Migrationssprickan skär in mellan stats- och utrikesministern

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 22 Maj 2018 2018-05-22
E-post 1741

Sprickan i regeringen kring migrationspolitiken är både djupare och allvarligare än vad som hitintills framgått. Utrikesdepartementet politiska ledning, kabinettssekreterare Annika Söder (S), vägrar inför närvarande enhetschefer och övrig personal att följa vad statsrådsberedningen, statsministerns egen stab, ger för riktlinjer.

Socialdemokraterna kom tidigare i månaden med en rad förslag på hur mottagandet av asylsökande ska skärpas. Polis ska få större möjlighet att visitera personer genom att exempelvis söka igenom mobiler för att lättare fastställa identitet på asylsökande, kommuner förbjuds att ge försörjningsstöd till personer som fått avslag och det ska bli svårare för den som fått ett nej på asylansökan att kunna stanna på ett tillstånd för att arbeta. Den som fått ett avslag ska inte kunna söka asyl på nytt förrän efter 8 år. I dag är den gränsen fyra år.

Regeringens argumentationslinje, som tagits fram av Samordningen i Statsrådsberedningen (SB SAM)  har kommunicerats ut i hela regeringskansliet, samtliga departement, vilket skapat en viss förvirring och bitvis dålig stämning på Utrikesdepartementet. Linjen som, enligt statsministern och hans stab, skall hållas bygger på att Sverige inte kan ha en migrationspolitik som avviker från övriga Europa samt att Sverige måste väga av antalet mottagna med mottagningskapaciteten på arbets- och bostadsmarknad.

Under förra veckan genomfördes möten på såväl grupp- som enhetsnivå med Utrikesdepartementets anställda. Där kommunicerades att UD:s linje var att all migration var lönsam och skulle säkra såväl jobb som välfärd samt att den måste öka i omfattning. Flera medarbetare reagerade på att UD:s politiska ledning, samt enhetscheferna, höll en annan linje och förde en annan politik än statsministern och SB SAM. Stämningen uppges ha blivit så dålig att frågan om vilken linje som UD skall hållas lyftes till enhetschefmötet med kabinettsekreterare Annika Söder (S), Margot Wallströms närmaste medarbetare.

Kabinettsekreterare Söder var övertydlig på mötet med personal och enhetschefer. Statsrådsberedningens riktlinjer för den förda politiken gällde inte UD. UD:s linje ligger fast. Såväl i ambition långsiktigt men framför allt med argumenten att en stor migration bara är bra för Sverige.

För statsministern och socialdemokraterna innebär det ett flertal problem när UD nu avviker från SB SAM:s beslutade linje.

Dels tydliggör det sprickan inte bara i regeringen mellan S och MP, sprickan inom S blir övertydlig där UD har en särställning både inom regeringen och partiet. De socialdemokratiska politiska tjänstemännen på UD, och många andra tjänstemän i linjeorganisationen, är tränade i kommunikation vid bland annat Olof Palmes Internationella Center som anses vara en av de mest inflytelserika organsiationerna inom Socialdemokraterna.  För att förstärka det kommunikativa försprång som UD har visavi övriga departement, inklusive statsrådsberedningen, förfogar UD över bland annat Sida och Concord.

Concord är en ideell förening som uteslutande finansieras med bidrag från Sida och har själva aviserat att de avser bedriva en valrörelse för en mer ambitiös och generös migrationspolitik med en retorik som ligger närmare Miljöpartiets än dagens av statsministern kommunicerade. Som ideell förening är all insyn begränsad till den som medlemmarna har. Ideella föreningar omfattas inte av Förvaltningslagen eller offentlighetsprincipen även om finansieringen är uteslutande statsbidrag. Bland Concords medlemmar återfinns bland annat Islamic Relief, IOGT-NTO, Olof Palmes Internationella Center, Forum Syd samt Svenska Kyrkan Internationella verksamhet.

Med kabinettssekreterare Söders explicit formulerade besked i flera vittnens närvaro, att inte hörsamma direktiven från statsministerns stab och statsministern själv, kommer socialdemokraterna gå till val som två partier i stället för ett;

  • Statsministern och partiordförande Stefan Löfven samt valledningen kommer föra den politik och retorik som beslutades och kommunicerades den åttonde maj 2018.
  • Margot Wallström, Annika Söder, UD, med dess myndigheter och hybridmyndigheter som Concord och Forum Syd och samtilga fem socialdemokratiska sidoorganisationer kommer gå till val med en plattform som baseras på 2011 års migrationsöverenskommelse mellan Fredrik Reinfeldt och Miljöpartiet.

Margot Wallströms närmaste medarbetare, Annika Söder, var övertydlig i sitt svar och sina direktiv till enhetschefer och övrig närvarande personal.

Vad statsrådsberedningen än kommer med för direktiv så är det inget som kommer påverka UD, dess myndigheter eller hybridmyndigheter som Concord i någon egentlig mening. Vare sig i förd politik eller förd retorik. 

 

Redaktörens kommentar:

Det är inte bara inom UD som den politiska ledningen präglas av aktivism. Ardalan Shekarabi, civilminister på finansdepartementet, rekryterade så sent som i vintras Jonas Bergström som har en bakgrund som flyktingaktivist i bland annat Ship to Gaza. Även statsministerns statssekreterare Kristina Persdotter kommer från samma kretsar inom Stockholms Arbetarekommun som Bergström där de förenats i föreningen Hjärta, en del av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Svårigheterna för statsministern att få sin stab att gå i takt blir allt mer uppenbar då denna stab en gång i tiden, 2014, rekryterades för sina åsikter. Inte trots sina åsikter. Något som nu tydliggörs med sprickan mellan UD och Statsrådsberedningen.

Detta har jag även berört i förra veckans veckopanel på Kvartal.se.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.