Israel – Palestina: Sverige byter position i samband med 70-årsfirandet av staten Israels födelse

Stefan Löfven och Margot Wallström © Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 15 Maj 2018 2018-05-15
E-post 585

USA:s ambassadflytt, som sammanfaller med årsdagen för Naqba, den palestinska minnesdagen för ”Katastrofen” samlade uppemot 40 000 människor på olika platser i Gaza nära gränsen mot Israel. Demonstranter trotsade den israeliska arméns varningar och tog sig mot gränsstängslet där de eldade bildäck, kastade stenar och brandbomber och flög brandbombsbestyckade drakar över gränsen. Samtidigt är Sveriges officiella reaktioner inte mätbara men det finns tecken på att Sverige håller på att byta fot i konflikten Israel – Palestina.

Israel svarade med tårgas och skarp ammunition. Över tusen människor skottskadades, fler än 50 dödades vilket gör gårdagens sammanstötningar till de allvarligaste på många år. Omvärldens reaktioner skiftar. De EU-länder som uttalat sig uppträder med en samlad front och uppmanar parterna till återhållsamhet och proportionalitet i våldsanvändandet medan Turkiets president Erdogan fördömer staten Israel;

“We [Turkey] are dealing with terrorists. But you are not concerned about terrorists because you are a terror state.”

I den kontext som Turkiets president Erdogan uttalar sig skall läggas att han tillsammans med Iran vill lösa det ”kurdiska problemet” med våld en gång för alla samt att han själv kraftigt inskränkt yttrandefriheten för turkiska medborgare, oavsett var de befinner sig.

Från Svenska Utrikesdepartementet är det dock tyst förutom att utrikesminister Wallström på Twitter återutsände ett officiellt uttalande från EU.

 

Wallström har sedan hon tillträdde ämbetet gjort sig till ”non grata”, icke önskvärd, i Israel och de enda svenska företrädarna som under mandatperioden kunnat få besöka Israel på hög nivå är talman Urban Ahlin och utrikeshandelsminister Ann Linde.

Sverige har fått kritik för sin tidigare enögdhet för den palestinska saken, antisionistiska och uttalanden som kan tolkas som antisemitiska från utrikesministern och relationerna med Israel har aldrig tidigare varit så dåliga som under regeringen Löfvens ledarskap. Att Wallström “vilar på hanen” är ett av många tecken som vittnar om en annan utrikespolitisk kurs.

UD:s tystnad tyder på att en positionsförflyttning börjat ske sedan en tid tillbaka. Att det funnits en dragkamp mellan UD och ststsrådsberedningen genom alla tider om vilken utrikespolitik som skall föras är allmänt känt. Statsministern brukar dock i regel gå segrande ur dessa konflikter. Detta blir tydligt i det officiella tal som statsminister Stefan Löfven höll vid högtidlighållandet av staten Israels officiella 70-årsfirande i Berwaldhallen. UD:s politiska ledning har tidigare garanterat  president Abbas att arbeta mot ambassadetableringar.

Att det var statsministern själv som höll talet, på en så pass viktig dag, har ett starkt signalvärde i diplomatiska och bilaterala relationer. Talet undanröjer alla tidigare tveksamheter om var Sverige står i förhållande till Israel. Om statsmininstern skulle nyttja tillfället för s.k. ”Double speak” i just detta sammanhang, 70-års jubiléet, skulle det vara en diplomatisk örfil mot såväl USA, EU som staten Israel vilket bör, med den erfarne statssekreteraren Hans Dahlgren vid statsministerns sida, kunna uteslutas.

Talet är dessvärre inte publicerat på regeringens hemsida ännu men har refererats i olika medier. Ledarsidorna.se publicerar därför talet i sin helhet för att vare sig läsare eller omvärld i övrigt skall behöva tveka om var Sverige nu står. Statsministern bör rimligen varit fullt medveten om att USA skulle inviga sin ambassad i Jerusalem när han höll talet.

UD:s politiska lednings tystnad och att statsministern själv markerar med viss tydlighet var Sverige nu står i oroliga tider.

Att Sverige skulle tala med dubbel tunga, på statens Israels officiella jubileumsmottagning, i en av världens mest svårlösta konflikter bör betecknas som helt uteslutet. Det skulle i sådana fall vara lika mycket dåligt omdöme som det vore en örfil riktad mot såväl USA som Israel i en av världens mest svårlösta och idag blodigaste konflikter. Ett dubbelspel i denna konflikt, som den utvecklats, skulle isolera Sverige för oöverskådlig tid i bi- och multilaterala sammanhang.

 

Redaktörens kommentar: 

Talet begärdes ut under gårdagen från Statsrådsberedningen och stämmer med det som statsministern höll i Berwaldhallen.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se