Trots hot om lagstiftning mot hatpredikanter gör inte S upp med sin historia

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 27 Mar 2018 2018-03-27
E-post 1747

Socialdemokraternas senaste utspel, att berörda myndigheter som polisen, Migrationsverket och Utrikesförvaltningen – svenska konsulat och ambassader utomlands – ska hålla bättre uppsikt och kännedom om hat- och hotpredikanter vittnar om en i det närmaste total kursomläggning i relationen till främst muslimska grupper. Men någon uppgörelse i egentlig mening är långt ifrån i sikte.

Socialdemokraterna föreslår även att EU tar fram en gemensam sanktionslista för att säkerställa att hatpredikanter inte beviljas inresa i Schengenområdet. Lyckas inte EU med detta utesluter inte  Socialdemokraterna att Sverige själva kan skärpa lagen.

– Då tycker jag att Sverige ska gå fram med lagstiftning och göra det på egen hand. Det handlar om hatpredikanter och politiska extremister som vi kan förvänta oss är på väg till Sverige för att sprida hat eller hot, säger Anders Ygeman till SVT.

Paradigmskiftet är uppseendeväckande. Framför allt när det framförs av ordföranden för Stockholms Arbetarekommun, Anders Ygeman. Inget partidistrikt eller del inom Socialdemokraterna förutom Malmö Arbetarekommun präglas i så stor omfattning av en bitvis diffus gränsdragning mot radikala islamister som Ygemans eget partidistrikt. Ygemans föregångar Veronica Palms engagemang i bland annat Muslimska familjedagarna är väl känt samtidigt som partidistriktet är organisatorisk enhet för bland annat föreningen Hjärta. Hjärta är en del av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Muslimska familjedagarna har fått återkommande kritik för att ha bjudut in talare som uttalat sig bland annat antisemitiskt och homofobiskt rapporterar bland annat Politism. Även Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har uppmärksammat fall där en hatpredikant bjudits in till Sverige. Den gången handlade det om Islamiska förbundet som i samverkan med bland annat Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd bjöd in antisemiten Zaghloul El-Naggar. SKMA redogjorde utförligt för El-Naggars antisemitiska konspirationsteorier samt andra ställningstaganden och uttalanden. Det som kännetecknar samtliga fall och uppträder som ett tydligt mönster är att det dels ständigt är organisationer knutna till Ibn Rushd-sfären som står som värd samt att det alltid är först när övriga samhället avslöjar åsikter och ställningstaganden som organiserande enhet drar tillbaka inbjudan eller ber om ursäkt under föregivande av bristande bakgrundskontroll.

Ibn Rushdsfärens historia med att bjuda in denna form av predikanter är lång. Omar Mustafa, förbundsrektorn, samt Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer, kan rimligen inte varit ovetande förutom möjligen i något enskilt fall.

Det som är besvärande för Ibn Rushdsfären borde vara att det är denna sfär som borde ha den bästa kontrollen av alla. Dels ur ett teologiskt perspektiv då ansvarig för trosfrågor är Mohammed Temsamani. Temsamani har en stark koppling till Muslimska Brödraskapet med sin politiska praktik hos Mohammed Mursi under den senares presidentvalskampanj i Egypten för Freds- och Rättvisepartiet. Muslimska Brödraskapets politiska gren i Egypten. Men även språket. Arabiska är inte ett språk som övriga svenskar behärskar i egentlig mening.

Inte heller kan Omar Mustafa, förbundsrektor för Ibn Rushd, vara omedveten om socialdemokraternas grundinställning. Mustafa satt under någon eller några veckor som suppleant i socialdemokraternas partistyrelse 2013 men var tvungen att lämna då han inte kunde dra en klar skiljelinje mellan hans roll som ordförande i IFIS vid den tiden och S. IFIS är idag den stiftelse som äger Granhedsgården AB samt den enhet i Ibn Rushdsfären som har tydligast band med Muslimska Brödraskapet. Mustafas föregångare på posten var Abderizak Waberi, tidigare riksdagsledamot för moderaterna. Waberi är idag vice ordförande för FOIE, Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation.

Banden mella Ibn Rusdsfären och Socialdemokraterna samt regeringen finns i allra högsta grad kvar då Jonas Bergström, Stockholms Arbetarekommun och föreningen Hjärta, idag är politisk sakkunnig och rådgivare till civilminister Ardalan Shekarabi vilket Ledarsidorna.se redogjort för tidigare. Banden finns även direkt mellan Ibn Rushd och Stockholms Arbetarekommun då Sara Gunnerud, Ibn Rushd kommunikationschef även sitter i föreningen Hjärtas styrelse och därmed är länken in i såväl Stockholms Arbetarekommun som Socialdemokrater för Tro och Solidarietet. Gunnerud har även en historia som intern kampanjledare för Lena Sommestad när Nalin Pekgul motades bort från ordförandeposten i S Kvinnor. Pekguls varningar för den islamistiska miljön är väl kända.

Regeringen, vare sig socialdemokraterna eller miljöpartiet, har inte heller gjort upp med hur statsbidrag fördelas till organisationer som sprider denna form av budskap. Detta blev tydligt när regeringen tog emot Ulf Bjerelds rapport om bidrag till trossamfunden. Bjereld var regeringens utredare men har som socialdemokratiskt partiuppdrag ordförandeposten i Tro och Solidaritet.

Socialdemokraternas nya retorik är tills annat bevisats inget annat än retorik. Någon uppgörelse med sin egen och partidistriktet i Stockholms Stads historia visar inte Anders Ygeman upp i någon egentlig mening.

Personbanden med Ibn Rushd-sfären, som löpande bjudit in hatpredikanter, och såväl regering som parti finns kvar.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.