Stockholms stad tar ett steg mot att införa lokal ordningsmakt

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 19 Mar 2018 2018-03-19
E-post 360

I januari meddelade socialdemokraterna i Stockholms stadshus att de satsar 25 miljoner kronor för att öka tryggheten i utsatta områden. Ordningsvakter ska patrullera där det behövs och kameror kommer att sättas upp i samråd med polisen. Anledningen är att den upplevda tryggheten i Stockholms stad har sjunkit. Ett inte helt riskfritt politiskt projekt som nu reaktivt implementeras under stark tidspress. Valet inte ligger mer än sex månader bort.

Rekryteringen pågår nu och med tanke på den satta budgeten kan det röra sig om ett 50-tal tjänster. Med arbetsbeskrivningen skulle det då röra sig om mellan nio och elva patruller som skall arbeta kväll / natt om gällande arbetstidsmått skall hålla. En kraftig förstärkning av ordningshållningen men som kommer att inte bara medföra en ökad trygghet utan ett helt nytt arbetssätt för ordningsvakter.

Att utöka förordnandeområdena till att omfatta hela stadsdelar är det mindre problemet. Det större problemet är de tvångsmedel som ordningsvakterna kan få tillgång till för att ingripa samt skydda sig själva. Ordningsvakter har idag endast handfängsel och en så kallad ASP, expanderbar batong, som arbetsredskap. Ordningsvakterna saknar distansvapen som OC-spray (pepparspray) och TAS. TAS, eller elpistol, prövas idag ut av polisen och det kommer sannolikt dröja många år tills det kan komma ifråga för andra yrkesgrupper. OC-spray används i bland annat Kriminalvården i situationer där personal inledningsvis måste hålla en distans för att kunna senare ingripa.

Ett annat problem som kommer aktualiseras är om ordningsvakterna, i likhet med polisen, kommer att rekryteras ur de bostadsmiljöer de skall verka i. Polisstationen i Rinkeby som är under produktion dimensioneras för att husera 240 arbetsplatser för poliser och polisanställda och att inrymma ett av polisens kontaktcenter, PKC. Polisstationen kommer vara utgångspunkt för de poliser som arbetar i yttre tjänst i lokalpolisområde Järva. Ambitionen från polisen är att förankra verksamheten i lokalområdet och rekrytera personal från närområdet.

I grunden är detta feltänkt och kommer att leda till omfattande jävssituationer då dessa områden präglas av klaner och klanstrukturer. En klanmedlem förutsätts alltid vara lojal mot klanen i första hand, i andra hand gentemot staten. Bara i Rinkeby bedömer Stockholms stad att över 90 procent är utrikesffödda med lokalt konkurrerande klaner. 45 procent av de boende i Rinkeby har afrikanskt ursprung och som domineras av klanstrukturer för att ta ett exempel. Ledarsidorna.se har återkommande kommenterat situationen på Järvafältet där Rinkeby är beläget.

Det kan heller inte uteslutas att, om Stockholms stad och polisen inte ändrar förhållningssätt och rekryteringsstrategi, vissa klaner kan komma att utnyttja ett av staten eller staden tilldelat våldsmonopol för att bakom lagen rensa eller dominera hela geografiska områden.

Det unika projektet som Stockholms stad nu implementerar är ett halvt steg mot en kommunal ordningsmakt. Dessvärre en reaktiv åtgärd som nu implementeras under stark tidspress. Socialdemokraterna i Stockholms stad måste snabbt förändra trygghetssiffrorna till sin fördel inför valet som bara ligger sex månader bort. Med ökad närvaro av ordningsmak kan vi även inledningsvis förvänta oss rubriker där dessa på ett eller annat sätt angrips då de kriminella gängen kommer vilja, eller behöva, testa motståndet i de områden de hävdar suveränitet. Skulle säkerhetssituationen för de underutrustade ordningsvakterna kräva så kan det inte uteslutas att skyddsombuden inför arbetsstopp.

Projektet som Stockholms stad nu tvingas att införa på primärt Järvafältet är ett första steg mot en lokal eller kommunal ordningsmakt oavsett vad regeringen i förlängningen hävdar. Polisen kommer inte under överskådlig tid kunna fylla de vakanser som redan idag leder till att i praktiken varje turlag i Stockholm går med vakanser. Under 2017 stod totalt 500 utbildningsplatser tomma i landet. Inför vårterminen 2018 var bara 254 av Växjös 322 platser fyllda.Trots satsningarna på ökad utbildning söker sig inte unga män och kvinnor till yrket och trots sänkta krav så klarar inte vissa av aspiranterna av att till exempel avfyra sitt tjänstevapen på grund av för svag muskelstyrka. Begåvningskravet är sedan tidigare sänkt från fyra till en trea på en niogradig skala.

Patrullerande ordningsvakter i bil i Stockholms utsatta områden är kantat med en rad med latenta eller uppenbara problem, risker för personalen, latenta jävssituationer och inte utan politisk risk men den politiska ledningen har idag inget egentligt val. Och det är inte enkom socialdemokraterna i Stockholms stad som skall lastas. Skulden faller tungt på justitieminister Morgan Johansson och hans tidigare kollega och ansvarig för polisen inrikesministern Anders Ygeman som konsekvent och under lång tid förminskat problemen på bland annat Järvafältet i Stockholm.

Anders Ygeman är idag gruppledare för S i riksdagen och ordförande för det aktuella socialdemokratiska partidistriktet. Stockholms stad.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se