Personlig integritet eller rikets säkerhet?

Image by Druminhands on Flickr
  • Onsdag 4 Apr 2018 2018-04-04
E-post 930

Regeringens förslag att ge polisen rättighet att kroppsvisitera och ta fingeravtryck vid så kallad inre utlänningskontroll får nu kritik från flera tunga instanser. Justitiekanslern och Justitieombudsmannen anser att det föreligger risk för integritetskränkning och ifrågasätter också om ”syftet uppnås” genom kroppsvisitering och fingeravtryck. Röda Korset varnar för att otryggheten kan öka bland människor med utländsk bakgrund även om de har rätt att vara i Sverige. Diskrimineringsombudsmannen anser att det finns en fara för diskriminering eftersom det finns en risk att kontrollerna kommer att göras enbart utifrån personens utseende.

Regeringen vill alltså ge polisen utökade möjligheter att kontrollera en individs identitet och därmed identifiera personer som vistas illegalt i Sverige för att kunna verkställa avvisningsbeslut. Ingen vet exakt hur många individer som lever gömda i Sverige, men det talas om mellan femtiotusen och hundratusen personer som alltså befinner sig här trots att de inte har rätt att uppehålla sig i Sverige. Det handlar om personer, som i likhet med terroristen Rakhmat Akilov, fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och om människor som i likhet med den 52-årige man som mördade Eva Engberg i Umeå dömts till utvisning efter att ha begått brott.

Hur många Akilovs kan det finnas bland de mellan femtio och hundratusen illegala invandrarna som lever gömda i Sverige? Ingen vet, men SÄPO menar att asylsökande som gått under jorden utgör en betydande risk. I en pressad situation kan man vara ett lätt offer för radikalisering och extrema ideologier. Hur många utvisningsdömda brottslingar som befinner sig på fri fot i vårt land är det inte heller någon som vet, men mannen som stampade Eva Engberg till döds i sitt eget hem är inte ensam. Han dömdes till utvisning på livstid redan 1996, men har alltså lyckats stanna kvar i Sverige i mer än två decennier. Enligt BRÅ döms runt 500 personer till utvisning efter brott varje år. 2004 peakade med 1050 utvisningsdomar i tingsrätten. Sedan har antalet utvisningsdomar till följd av brott minskat och ligger nu alltså på ungefär 500 årligen. Av dessa släpps tre fjärdedelar på fri fot i Sverige efter avtjänat straff. 75 procent kan alltså försvinna och stanna kvar i landet trots att de dömts till utvisning.

Det är mot den bakgrunden vi måste förstå DO:s, JO:s, JK:s och Röda Korsets kritik mot regeringens förslag att ge polisen större befogenheter för att kunna verkställa avvisningar efter avslag på ansökan om uppehållstillstånd och efter att ha dömts till utvisning efter brott. Två, i sig, viktiga värden står här i konflikt med varandra: Individens rätt till sin personliga integritet och samhällets trygghet. Vad väger då tyngst – individens rätt till sin personliga integritet eller samhällets plikt att garantera medborgarnas trygghet? Av flera skäl sluter jag mig till att samhällets plikt att skydda sina medborgare från terrordåd och kriminalitet väger tyngre än den enskilde icke-medborgarens rätt att vägra lämna fingeravtryck.

För det första har Sverige naturligtvis större skyldigheter i relation till sina medborgare än i relation till icke-medborgare. För det andra är terrordåd, mord eller andra kriminella handlingar kränkningar av en helt annan dignitet än den eventuella kränkning det innebär att bli kroppsvisiterad. Utan att förringa vikten av fysisk och personlig integritet vill jag nog hävda att det är rimligt att utsätta människor för intrång i deras personliga integritet genom att kroppsvisitera dem eller ta deras fingeravtryck om det kan förhindra fler terrordåd som det på Drottninggatan eller fler mord som det på Eva Engberg i Umeå.

 

Ann Heberlein

 

Foto: drumminhands

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se