Salafistiska råd om hur skolan skall bemöta muslimska barn sprids till svenska skolor

  • Måndag 23 Apr 2018 2018-04-23
E-post 2512

Islamguiden har producerat, och skickar ut, broschyren ”Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimska barn”. Kännetecknande för broschyren  är att det är den svenska skolan och samhället som skall anpassa sig till islam istället för tvärtom för att undvika konflikt. 

Bakom Islamguiden står bland annat Quran Academy och Märsta Moské. Den muslimska miljön i Märsta har en historik av att attrahera radikala element. Det bör inte vara någon tillfällighet att Drottninggatsterroristen Rahkmat Akilov tog sin tillflykt direkt efter terrordådet i Märsta där han samma kväll greps av polis. Det finns fler exempel. Exempelvis den tidigare Märstabon Mohamed Belkaid som var en av terroristerna bakom dåden i Paris. I SVT:s ”Uppdrag granskning” avslöjades uppgifter som kopplade 35-åringen till ett terrornätverk i Stockholm som Säpo försökt stoppa i 15 år.

Mohamed Belkaid sköts ihjäl när belgisk polis slog till mot terroristernas gömställe i Bryssel-förorten Forest den 15 mars efter dåden i Paris där totalt 130 personer dödades. I bostaden där Belkaid barrikaderat sig hittades bland annat en IS-flagga, kalasjnikovs och detonatorer av samma typ som användes vid terrorbombningarna i Paris. Efter dådet kunde Aftonbladet rapportera om hur 35-åringen i tre års tid bott med sin fru i ett bostadsområde i Märsta norr om Stockholm. 

Märsta Unga Muslimer har vid minst två tillfällen bjudit in kontroversiella föreläsare

  • Haitham Al-Haddad är en saudiskutbildad salafistisk imam som förespråkar bland annat könsstympning och uttrycker starka antisemitiska åsikter. al-Haddad har även uttryckt sig kontroversiellt på YouTube om att man kan stena folk som straff mot sharia och hur man ska ”straffa” folk som förolämpar profeten Mohammed. 
  • Abdurrahem Green är en internationellt känd salafistisk Dawa-predikant med explicit antisemitiska budskap som haft länkar till IS.

Märsta Unga Muslimer ansågs 2015 alltför radikala för även Sveriges Unga Muslimer som lät frysa deras medlemskap. Sedan dess är Märsta Unga Muslimer inte en del av Ibn Rushd-sfären i officiella termer.

Islamguiden.com, med säte i Märsta, som ger ut broschyren riktad mot Sveriges skolor fick 2009 pris av studieförbundet studieförbundet Ibn Rushd med följande motivation:

“Islamguiden är en oerhört betydelsefull mötesplats full av information för både muslimer och icke-muslimer. Den är en brobyggande, informativ kunskapskälla som är möjlig att nås av alla, oberoende av geografisk hemvist. Islamguiden bidrar väsentligt till att öka förståelsen för och kunskapen om islam och muslimer i Sverige.

De personer som arbetar med Islamguiden är inlyssnande eldsjälar som brinner för hög kvalitet och ständig utveckling och som tar åt sig av sina besökares önskemål och ser till att projekt som andra drömmer om verkligen blir verklighet. Ledord för juryn är folkbildning och integration.”

Broschyren ”Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimska barn”, som riktas mot svenska kommunala skolor, är i allra högsta grad präglad av den utlraortoxoa miljön i Märsta. Bland annat konstateras att slöjan är en religiös plikt, tvingande eller “Fard”, för muslimska kvinnor från det att de gått in i puberteten. Islamguiden framhåller implicit det positiva att även yngre flickor börjar i tidig ålder med slöja för att ”lära sig” med hänvisning till Koranen (Sura 33:59): 

”Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen. Och de skall inte låta sina behag skymta inför andra än sin make, sin fader, sin svärfader, sina söner, sin makes söner, sina bröder, sina brorssöner, sina systersöner, närstående kvinnor, dem som de rättmätigt besitter och sådana manliga tjänare, som inte längre känner begär efter kvinnor, eller barn som ännu inte har begrepp om kvinnlig nakenhet. Och låt dem inte gå med svajande gång för att dra uppmärk- samheten till sina dolda behag. Troende! Vänd er till Gud i ånger över era fel och synder; kanske skall det gå er väl i händer!” 

Profeten Muhammad förklarade att frasen :”än vad som anständigtvis kan vara synligt” betyder ansikte och händer. 

Fakta Salafism

Salafismen är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt i sina handlingar.

Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna (tradition) som profeten och hans följeslagare gjorde.

Kvinnors roll i ett salafistiskt samhälle är starkt begränsad, de exkluderas från arbetsplatser, fråntas möjligheter till utbildning och får bara lämna hemmet i sällskap av en man. Enligt salafistisk lära skall icke-muslimer och muslimer segregeras där muslimer inte skall bli vän med icke-muslimer och ta avstånd ifrån icke-muslimers kultur.

Resonemanget om hur suran skall tolkas är väl känt i den salafistiska tolkningen av Koranen som baseras på en tanke om att det är kvinnan som är ansvarig för både sin egen och mannens sexualitet. I fallet med rekommendationerna i Islamguidens råd utsträcks detta till att även omfatta även barn och minderåriga som önskvärt.

Märsta / Sigtuna var även en av de första kommunerna som lät införa separata badtider för kvinnor och män som ett resultat av effektiv opinionsbildning riktad mot kommunens politiska ledning. Separata badtider framhålls som en föredömlig lösning i broschyren på samma sätt som de föreslår att ersätta allt kött i till exempel skolorna med halal-slaktat kött då smaken inte skiljer sig åt.

Kännetecknande för broschyren ”Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimska barn” är att det är den svenska skolan och samhället som skall anpassa sig till islam istället för tvärtom för att undvika konflikt. I anpassningen ingår även att skolan bör säkerställa särskilda böneutrymmen för de muslimska skolbarnen. Broschyren avslutas med

Det finns även andra ämnen som vi inte har tagit upp i detta häfte, exempelvis:

Islams syn på musik
Sexualundervisning
Dans i skolan? Med mera…

 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Extramaterial: ”Råd och tips till svenska skolan vid mötet med muslimska barn”.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se