Relationen med Ibn Rushd allt mer besvärande för regeringen

Utdrag ur svar från Kulturdepartementet om relationen till Ibn Rushd
  • Torsdag 5 Apr 2018 2018-04-05
E-post 566

Tisdagen den 26 september 2017 genomfördes ett seminarium om hoten mot det demokratiska samhället i Hörsal D, Lindellhallen på Umeå Universitet med Dr Magnus Norell som huvudnummer. Seminariet var välbesökt men hade ett dramatiskt preludium. Och efterspel.

Studieförbundet Ibn Rushd agerade innan seminariet genomfördes för att försöka sätta press på en av arrangörerna i syfte att skapa avhopp. Den arrangör som utsattes för yttre påverkan var Vuxenskolan i Umeå. Ett bakomliggande skäl till denna form av påverkan var med stor sannolikhet den kunskapsöversikt om Muslimska Brödraskapet som Magnus Norell tidigare under året tagit fram åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap där Ibn Rushd-sfären identifieras som associerad till Muslimska Brödraskapet. Publiceringen av artikeln resulterade i en koordinerad kampanj riktad mot Norell och MSB i syfte att avpublicera kunskapsöversikten och ta avstånd från Magnus Norell vilket beskrivs i FOKUS.

Fakta Magnus Norell

Magnus Norell är en svensk statsvetare. Hans forskninginriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien (främst Afghanistan och Pakistan). Norell disputerade 1998 vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS), SÄPO och MUST samt har varit forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet.

2015 gav han ut boken Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser, som enligt Norell själv svenska förlag vägrade ge ut. Boken finns nu i en uppdaterad version på engelska via förlaget Greycat Publishing House.

Norell är Senior Fellow vid opinionsinstitutet European Foundation for Democracy som är baserat i Bryssel och Berlin

Hur Ibn Rushd gick till väga är inte ointressant. Det var inte, som tidigare uppgivits, endast ett telefonsamtal ”i all välmening” till Vuxenskolan. Det var två. Med mycket tydliga budskap. Det första samtalet gick till Vuxenskolans centrala organisation och det andra samtalet gick till Vuxenskolan i Umeå. Ibn Rushd kommunikationschef hänvisade i det andra samtalet till det första. En känd ”härskarteknik” för att skapa känslan av att

”jag ser så allvarligt på detta så jag tog kontakt med din chef innan jag ringde dig” 

och utan att medarbetaren på Vuxenskolan i Umeå på något sätt fick veta om vad som sades exakt i det första samtalet så skapades en känsla av stark olust i samtalet med Vuxenskolans lokala representant. Det var nära att seminariet fick ställas in om inte Jan Hägglund, en av privatpersonerna som tagit initiativet, aktivt gått in och stöttat Vuxenskolans medarbetare.

I dialog med Ledarsidorna.se försäkrar dock Gunnerud att det inte är ovanligt att bildningsförbunden kontaktar varandra och ger varandra tips och råd i, vad Ibn Rushd menar, all välmening.

De tre privatpersoner som stod som medarrangörer reagerade starkt på Ibn Rushds intervention. En intervention som Ibn Rushd legitimerar med den kritik mot Norell som bland annat forskare kopplade till Uppsala Universitet och Segerstedtinstiutet framfört mot Norells kunskapsöversikt i samband med den koordinerade kampanj som drevs mot Norell.

Fakta Segerstedtinstitutet och aktuell forskning i övrigt om islamism

Segerstedtinstitutet är ett fristående institut vid Göteborgs Universitet men lyder formellt under rektorns vetenskapliga råd. Den dekanus som kan sägas vara ansvarig för verksamheten, som saknar egen professur, är professor Marie Demker.

Demker är sambo med Ulf Bjereld, ordförande för Tro och Solidaritet och ett av Ship to Gazas främsta företrädare.

Bjereld är ansvarig för Vetenskapsrådets fördelning av forskningsanslag inom samhällsvetenskap och humaniora. Den nämnd som Bjereld är ordförande för har under den senaste mandatperioden inte fördelat en enda krona till forskning om islamistisk radikalisering utan prioriterat de högerextrema miljöerna samt forskning om rasism och islamofobi.

För att sedan undanröja alla framtida tveksamheter dokumenterade Jan Hägglund skriftligen alla de frågor som ställdes under seminariet för att mota alla tvivel om den påstådda islamofobin som Magnus Norell skulle sprida. Men historien stannar inte där.

De tre privatpersonerna sände, med en beskrivning av det inträffade, in en skrivelse till Kulturdepartementet med en beskrivning av händelseförloppet och ifrågasatte bland annat Ibn Rushd hade fått förtroendet att av SST, Statens nämnd för stöd till trossamfunden som lyder under Kulturdepartementet att erhålla medel för driften av sidan islamofobi.se.

Kulturdepartementets svar är förvånansvärt. Kulturdepartementet hänvisar till Utbildningsdepartementet, i realiteten gymnasie- och folkbildningsminister Anna Ekström, för allt som har med Ibn Rushd att göra. Trots att såväl Ibn Rushd centralt som dess tio medlemsorganisationer, som spänner från Sveriges Unga Muslimer till Islamic Relief – båda mer eller mindre associerade till Muslimska Brödraskapet – uppbär bidrag från både SST som Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor.

Bägge myndigheterna lyder under Kulturdepartementet.

Kutlurdepartementets svar vittnar om att relationen till Ibn Rushdsfären börjar bli allt mer besvärande för regeringen. Trots kulturminister Alice Bah Kuhnke och före detta inrikesminster Anders Ygemans nära relationer.

 

 

Mer information och skrivelserna samt deltagarförteckningen vid det första större samverkansmöte som kulturministern genomförde 2015 samt fler detaljer finner du i premiumartikeln.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.