Peter Wolodarski fortsätter påstå sensationella saker – utan egentlig grund

  • Fredag 6 Apr 2018 2018-04-06
E-post 548

I SR medierna i P1 den 10 mars granskas Dagens Nyheters rapportering om Urban Ahlin. I intervjun påstår Peter Wolodarski att sms skulle skickats från riksdagens talman Urban Ahlin med påståenden om viagra och hur hård Urban Ahlin är. Ett uttalande han orimlig kan ha fällt utan att ha sett dessa sms själv. Efter att Ledarsidorna.se nu gått igenom båda två utredningar om Urban Ahlin så måste nu fokus riktas mot Peter Wolodarski och DN:s agerande.

Ingenstans i DNs artiklar framgår att Ahlin skulle ha skrivit det som Wolodarski påstår i något av Ahlin sänt sms. Efter att Ledarsidorna.se tagit del av såväl advokatfirman Setterwalls utredning om Ahlin, som gjorts på uppdrag av socialdemokraterna, och Riksdagens arbetsmiljöutredning samt kontroll med egna källor framkommer inte någonstans en enda uppgift som styrker, eller ens tyder på, det som Peter Wolodarski vill göra gällande som sant i SR Medierna.

DN har även aktivt valt bort att publicera vad bland annat Nalin Pekgul, tidigare ordförande för S-kvinnor den aktuella perioden då SMS:en skulle skickats, om vad som låg bakom ryktena. Pekgul satt vid tiden i socialdemokraternas verkställande utskott. Inte heller har Dagens Nyheter på något sätt publicerat andra förklaringar till ryktena kring Urban Ahlins uppkomst. Ledarsidorna.se bild, där Ledarsidorna.se även var en del av händelseförloppet för snart tio år sedan, har inte på något sätt berörts.

Att Peter Wolodarski inte velat på något sätt möta Ledarsidorna.se i en debatt om Dagens Nyheters journalistik är väl känt. Inte heller har han på något sätt ansträngt sig för att i vidare mening styrka Dagens Nyheters berättelse efter att Setterwalls och riksdagens rapporter slutförts. Tvärtom har Wolodarski hävdat att Dagens Nyheters berättelse är den som är sann. Trots att ”Frida”, den kvinna som åsyftats, inte heller styrker den berättelse som Dagens Nyheter återger när hon fått komma till tals själv utan mellanhänder som Cecilia Eklund.

När Peter Wolodarski i SR Medierna hävdar sensationella saker, som sms med innebörden att Viagra skulle gjort Urban Ahlin hård 2008, ligger det i sakens natur att Wolodarski kan lägga fram bevis för detta. Kvinnan som skulle fått dessa sms styrker inte Wolodarskis utsago, inte heller gör någon av de nu genomförda undersökningarna detta.

Dagens Nyheter är en av Sveriges viktigaste medieaktörer. Den läses och citeras av större delen av det svenska och nordiska medielandskapet. Att en chefredaktör far med ett så pass illa underbyggt uttalande, en osanning, om den person som idag uppbär det högsta demokratiska ämbete en svensk medborgare kan väljas till bör ses med oblida ögon av såväl ägaren Bonnier som dagens läsare och prenumeranter men även av Vinnova som investerar i Dagens Nyheters tjänst för att motverka falska nyheter.

Peter Wolodarski har påstått, och fortsätter påstå, sensationella saker om Urban Ahlin. Utan egentlig grund.

 

Ge oss en chans att bli den nya etablerade medieledaren.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se