Sveriges Unga Muslimer bestrider bidragsbeslut trots att de tidigare vitsordat sakskäl i domstol

  • Torsdag 12 Apr 2018 2018-04-12
E-post 716

Sveriges Unga Muslimer, SUM, avser att bestrida Myndigheten för Ungdoms- och Civilsammhällesfrågors beslut att neka statsbidrag samt återkräva 2016 års anslag eller1,37 miljoner kronor. Trots att sakskälen är bekräftade även av SUM själva.

SUM menar att MUCF beslut fattats på obekräftade medieuppgifter.

 

 

Ledarsidorna kan dock bekräfta att de skäl som MUCF baserar sitt beslut på är riktiga i sak samt att verksamheten som MUCF kritiserar, att bjuda in till exempel föreläsare som predikar för jihad, fortsatt 2018. Så sent som under påskhelgen stod SUM som arrangör tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd och IFIS, Islamiska Förbundet i Sverige, för de Muslimska Familjedagarna.

Som föreläsare i direkt anslutning till fredagsbönen, under långfredagen, var Dr Noureddine Khademi. Dr Noureddine Khademi är såväl internationellt som i sitt hemland Tunisien känd som ”Imam Jihad” då han vid upprepade tillfällen uppmanat sina åhörare att åka till Syrien för att utkämpa ett heligt krig (jihad).  Han är känd förespråkare och missionär för införandet av sharia.

Dr Khademis åsikter och budskap, som står i strid mot MUCF villkor för statsbidrag, kan inte rimligen anses vara okända för vare sig SUM, Ibn Rushd eller IFIS.

I det tidigare domslutet i Förvaltningsrätten vitsordar dessutom SUM att de är en del av Forum for European Muslim Youth and Student Organisations, FEMYSO. FEMYSO har bland annat företrätts av den tidigare moderate riksdagsledamoten Abderizak Waberi, numera känd för att driva muslimska friskolor i Sverige och förespråkare för införandet av sharialagstiftning i Sverige. En annan tidigare styrelseledamotför FEMYSO är Omar Mustafa, idag förbundsrektor för Ibn Rushd.

Allt detta är bekräftat, även till större delen av SUM själva, varför det är okänt vad i sak som SUM menar inte är bekräftat när de bestrider MUCF beslut.

 

Extramaterial:

Förvaltningsrätten i Stockholms dom mål nummer 192-17.

På sidan 5 och 6 bekräftas medlemskapet i Muslimska Brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se