I skuggan av FN-rapporten förbereder UD en svidande valförlust

  • Torsdag 31 Maj 2018 2018-05-31
E-post 1100

Utrikesdepartementet försökte aktivt påverka en utvärdering av kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. När utredaren vägrade att ändra i texten så gömdes utredningen undan. Särskilt kontroversiellt är hur biståndspengar använts för att värva röster. UD gör nu gällande att utvärderingen är full av fel – vilket tillbakavisas av utredaren, ambassadör Anders Lidén rapporterar DN. 

Samtidigt pekar allt fler tecken på att socialdemokraterna räknar med att förlora makten i september. Utnämningarna som nu sker i rask takt pekar entydigt på en strategi där S förbereder sig på att kunna fjärrstyra UD från Olof Palmes Internationella Center på Sveavägen 68 genom lojala tjänstemän som lämnas kvar för att ”hålla ställningarna”.

UD har genom chefen för FN-enheten, Efraim Gomez, i marginalen på den av DN publicerade rapporten antecknat:

”Tendentiöst. Saknas belägg. Inga exempel.” 

Detta stämmer inte. Två sidor längre fram i utvärderingen framgår exemplen med att det gäller fattiga länder som Palau, Marshallöarna, Maldiverna, Bangladesh och Tadzjikistan. Gomez tjänsteanteckningar på rapporter vittnar om att han antingen inte läst den alternativt att han förbereder de offentliga invändningarna från den politiska ledningen. Invändningar som är möjliga att göra då rapporten i huvudsak är hemligstämplad.

Rapporten konstaterar visserligen att biståndspengar inte använts i någon ”nämnvärd utsträckning” för att enbart främja FN-kandidaturen. Men också att ”det finns enstaka diskutabla fall där så ändå har skett”.

Departementsrådet Efraim Gomez är inte vem som helst på UD. Endast 32 år gammal utsågs han av regeringen till chef för FN-enheten. Denna enhet, en av de absolut viktigaste på hela UD, samordnar övergripande samstämmighetsfrågor inom det multilaterala utvecklingssamarbetet, och styrning och utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete genom FN. Andra viktiga arbetsområden är terrorismfrågor, sanktioner och internationella utrikes- och utvecklingspolitiska aspekter av globala hälsofrågor, inklusive globala hälsofonder. Sekretariatet för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 – 2018 är också placerat på enheten.

Efraim Gomez står den nuvarande kabinettssekreteraren Annika Söder och handelsminister Ann Linde mycket nära. Gomez är formellt en opolitisk tjänsteman men som gjort kometkarriär genom sina goda kontakter med Olof Palmes Internationella Center där han har sina egentliga rötter från ungdomen. Gomez karriär på UD började som medlem i det socialdemokratiska partiet och ett engagemang på Olof Palmes Internationella Center.

Gomez gick sedan från att vara departementssekreterare till att bli utnämnd till departementsråd utan att behöva ta steget via kansliråd. Att bli chef för FN-enheten utan tio-tjugo års erfarenhet av diplomati och FN-systemet bedöms mycket ovanligt men bristen i internationell erfarenhet kompenseras av Gomez sannolikt av hans partiengagemang och uppvisade lojalitet.

Ett annat exempel på Margot Wallströms och kabinettssekreterare Annika Söders utnämningsstrategi är utnämningen av Efraim Gomez hustru,  Maria Guiterrez.  Guiterrez befordrades efter att just ha genomfört handläggarutbildningen på UD till att bli personlig samordnare åt kabinettssekreterare Annika Söder. En av UD:s i särklass tyngsta och mest inflytelserika tjänster med tillgång till i praktiken all information. Även med ett partimedlemskap i socialdemokraterna brukar det ta tio år innan en person ens kan komma ifråga.

Paret Gomez – Guiterrez karriär på UD, där Annika Söder har rekryterat och föreslagit de bägge, liknar ingenting som UD har fått erfara tidigare. Nästa mandatperiods kabinettssekreterare kommer med andra ord ärva, i varje fall den första arbetsdagen, Annika Söders bägge nyckelrekryter i kritiska och inflytelserika positioner.

Idag står fyra ambassadörsposter vakanta och väntar på att bli tillsatta samt en position för en svensk inom UNDP, FN Biståndsorganisation. Närvaron, eller rättare sagt frånvaron, vid vissa möten från vissa personer tyder på att vissa idag politiska tjänstemän kommer byta roll redan innan valet.

För närvarande rapporterar Ledarsidorna.se ´s källor om ett lika intensivt arbete som politiskt taktikspel om vem som skall beredas en lukrativ reträttpost där Annika Söder förväntar sig lojalitet och information i retur även om hon själv skulle tvingas lämna Arvsfurstens palats.

I vilket fall som helst så kommer nästa utrikesminister och kabinettsekreterare välkomnas av livskamraterna Efraim Gomez och hans hustru,  Maria Guiterrez. Chef för FN-enheten respektive kabinettssekreterarens samordnare. Som bägge är gentjänster skyldiga till sina tidigare chefer.

 

Redaktörens kommentar:

Denna form av artikel kan i framtiden falla under den lag som under nästa mandatperiod kommer att föreslås av justitieminister Morgan Johansson i SOU 2017:70 då den behandlar situationer och relationer som berör personer som arbetar med bi- och multilaterala relationer samt med mellanstatliga organisationer som FN och EU.

Skulle Morgan Johansson få igenom denna lag, som är en förändring av grundlagen, så kommer denna artikel beläggas med fängelsestraff och hemliga tvångsmedel från och med den första januari 2023. 

Straffet för denna artikel, enligt förslaget, skulle bli mellan två år och livstid. Det är inget skämt.

Tycker du att oberoende granskande opinionsjournalistik är viktigt så stöd gärna Ledarsidorna.se genom prenumeration eller 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se