Socialdemokraterna, moderaterna och den mjuka statskuppen

Foto: manhhai on Flickr
  • Tisdag 13 Mar 2018 2018-03-13
E-post 1053

Den svenska kritiken mot judelistan har diskuterats på högsta nivå inom Google. Nu svarar bolagets chefsjurist David Price på Expressen Debatt

“Det skulle vara problematiskt om personliga åsikter hos Googles personal avgjorde vilken typ av innehåll som skulle uteslutas från sökresultaten.

KU:s ordförande Anderas Norlén säger att han vill kalla Google till förhör i frågan och nu kallar justitieminister Morgan Johansson Tidningsutgivarna till möte om Google. Mötet med ministern ska hållas den 23 mars.

Det finns en problematik i såväl Norléns som Johanssons agerande. De kan kalla Google till förhör men Norlén och KU har inte några som helst befogenheter att tvinga vare sig David Price eller någon annan anställd på Google att närvara. Vill Google obstruera på riktigt kan de lika gärna skicka en lokalvårdare utan något som helst att säga eller ha något som helst mandat.

Men någonstans finns det fog att föra en vidare principiell diskussion kring yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. En diskussion som ingen folkvald har förmått att föra i sina valkretsar med väljarna vilket är ett direkt underkännande av rådande riksmötes demokratiska sinnelag och handlag. Trots att det är en grundlagsförändring som nu föreslås med vittgående konsekvenser för nyhetssidor som till exempel Ledarsidorna.se, Nyheter Idag, Nyhetsbyrån, Katerina Magazin och många andra som utmanar det traditionella medialandskapet. Ny media som inte visat sig gå i några ledband annat än möjligen sina läsares samtidigt som Dagens Nyheter, för att ta ett exempel, ertappats med att ha spridit falska nyheter om talmannen Urban Ahlin. Urban Ahlin. Demokratiskt vald talman. Nummer två i riket efter statschefen konungen.

Att sprida falska nyheter kring den person som innehar det högsta ämbete en vanlig svensk medborgare kan uppnå sätter Dagens Nyheter i en särställning med ett svårslaget svenskt rekord i falska nyheter.

Ur biografin över Gustav V (1858-1950) framgår det att under första världskrigets borgfred med arbetarklassen, som ledde till omfattande demonstrationer och protester, motsatte sig Gustav V hans hustrus och hans rådgivares krav på att han skulle kraftigt begränsa såväl det vi idag känner som  TF samt demonstrationsfriheten. Han tog arbetarklassens intresse av det fria ordet i försvar då han insåg vilken säkerhetsventil som denna utgjorde och en förutsättning för borgfred. Drottning Victoria motsatte sig konungens beslut i så pass kraftiga ordalag och handling att deras relation aldrig blev densamma igen. De flesta historieforskare är eniga om att Gustav V med detta beslut lyckades avvärja en revolution vilket faktiskt var hans primära syfte.

Sedan dess har TF tjänat arbetarrörelsen väl. Dessa var förutsättningen, en fri folkbildande debatt, som krävdes för att vinna val och därmed det gemensamma byggandet av välfärden, folkhemmet och många andra reformer som vi idag slåss för att försvara.

I detta sammanhang blir det något märkligt att en arbetare, en person som säger sig vara en riktig arbetare, som statsminister Stefan Löfven nu leder den regering som historiskt sett haft mest nytta av ett fritt ord och en fri informationstillgång nu monterar ner dessa rättigheter. I samförstånd med sin politiska motståndare moderaterna. Hans företrädare hade kanske aldrig kunnat bli hans företrädare om inte Gustav V intervenerat. I opposition till sin tyskfödda drottning. Utan  TF, i den form som Gustav V lyckades lämna över till sina efterkommande, hade sannolikt Sveriges demokratiska evolution funnit andra stigar. Långt ifrån smärtfria eller utan offer av människoliv.

Går grundlagsändringen igenom så kan det inte tolkas på något annat sätt än att socialdemokraterna nu glömt bort vad det var som var förutsättningen för dess framgångar. Ett svek mot Palm, Branting, Hansson.

Det vi ser nu är hur Stefan Löfven, ledsagad av Morgan Johansson, med dagens och kommande grundlagsförändringar (beskrivna här) genomför den mjuka statskuppen. Och när det fria ordet som säkerhetsventil för en bred debatt tas bort riskerar de att det på lite sikt byggs upp ett tryck inifrån. Som utan ventil kan komma att leda till en dramatisk utveckling.

Stefan Löfven och Morgan Johansson. I samarbete med Ulf Kristersson, Andreas Norlén och Tobias Billström.

Ingen av dem tycks vara medvetna om med vilken klokskap som Gustav V ställde sig på arbetarklassens sida. Och försvarade deras rättigheter till fri information, fritt ord och mötesfrihet. Den säkerhetsventil som med stor sannolikhet räddade Sverige från revolution för 100 år sedan och sedan dess tjänat oss väl.

Foto: manhhai

 

Redaktörens kommentar:

Inom ett par dagar kommer vi att byta teknisk plattform. Skälen är flera. Massanmälningarna mot Ledarsidorna.se´s Youtube-kanal och därmed Google Ad´s har strypt i praktiken all reklamfinansiering och är helt ohanterliga att överklaga samtidigt som behovet av ytterligare skydd mot plattformen krävs. DDOS-attackerna har fortgått och kräver en ny arkitektur då nya tjänster och format skall läggas till. Även ett av redaktionens e-postkonton har hackats och raderats i sin helhet. Jag kommer, med den nya plattformen, helt och hållet vara oberoende av tjänster från Google Ad´s och ha ett ännu bättre skalskydd.

Jag är oändligt tacksam för det stöd som ni läsare visar mig och redaktionen. Detta är inte någon gratisverksamhet och jag är numera fånge i min egen historia. Sir Winston uttrycker det bäst av alla:

“When in Hell, keep on walking”.

Har jag tur hinner jag ut före Djävulen får syn på mig. Och vill det sig riktigt väl så kommer jag en dag kanske kunna berätta följande historia istället när jag gått tillbaka och själv sökt upp Djävulen:

”Djävulen böjde sig fram och viskade i mitt öra att stormen skulle knäcka mig. Jag böjde mig fram och viskade tillbaka i Djävulens öra: – Det är jag som är stormen”.

Den meningen vill jag kunna viska i Morgan Johanssons, initiativtagare till den repressiva förändringen, öra efter valet.

Det är en lång väg kvar med många hinder på vägen. Och vi har ett helt regeringskansli samt sju av åtta partier emot oss som är övertygade att detta är den väg de vill föra in Sverige på.

Tack.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se