Vem säljer Facebook och WhatsApp samtalsinformationen till?

Free image from Pixabay
  • Fredag 6 Apr 2018 2018-04-06
E-post 178

Facebook har delat vidare information från 87 miljoner användare. Nu medger sociala medier-jätten i ett mejl till TT att 55 337 svenska användare kan vara drabbade, rapporterar Omni. Facebook medger även att de scannar av mail skickade med tjänsten messenger för att på ett tidigt stadium identifiera brott mot Facebooks användarregler.

Att Facebook går så långt att de söker igenom konversationer på Messenger bör ses som väsentligt allvarligare integritetsintrång än vad som tidigare varit känt.

Facebooks affärsmodell bygger bland annat på riktad reklam baserat på inte bara tidigare internetbeteenden, till exempel vilka hemsidor den enskilde besöker och även användarprofilers ålder, kön, etnicitet, utbildning och internetvanor – om vilka sidor användaren  läser på arbetet eller i hemmet. Ju mer data om dig själv som Facebook får tillgång till, desto mer riktad blir reklamen och erbjudandena. Detta medger för bland annat trafikalytiker att kunna dels identifiera kundgrupper mer precist och desto mer precisa annonser, desto större är sannolikheten att användarna köper en vara och därmed kan Facebook och andra som säler annonsplatser höja annonspriserna. Detta är allmänt känt. Eller bör vara allmänt känt.

Det som är nytt är avsökningen och avlyssningen av privata, eller till synes privata, mailkonversationer. Det reser dels en del frågor bara där men vad som även framkommit är att Facebook loggar de telefonsamtal som görs med tjänsten messenger för Android-telefoner. Apples telefoner, med programvaran iOS, medger inte delning av data på detta sätt enligt uppgift. Denna tjänst ses i grunden som avlyssningssäker för till exempel FRA då ingen vet vilken väg på internet ett telefonsamtal tar. Det finns inga fasta telefonlinor eller frekvenser att lyssna av ett samtal med. Samtalet sker via två IP-adresser, det är det enda som någon vet. Men vet du mellan vilka IP-adresser som samtal förs, och dessutom loggar dessa, är det inte omöjligt att få fram mer information. Inte bara  klockslag, var de olika personerna befann sig utan även samtalets längd och eventuellt en möjlighet att spela in.

Facebook äger även företaget WhatsApp. WhatsApp tjänst bygger inte på sociala medier i den omfattning som Facebook gör utan riktar in sig mer på rena kommunikationstjänster som telefon samt mail och gruppchattar. Även om en brittisk domstol nu förbjudit Facebook att samköra kunddata med dotterbolaget WhatsApp så går det inte att på något sätt utesluta dels att information delas mellan bolagen i andra länder men även att samma förfaringssätt, att logga samtal samt scanna av mail, och eventuellt tappa av dessa, och i förlängningen göra en affär även av dessa. 

Facebooks affär bygger på försäljning av och användandet av kunddata på individnivå. Samma affär bör, antingen redan sedan förvärvet av WhatsApp 2014 eller senare som idag, omfatta WhatsApp. WhatsApp riktar in sig mot en mer professionell användare som inte ser behov av att dela bilder på mat eller barnbarn utan är mer av en affärstjänst. På WhatsApp delas inte bara samtal utan även med dess mailklient bilagor. Bilagor med allt från affärsplaner till i journalisters fall, källmaterial till artiklar med identiteter på källor.

Vilka kunder som Facebook i förlängningen, antingen själva eller via WhatsApp, säljer dessa tjänster till är okänt. Lika okänt om i vilken omfattning de säljer även innehållet i skickade bilagor. Men att någon säljs bör ställas utom rimligt tvivel. Vare sig Facebook eller WhatsApp kan tjäna de miljarder de tjänar utan försäljning av det enda av värde i bolagen – användarinformationen. I WhatsApp fall, som saknar den sociala umgängesytan, är det enda rimliga informationen om användarnas kommunikationsbeteenden och innehållet i kommunikationen.

WhatsApp är en mer yrkesinriktad tjänst som inriktar sig på internationella affärsmän men används även av användare såsom journalister och säkerhetsföretag. Tjänsten anses var säker och det är inte ovanligt att den även används i diplomatiska kretsar.

När nu Facebook medger att de delat vidare upp till 87 miljoner användares innehåll och information vidare kan det inte uteslutas att siffran är väsentligt högre än vad som angetts. Och inte heller kan det uteslutas att information från WhatsApp sålts vidare direkt eller indirekt. Bolagen måste tjäna pengar helt enkelt.

Det som är den stora frågan är, inte bara i Facebooks fall, vilka och vad som sålts vidare av meddelandetjänsternas information. Om information om Facebooks och WhatsApp´s mer professionellas kommunikation, inklusive bilagorna som skickats i tjänsten, funnit ytterligare mottagare okända för användarna. Och vilka dessa mottagare är. Om det har varit annonssäljare eller, vilket kommer få oöverskådliga konsekvenser för både företag och individer, andra stater har köpt information direkt eller via bulvaner.

I många internationellt verksamma journalisters fall kan detta leda till att konfidentiell och känslig information, även om det endast är telefonloggarna, säljs till aktörer som kan utsätta inte bara journalisten själv utan även källor och andra för livsfara.

 

Redaktörens kommentar

Jag använder mig själv av olika samtalstjänster via appar. WhatsApp är en, Messenger och Skype är andra. Det finns ett otal samtalstjänster men de bygger samtliga på att sändare och mottagare använder sig av samma programvara. 

De enda applikationer jag idag inte använder är tjänster som Telegram, eller tjänster som på något sätt kontrolleras av ryska intressen. Jag använder mig konsekvent av Apple´s hårdvaror som till exempel iPhone som anses vara säkrare än Androids motsvarande produkt för att ta ett exempel. Men då jag inte kan styra vad mina källor har för telefoner så finns det alltid en osäkerhet och jag måste även hålla reda på det när jag väljer kommunikationsprogramvara.

Genom att hoppa mellan olika applikationer gör jag vad jag kan för att skydda källor men tvingas sannolikt, i de absolut känsligaste fallen, finna andra kommunikationsvägar.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se