mustafa haft en framträdande roll.

Omar Mustafas företrädare som ordförande för IFIS är den tidigare riksdagsledamoten (M) Abdirizak Waberi, som driver friskoleverksamheter i Västsverige tillsammans med Chakib Benmakhlouf. Waberi är vice ordförande i FIOE. Hans titel är vice president and head of citizenship and PR Department.

Muslimska Familjedagarna genomförs av organisationer som i praktiken uteslutande möjliggjorts och finansierats med medel från utbildnings- och kulturdepartementen som slussats via Folkbildningsrådet och SST, den myndighet som finansierar trossamfund.

I år, som många tidigare år, bjuds predikanter med väl känd historik att sprida homofobi och uppmana till jihad. Med svenska skattemedel som i huvudsak genererats av Folkbilningsrådet som grund att stå på.

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se