Margot Wallström som “nyttig idiot” och en uppluckring av meddelarskyddet är resultatet av #baligate

  • Tisdag 20 Mar 2018 2018-03-20
E-post 849

Moderaten Hanif Bali fick lämna partistyrelsen och Twitter efter den uppmärksammade mejl-affären – men frågan om misstänkt avlyssning kvarstår.Utrikesminister Margot Wallström (S) kommer att ha ett möte med UD:s säkerhetsfunktion. Frågan är dock om inte även utrikesministern är uppsnurrad på läktaren nu. Och drar hela kontraspionaget med sig.

– Uppgifter om otillåten inhämtning ska tas på största allvar, säger hon.

I fredags avslöjade Dagens Nyheter att det på UD finns misstankar om att en mejlkonversation mellan UD och journalisten Patrik Oksanen kan ha avlyssnats av främmande makt. Mejlväxlingen handlade om en intervju med Ukrainska människorättsaktivister som skulle komma till Stockholm för att vittna om situationen på det av Ryssland annekterade Krim.

Det icke styrkta påstående om elektronisk avlyssning eller dataintrång spreds först av DN som sa sig kunna utesluta såväl slumpen som att information läckt på Hela Hälsinglands redaktion eller från UD. Ett fullständigt orimligt, till och med osannolikt och vilseledande, påstående. Dagens Nyheter i allt väsentligt fabricerade nyhet om rysk signalspaning är avsevärt mycket mer dramatisk än att någon pratat bredvid mun. Peter Wolodarski, DN:s ansvarige utgivare, tycks inte ha lärt något av läxan som SR Medierna gav honom efter rapporteringen om Urban Ahlin:

När man påstår sensationella saker måste man ha bevis för det.

Dagens Nyheter kan inte heller här styrka sina påståenden om rysk, eller främmande makts, signalspaning på någon punkt. Men de lurade upp svensk säkerhetstjänst på läktaren med att övertyga utrikesministern om det. Vems ärende DN löper frågar ingen.

Att främmande makt skulle använda sig av riktad signalspaning för att eftersöka information som helt lagligt går att begära ut, även anonymt, faller på sin egen orimlighet. Signalspaning är kostnadskrävande och även om mail i öppna system är att anse som vykort skall kablar tappas av på trafik och analytiker aktivt jaga efter information. Ett möte med en ukrainsk människorättsaktivist, som dessutom är känt i vida kretsar i Ukraina, med svenska UD är inte av den vikten att Moskva allokerar omfattande tekniska resurser. Att DN skulle kunna garantera att vare sig UD eller någon annan inte läckt information är även det ett orimligt antagande.

Det en person vet, det vet ingen annan. Men. Om två eller fler personer känner till någonting ökar sannolikheten med kvadraten på antalet personer som känner till det multiplicerat med tiden. Den ökar även ännu mer om någon i personkretsen säger ”mig kan du lita på, jag håller tyst”. Empiri talar för att den personen säger det mest för att övertyga sig själv.

Avslöjandet om UD:s Darknet, som Ledarsidorna.se var först med men som sedan DN kunde vidga med att avslöja omfattningen av, började exakt på det sättet. Ett förfluget ord, eller rättare sagt en överhörd mening i en konversation, som inte borde funnits med. Den mening jag hörde i en konversation om Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd borde inte funnits med i resonemanget som handlade om något annat. Detta fick mig att börja gräva och jag fann ytterligare spår i offentliga handlingar om att något inte stod rätt till. Resultatet blev att efter att ha kvalitetssäkrat informationen en nyhet om att UD skapat en arbetsyta vid sidan av de reglerade systemen i syfte att undgå granskning av bland annat kampanjen till FN:s säkerhetsråd. DN kunde senare avslöja att totalt 900 sidor dokumentation undanhållits diarieföring.

Folk pratar och lyssnar. Det är grunden för all mänsklig kommunikation. Ibland pratar de för mycket när andra lyssnar på offentlig plats eller på caféer i regeringskvarteren. Bäst av allt är när de pratar för mycket på fredagens ”After Work” eller på mottagningar. När de med ett stänk av alkohol i kroppen vill göra sig viktigare än vad de själva är inför en ung storbystad blondin.

På underrättelsespråk kallas detta ”social engineering”. Social ingenjörskonst. Det är inte förbjudet att lyssna. Men det kan vara ett brott mot sekretessen att prata. Det som senare är förbjudet är att efterforska källa. Socialdemokraternas gruppledare , den tidigare ministern Anders Ygeman som anser sig orättvist behandlad för att tvingats lämna regeringen, vill nu ha reda på vilka moderata riksdagsledamöter som har en relation till bland annat Chang Frick på Nyheter Idag. Ygeman kan ha gjort sig skyldig till ett grundlagsbrott.

Efterforskningsförbudet innebär att företrädaren för myndigheter och vissa privata verksamheter inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter till media. Det är straffbart för dessa arbetsgivare att försöka ta reda på vem som är källan. Anställda ska utan risk kunna berätta för en journalist om verksamheten.

Själva lagtexten om efterforskningsförbudet hittar du i tryckfrihetsförordningen kap 3 § 4 eller i yttrandefrihetsgrundlagens kap 2 § 4.

Det är, med den uppkomna situationen, sannolikt inte någon slump att socialdemokraterna kommit fram till SOU 2017/70, lagen om utlandsspionage, att under nästa mandatperiod föreslå ytterligare grundlagsförändringar som skulle upphäva stora delar av efterforskningsförbudet. Ygeman var fortfarande minister när enmansutredningen tillsattes varför hans spontana uttalande, att efterforska vilka relationer med journalister riksdagens ledamöter har, är logisk. En repressiv syn på information. Ygeman anser att moderaternas partiledare Ulf Kristersson måste svara på när Hanif Balis samarbete med Nyheter Idag uppstod vilket är en direkt uppmaning om att begå grundlagsbrott genom att bryta efterforskningsförbudet.

Även om Johan Hakelius är den som formulerat de öppna frågorna till Hanif Bali (M) bäst är detta #baligate en dörröppnare för viktigare principiella diskussioner och frågeställningar.

Den första, mest akuta, är varför Dagens Nyheter aktivt inriktar svenska motåtgärder mot något som är osannolikt. Margot Wallström tycks ha svalt betet med hull och hår och nu riktat in svenska motåtgärder mot något som i sammanhanget är irrellevant. Svenska motåtgärder mot till exempel rysk signalspaning är inte outsinliga och läckaget av två offentliga mail har nu föranlett att begränsade resurser tvingas fokusera på fel område. DN och Margot Wallström har själva agerat kanske precis på det sätt som någon som vill påverka det svenska valet vill att vi agerar. Att våra motmedel sätts in där det inte finns någon aktivitet så att främmande intressen kan agera ostört.

Det andra är den principiella diskussion som vi måste ha kring Yttrandefrihetsgrundlagar och Tryckfrihetsförordningen. Anders Ygemans spontana krav på kartläggning av riksdagsledamöters relationer med journalister, parat med utredningen om att upphäva stora delar av meddelarskyddet som skall bli lag under nästa mandatperiod, vittnar om att vi går in i en annan tid nu.

En tid som finns återgiven i litteraturen i George Orwells ”1984” och vars idéer i en svensk kontext kan spåras bakåt i tiden. En tid med möten som bland annat finns återgivna i Bo Theutenbergs dagböcker från UD men som även Ledarsidorna.se kommer beskriva i en framtid. 

Foto: Jorge Lascar

 

Stöd gärna Ledarsidorna.se genom att bli prenumerant eller genom 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se