Stiftelsen EXPO lägger ut dimridåer kring Muslimska Brödraskapet i Sverige

  • Lördag 21 Apr 2018 2018-04-21
E-post 718

Förra veckan meddelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att Sveriges unga muslimer, SUM, blir av med sitt statsbidrag. Även stiftelsen EXPO bedömer beslutet som korrekt men i en analys av Haris Grabovac lägger EXPO ut en del dimridåer som det finns goda skäl att skingra.

Efter att EXPO:s Haris Grabovac har läst igenom underlaget till beslutet råder det inget tvivel om att organisationen misslyckats med att hålla rent mot extremister och antidemokrater menar han. En rimlig slutsats då underlaget, samt att SUM fortsatt bjudit in jihadist-predikanter under 2018 fortsatt med sin verksamhet, inte lämnar speciellt många frågetecken efter sig. Ändå menar Grabovac att 

Ändå verkar debatten istället handla om de luddiga anklagelserna om att organisationen har kopplingar till Muslimska brödraskapet.

Grabovacs artikel skall ses ur perspektivet att han själv ingår i det nätverk som driver islamofobi.se som i sin tur drivs av Ibn Rushd. Det finns goda grunder att se Grabovacs artikel som ett försök att mildra kritiken mot Ibn Rushdsfären och lägga ut dimridåer.

SUM själva vitsordar i domen från Förvaltningsrätten 2017 att de ingår i Forum for European Muslim Youth and Student Organisations, FEMYSO. I styrelselängden sedan grundandet 1995 återfinns kända namn från Muslimska Brödraskapet:

  • Ibrahim El-Zayad, även styrelsemedlem i FIOE, satt i styrelsen för FEMYSO under valperioden 2007-2011. El-Zayad är en del av det  Muslimska Brödraskapet i Tyskland.
  • Oguz Ücüncü, Millî Görüş förre generalsekreterare, satt även i FEMYSOs styrelse från 2007 till 2011.
Fakta Millî Görüş

Millî Görüş (även Islamische Gemeinschaft Milli Görüs, IGMG) är en politisk och religiös rörelse grundad av den turkiske politikern Necmettin Erbakan 1969. Rörelsen har kallats för en av de ledande turkiska diasporaorganisationerna i Europa och har beskrivits som den största islamistiska organisationen med verksamhet i Europa.

Necmetin Erbakan publicerade 1969 ett manifest som han gav namnet Millî Görüş. I manifestet varnade han bland annat för närmande till Europa i det han ansåg EU vara ett sionistiskt och katolskt projekt för assimilering och avislamisering av Turkiet och förespråkade istället ett närmare ekonomiskt samarbete mellan muslimska länder.

FEMYSO:s styrelse kantas av namn som direkt kan kopplas till medlemskap i Muslimska Brödraskapet. FEMYSO grundades på ett möte i Birmingham 1995 genom ett formaliserat samarbete med Jeunes Musulmans de France, Young Muslims UK och Sveriges Unga Muslimer.

Förre bostadsministern Mehmet Kaplan, MP, var tvungen att avgå för sin relation till såväl Millî Görüş som ”De Grå Vargarna”. Mehmet Kaplan var SUM:s förste sekreterare och sedan ordförande 2000-2002. Han efterträddes av Omar Mustafa, som idag är Ibn Rushd förbundsrektor. Omar Mustafa har tidigare varit styrelsemedlem i FEMYSO.

Länkarna, och personunionerna, mellan FEMYSO och Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade och även såväl SUM:s som Ibn Rushd-sfärens relationer och i vissa fall personunioner till Muslimska Brödraskapet. Den tydligaste är Abderizak Waberi, tidigare riksdagsledamot för moderaterna och ledamot i försvarsutskottet. Waberi är vice president för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) och har varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) till december 2010. Waberis efterträdare som ordförande var Ibn Rushd förbundsrektor Omar Mustafa.

Waberi är den företrädare som öppet drivit på för särlagstiftning i form av sharialagstiftning för svenska muslimer och driver idag ett antal muslimska friskolor. Under hans tid som rektor för Römosseskolan i Göteborg fick han allvarlig kritik från Skolinspektionen för att skolans arbetsplan hade inslag som strider mot skollagen, bland annat obligatorisk bön i moskén.

I motsats mot vad EXPO påstår finns det ett antal direkta kopplingar mellan SUM, FEMYSO och Muslimska Brödraskapet. Kopplingar och personunioner som även återfinns inom studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd är i allra högsta grad en del av den verksamhet som nu fått sina statsbidrag indragna då Ibn Rushd tillsammans med SUM och IFIS så sent som under påskhelgen 2018 bjöd in två internationellt erkända jihadist-förespråkare som föreläsare till de Muslimska Familjedagarna.

Det är även studieförbundet Ibn Rushd som driver islamofobi.se. Samma sida som EXPO:s Haris Grabovac är verksam på.

 

 

 

Redaktörens sura uppstötning:

Skiftet av IT-plattformen var inte direkt gratis samtidigt som jag tappade en del fart då kampanjen mot grundlagändringarna tog upp merparten av min arbetstid under fem veckor. Veckor jag inte kunde ta andra uppdrag. Kampanjen skedde helt ideellt och jag tror nog att vi lyckades hejda den repressiva lagstiftningen i sista stund.

Mycket återstår dessvärre innan vi är i mål.

Och. Det är tyvärr så att det ära praktiken fortfarande samma skara som ställer upp hela tiden samtidigt som Ledarsidorna.se når allt fler läsare.

Tycker du att Ledarsidorna är värd en krona eller mer om dagen mottages alla donatorer och månadsabbonemang med största tacksamhet.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.