Israel – Palestina: Fortsatt låsta positioner

  • Måndag 14 Maj 2018 2018-05-14
E-post 180

Mellanösterns minst uppmärksammade val genomfördes vid Bir Zeit – universitetet i Ramallah i förra veckan rapporterar Jerusalem Post. Av runt 10 000 röstberättigade studenter och doktorander röstade 75 procent och valutgången ger en tydlig indikation på vilka förutsättningar som finns för en fredlig väg fram till en fungerande två-statslösning i konflikten Israel-Palestina. Och hur kluvet det palestinska folket är när de får göra sin röst hörd. Inga allmänna val har hållits på 13 år och landet, eller administrationsområdet, styrs numera genom dekret.

I studentrådet, som har 51 platser, fördelade sig platserna att det Hamas-trogna blocket erhöll 24 platser, det mer Fatah-trogna Martyr Yassir Arafat 23 samt ett litet, mer oberoende, fick de resterande fyra mandaten. Mandaten är ettåriga och det var fjärde året i rad som Hamas nu vann detta val, de enda som kan tjäna som en indikation på nationell nivå då de senaste nationella valen hölls 2006.

Att opinionen är stark för ett fortsatt väpnat motstånd är stark bekräftas även av en opinionsundersökning genomförd av Palestinian Center for Policy and Survey Research. Den visar att 35 procent av de tillfrågade förespråkar fortsatt väpnad kamp och endast 31 procent ser förhandlingar som fortsatt väg framåt. 25 procent förespråkar icke-vålds protester.

Stödet för de våldsamma protester som genomförs vid gränsen mellan Gaza-remsan och Israel har därmed ett tillräckligt starkt stöd för att fortsätta och kommer sannolikt att eskalera med USA:s förestående flytt av sin ambassad till Jerusalem. IDF, Israeli Defence Forces, varnar för att måndagens protester kommer bli de våldsammaste med den förestående ambassadflytten.

Den officiella invigningen av den amerikanska ambassaden i Jerusalem sker klockan 09:00 isrelisk tid idag den 14 maj. Ambassaden som sådan är långt ifrån klar och kommer att ta år att färdigställa med alla de säkerhetsinstallationer som kommer att krävas. Den slutliga platsen för ambassaden är inte heller fastställd utan endast vissa delar, som ambassadör Friedmans kontor, kommer flyttas till det amerikanska konsulatet i Arnona i södra Jerusalem.

Det finns idag inga egentliga tecken som tyder på att situationen i Levanten skulle förändras i någon riktning. Iran har överspelat sin hand i Syrien vilket Ledarsidorna.se redovisat tidigare, en analys som nu får stöd av Jerusalem Post som gör samma bedömning. Inte heller de palestinska Jerusalemborna räknar med någon större förändring, inte ens arabvärldens stöd. 

Ett problem för palestinierna är bland annat det svenska kravlösa biståndet. Den palestinska internationellt erkände experten på konflikten och journalisten Khaled Abu Toameh, sunnimuslimsk palestinier och uppvuxen på Västbanken, sammanfattade i två punkter den enda rimliga vägen framåt för ledarsidorna.se:

  • Västvärlden, eller främst USA och EU, måste finna sig i att börja ställa krav på PA för sitt biståndgivande. Att tvinga PA sakta införa demokratiska reformer och minska korruptionen. Kanske inte över natt, men sakta och försiktigt. Med ett kanske 30-årigt perspektiv. En alltför snabb “demokratisering” kan innebära dramatiska, och oönskade, resultat.
  • Det palestinska folket måste börja utbildas för fred, inte krig. Framför allt om internationellt bistånd finansierar utbildningen.

Även om Israel förtjänar kritik för annekteringen av land på ockuperat territorium är bland annat det kravlösa svenska biståndet ett problem för fredsprocessen vilket beskrivits av Ledarsidorna.se samt även, men ett år senare, även av Aftonbladet. I markannekteringen finns det dock detaljer som inte kommit fram. Israel annekterar endast land som inte ägs av en lagfaren ägare eftersom PA, Palestina, inte ratificierat ett enda framförhandlat fredsavtal. Idag har PA, eller dess föregångare PLO, förhandlat fram åtta fredsavtal med landgränser för att i efterhand förkastat samtliga. Trots att Israels parlament ratificierat samtliga.

Då Mahmoud Abbas konsekvent vägrar genomföra allmänna val för den palestinska befolkningen saknar han giltiga fullmakter från sitt parlament att förhandla. Mahmoud Abbas är även öppet antisemitisk men jämställs trots detta av svenska Sida med Nelson Mandela.

Med de färska valresultaten vid Bir Zeit-universitetet finns det idag inget som tyder på att en fredlig lösning på konflikten kan uppnås de närmaste tjugo åren. Tvärtom är kommande generations palestinska ledare inriktade mer på väpnad kamp än att försöka finna en fredlig samexistens.

Positionerna är låsta. Ingen lyssnar på Khaled Abu Toameh. I synnerhet inte den svenska utrikespolitiska ledningen där ett kravorienterat bistånd på lång sikt skulle kunna förändra spelplanen och få parterna till en konstruktiv dialog.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.