Muslimska Brödraskapet skapar ett parallellsamhälle i Sverige

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 16 Mar 2018 2018-03-16
E-post 1264

Att Sverige ger resurser – och legitimitet – åt organisationer som är kopplade till Muslimska brödraskapet går emot politikernas uttalade integrationsmål. Aje Carlbom menar att svenska organisationer med koppling till organisationen Muslimska brödraskapet bland annat motverkar integrationen av muslimer i det svenska samhället. Det framgår av en rapport som gjorts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som Ledarsidorna.se tagit del av och som presenterades under torsdagen.

Forskningsrapporten är beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vars mål är att öka kunskapen om vilka metoder som kan ligga bakom Muslimska brödraskapets informationspåverkan gentemot både sekulära och muslimska målgrupper i Sverige. MSB har anslagit 10 MSEK de kommande åren för forskning om extrema miljöer som den islamistiska.

Aje Carlbom drar slutsatsen att de MB-associerade organisationerna anser att muslimer ska skyddas från majoritetssamhället genom att leva i ett parallellt samhälle med bland annat egna skolor, ett muslimskt civilsamhälle. Samtidigt, menar Aje Carlbom, att de sprider budskap om att de och andra muslimer är offer för en fientlig västvärld, något som på sikt kan leda till radikalisering.

Jag menar att de här grupperna arbetar för att förstärka segregationsproblemet, säger socialantropologen Aje Carlbom till Expressens Ledarsnack. Min bedömning är att det är problematiskt. MB-associerade organisationer är inga våldsamma aktörer. Men de har en stark politisk hållning som kan marinera människor i extrem ideologi och polarisera samhället. Därför tror jag inte att det är lämpligt att engagera just de grupperna i det arbetet.

Aje Carlbom menar att det är förhållandevis lätt för organisationerna att påverka den svenska offentligheten eftersom det finns en rädsla att bli stämplad som rasist eller islamofob. Detta parallella förhållningssätt bekräftas av Maria Rashidi, kvinnorättsaktivist, ordförande Kvinnors rätt, uppmärksammar på Aftonbladet Debatt att

När pastorn Åke Green hetsade mot homosexuella ställdes han inför rätta. Han var svensk. Men gömmer man sig bakom den ”mångkulturella” fasaden så går det bra med hets mot folkgrupp och ren könsrasism.

Utvecklingen i Sverige har en förklaring i Socialdemokrater för Tro och Solidaritets avtalsliknande programförklaring från 1999 som slog igenom fullt ut i den debattartikel som Ulf Bjerelds företrädare på ordförandeposten, Peter Weiderud, publicerade på SVT Opinion den 4 januari 2011. Weiderud menade bland annat att troende muslimska socialdemokrater skulle tillåtas hysa såväl hat mot homosexuella som andra åsikter och värderingar då de inte kommit lika långt i sin demokratiska evolution som etniskt svenska socialdemokratiska medlemmar. Den förlåtande attityden bottnar i den avtalsliknande programförklaring som slöts mellan Broderskaparna (dagens Tro och Solidaritet) och Sveriges Muslimska Råd 1999. Av avtalet framgår att Tro och Solidaritet åtog sig att driva igenom åt SMR bland annat:

  • “Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar.”
  • “Imamutbildning, med Högskoleverket och utbildningsministern.”
  • “Överenskommelser på arbetsplatser avseende fredagsbönen.”

Att den form av exkluderande, eller inkapslande, politik förs av den sfär som omgärdar studieförbundet Ibn Rushd blir extra tydlig i dels de Muslimska Familjedagarna, som återkommande bjudit in föreläsare som står Muslimska Brödraskapet nära med dels hatpredikningar, dels en repressiv kvinnosyn som önskar göra skillnad på kvinnor och mäns rättigheter, men även en av organisationerna bakom Muslimska Brödraskapet. Sveriges Unga Muslimer eller SUM.

SUM:s ordförande Rashid Musa arrangerade, tillsammans med SSU Stockholms Stad, ett separatistiskt seminarium för endast ratificerade 2016. Seminariet ändrades först efter att det mött hård kritik av SSU förbundsordförande. SUM medger själva i den dom som avkunnades i förvaltningsrätten när de fick tillbaka rätten att söka statsbidrag att de ingick i Muslimska Brödraskapets europeiska ungdomsorganisation Forum for European Muslim Youth and Student Organisations, FEMYSO. FEMYSO har bland annat företrätts av den tidigare moderate riksdagsledamoten Abderizak Waberi, numera känd för att driva muslimska friskolor i Sverige. En annan tidigare styrelseledamotför FEMYSO är Omar Mustafa, idag förbundsrektor för Ibn Rushd.

Vare sig Ibn Rushd eller SUM har vitsordat att de ingår i Muslimska Brödraskapet men det motsägs av dels de övriga organisationer de ingår i men även att ett antal företrädare som Omar Mustafa och Abderizak Waberi innehaft eller innehar ledande positioner i dess europeiska organisationer. Även Mohammed Temsamani, medlem i Miljöpartiet, är ett exempel på detta då han ingick i Muhammed Mursi, tidigare president i Egypten och företrädare för Muslimska Brödraskapets politiska parti Fred och Rättvisepartiets kampanjstab i presidentvalet.

Även om Aje Carlboms rapport inte är lika tydlig och explicit som Magnus Norells motsvarande är den viktig för förståelsen av Muslimska Brödraskapets politiska agenda och dess påverkan på det svenska samhället. En möjlighet de fått genom sitt strategiska samarbete sedan 1999 med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se