Uppsala Universitets främste professor presenterar sensationella, men falska, uppgifter i rapport om islamofobi

@ Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 12 Apr 2018 2018-04-12
E-post 1945

Tankesmedjan SETA. Istanbul, ett center för ekonomisk och social forskning presenterade under gårdagen sin årliga rapport om islamophobins utbredning i Europa. Detta är tredje året som rapporten sammanställs. En rapport som till del författats av Uppsala Universitets ledande forskare professor Mattias Gardell. Gardell innehar den mest prestigefyllda professuren inom humaniora i Sverige, Nathan Söderblom-profesuren, och har med sin mediala förmåga lyckats med att sätta samman dessa att förknippas med Gardell som person.  

SETA är en tankesmedja som står det turkiska styrande partiet AKP och president Erdogan nära och därmed lojal även till Muslimska Brödraskapet. Detta får genomslag i rapporten och även presentationen av den. Mevlüt Çavuşoğlu, Turkiets utrikesminister, höll huvudanförandet under gårdagen.

Även om rapporten är publicerad på internet och distribueras via länk lämnar de turkiska copyright-villkoren få eller inga tveksamheter om hur allvarligt Turkiet och tankesmedjan ser på eventuella immateriella intrång. Rapporten får inte spridas, heller inte citeras, utan tankesmedjans skriftliga tillstånd. Detta medför att rapporten måste refereras, inte citeras, för att undvika rättsligt efterspel av upphovsrättsliga skäl.

Turkiets president Erdogan är känd för att inte tveka om att använda sig av domstolsväsendet, även det internationella, i syfte att tysta journalister.

Den svenska avdelningen i studien, som omfattar intervjuer i hela Europa, är skriven av professor Mattias Gardell vid Uppsala Universitet. Gardell presenteras med sitt fulla CV och sin yrkesroll i den svenska akademin. Det är inte orimligt att sluta sig till att Uppsala Universitets status som ett av världens äldsta och mest välrenommerade universitet, står bakom det forskningsresultat som Gardell presenterar i en rapport som i alla avgörande delar är en starkt politiserad produkt. I de avsnitt som Gardell skrivit finns dels rena faktafel, dels formuleringar som inte stöds av den mångsidighet som en forsknigskapport skall kännetecknas av.

Förutom att redovisa de attentat riktade mot muslimer kompletterar Gardell rapporten med en rad med sensationella påståenden. Det är naturligt att Gardell i en kontext som denna närmar sig Muslimska Brödraskapets roll i Sverige. Det gör han, men han går till attack istället för att problematisera kring radikal islamisering av delar av samhället. Det tydligaste exemplet är när han berör den första kunskapsöversikt över Muslimska Brödraskapet som Myndigheten för Sammällsberedskap, MSB, presenterade. I påståendet ingår två direkta sakfel, det ena är att det är en forskningsrapport vilket är ett oriktigt påstående. Den kunskapsöversikt som Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani sammanställde är en kunskapsöversikt, inte en forskningsrapport, ett i och för sig mindre fel vilket kunde ha passerat om inte professor Mattias Gardell i en halvofficiell rapport, där den turkiske utrikesministern inledningstalade vid presentationen, påstår att MSB skulle ha dragit tillbaka sitt stöd för rapporten.

Ingenstans styrker Gardell detta sensationella påstående med källa och efter de flertaliga källkontroller som Ledarsidorna.se genomfört senast under gårdagen visar det sig i alla avseenden vara ett direkt falskt påstående. 

Eva Rundkvist, Senior Advisor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), skev i en kommentar till en artikel på Ledarsidorna.se 23 juni 2017 att uppgiften i Fokusom att ”allt bråk” kring Magnus Norells, Aje Carlboms och Pierre Durranis kunskapsöversikt inte alls är skälet till att de tre inte ges förnyat uppdrag att fördjupa studien:

  1. MSB backar inte i arbetet med att öka kunskapen om islamistisk påverkan. Tvärtom kommer vi att öka detta arbete i flera olika spår.
  2. MSB väljer att inte ge Magnus Norell med flera i uppdrag att kvalitetssäkra förstudien om muslimska brödraskapet. Vi bedömer att rapporten har uppfyllt sitt syfte – att belysa kunskapsbehov på området. Det handlar inte om att det ”blev för jobbigt”, utan beslutet grundar sig i en bedömning av hur den bästa vägen framåt ser ut i arbetet med att öka kunskapen om islamistisk påverkan.
  3. MSB kommer nu att fortsätta att öka kunskapen kring kopplingar mellan organisationer som sprider radikala islamistiska budskap i Sverige, där Muslimska brödraskapet är en aktör. Utöver det kommer myndigheten också att gå ut med en forskningsutlysning om islamistisk informationspåverkan. Alla behöriga forskare inklusive Magnus Norell är välkomna att lämna anbud på myndighetens forskningsutlysningar.

Något som upprepats så sent som igår.

En annan passage berör förre bostadsministern Mehmet Kaplan. Kaplans avgång presenteras som ett utslag av islamofobisk påverkan av  såväl socialdemokraterna som miljöpartiet i syfte att avskeda Kaplan och som en vedertagen sanning. Gardell redovisar inte på någon punkt de händelser som ledde fram till Kaplans avgång.

Det helt avgörande faktum var Kaplans ständiga närvaro i exilturkiska kretsar som präglas av religiös och politisk extremism samt att han genom symboler och handlingar visade sympati och starka band till Muslimska Brödraskapet. Närvaron vid sammankomster med den turkiska organisationen ”Grå Vargarna” var en sådan. Grå Vargarna är en högerextrem nationalistisk terrorklassad organisation och bedöms ligga bakom morden på 694 personer mellan 1974 och 1980. Mordoffren var främst turkiska vänstersympatisörer, armenier och kurder. Erdogans fientlighet mot alla som vill erkänna det armeniska folkmordet är väl känt, lika känt som hans vilja att med bland annat regimen i Teheran vill avsluta “det kurdiska problemet”.

Den kurdofobiska linjen i Gardells rapport fullföljs när Gardell kritiserar vänsterpartiets Amine Kakabaveh, tidigare kurdisk peshmergasoldat, för spridandet av en video. Gardell nämner inte att Kakabaveh tog avstånd från producenten och inte heller att Kakababehs huvudfokus ligger i kvinnors rättigheter i utanförskapsområdena. Tvärtom framhåller Gardell all kritik mot slöjtvång för vissa kvinnor som ett utslag av islamofobi.

Professor Matias Gardell innehar idag den mest prestigefyllda positionen inom svensk forskning om historia och humaniora genom att inneha Nathan Söderblom professuren vid Uppsala Universitet. Uppsala Universitet rankas som ett av världens äldsta och främsta lärosäten.

Den del i den forskningsrapport som Gardell, och därmed Uppsala Universitet står bakom, kan ge upphov till både rättsligt efterspel som en debatt om forskarens oberoende ställning i Sverige. Påståendena om att MSB dragit tillbaka sitt stöd för den kunskapsöversikt som Magnus Norell varit ansvarig för är direkt falska. Även beskrivningen av varför Mehmet Kaplan fick avsked uppvisar stora brister i beskrivningen samtidigt som många skrivningar syftar till att misskreditera såväl svenska myndigheter, forskare som riksdagsledamöter.

Gardells forskning om islamofobi åt den turkiska tankesmedjan SETA uppvisar stora inslag av rent beställningsarbete även om en del fakta är korrekta. Men i allt väsentligt måste Gardell, och de personer som finns i samma sfär, numera betraktas som en marionett till den turkiska presidenten med, vilket är väl känt, Muslimska Brödraskapet i bakgrunden.

Gardells vidare nätverk och agerande presenteras i premiumartikeln här.

 

Redaktörens kommentar

Verksamheten vid Ledarsidorna.se är inte på något sätt en gratisverksamhet att driva. Kostnaderna för fjolårets DDOS-attacker och dataintrång uppgår nu till ett sexsiffrigt belopp och det är inte en etta först i den nummerserien. Bytet av plattform var absolut nödvändigt och även det krävde en motsvarande investering som ska betalas nu. Satsningen på förlagsverksamheten är något som först på sikt, i december, börjar vända kassaflödet.

Alla bidrag är välkomna och satsningen på premiuminnehåll för medlemmar skall nu säkra finansieringen på lång sikt men det är fortfarande bistert och jag sålde i förra veckan de sista pensionsfonderna för att säkra bland annat migrationen.

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se