Centerpartiet väljer att stödja regeringens uppluckring av dubbel straffbarhet av partitaktiska skäl

Image by Verbebabric on Pixabay
  • Måndag 9 Apr 2018 2018-04-09
E-post 440

Regeringen vill göra sexköp utomlands olagligt för svenska medborgare. Det är osäkert om förslaget har stöd i riksdagen, bland annat har Centerpartiet har tidigare sagt nej. Men nu vill partiets kvinnoförbund att partiet ställer sig bakom förslaget, rapporterar Ekot.  Centerpartiet stödjer nu regeringens ambition att införa en ny juridisk praxis i Sverige. .

– Det här är ju ett fruktansvärt brott, och i grund och botten så är det här också universella värderingar, säger  Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl till Ekot.

Jarl säger att de för samtal inom partiet, för att få igenom sin linje.

Samstämmiga källor inom den samlade kvinnorörelsen uppger för Ledarsidorna.se  att samtalen burit frukt. Men inte, trots att Annie Lööf är utbildad jurist, ur ett juridiskt perspektiv. Centerpartiet är idag inte längre ett folkrörelseparti sprunget ur bonderörelsen utan ett extremt toppstyrt parti. Ledarsidorna.se källor uppger samstämt att beslutet att stödja förslaget är rent partitaktiskt. Lööf räknar med att Miljöpartiet kommer kollapsa och då Lööf förflyttat partiet i vissa frågor att ligga närmare Miljöpartiet räknar hon att de väljarna kan komma att gå till Centerpartiet istället.

Sexköpsförslaget har kritiserats från flera remissinstanser. Lagrådet har även avrått regeringen från att gå vidare med lagen, eftersom den skulle kunna leda till att andra länder vill börja straffa sina medborgare i Sverige.

Regeringens förslag innebär att dessa personer inte ska kunna undgå straff bara för att gärningen har begåtts utomlands. Köp av sexuell tjänst är redan i dag ett brott mot svensk lag även när det begås utomlands. Däremot är svensk domstol i dag inte behörig att döma för köp av sexuella tjänster som begåtts i länder där gärningen inte är kriminaliserad. I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat

  • att kravet på dubbel straffbarhet för att svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst som begåtts utomlands tas bort,

Flera remissinstanser har redan tidigare motsatt sig en lagändring och regeringens egen utredning har avrått. Lagrådet exemplifierar med att en stat ”där abort är kriminaliserat skulle – om landet stoppade kravet på dubbel straffbarhet – kunna åtala personer som genomfört abort på svenskt sjukhus. På liknande sätt skulle en stat där homosexuella relationer är kriminaliserade kunna döma över homosexuella handlingar i Sverige . Men justitieminister Morgan Johansson är ändå beredd att gå vidare, och arbetet med att ta fram ett färdigt lagförslag pågår

– Att få stopp på den här människohandeln, vi talar ju om en sexuell slavhandel faktiskt, det har varit en av våra allra viktigaste prioriteringar, har justitieminister Morgan Johansson (S) tidigare motiverat beslutet för Ekot.

Lagen öppnar dock för att en svensk medborgare kan dömas för ett brott även om brottet inte är kriminaliserat i det land gärningen begås och är nu något som regeringen ser ut att ha parlamentariskt stöd för. Detta öppnar då dörrarna för att andra länder tillämpar samma princip för de brott som deras medborgare, enligt deras egen lagstiftning, begår i Sverige även om det inte är brottsligt enligt svensk lag.

Det närmaste exemplet är hur polska kvinnor kommer straffas i Polen om de utför abort i Sverige.

I premiumartikeln redogörs för hur denna nya princip kommer påverka personer med dubbelt medborgarskap där de inte kan avsäga sig det medborgarskap de är födda till. Som Iran, Egypten eller Turkiet. Där dessa länder kan hävda att deras religiösa domstolar har full jurisdiktion i Sverige för gärningar som är straffbara i dessa personers ursprungsländer.

En lagstiftning de i många fall flytt från kommer med den nya straffbarhetsprincipen som regeringen, med stöd av centerpartiet, kommer införa kommer kunna gälla trots att de fått uppehållstillstånd och till och med medborgarskap i Sverige eftersom Sverige infört samma rättsprincip.

 

Premiumartikeln hittar du här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se