MUCF beslut att neka Sveriges Unga Muslimer statsbidrag framstår som alltmer korrekt

  • Torsdag 10 Maj 2018 2018-05-10
E-post 841

Om drygt en vecka föreläser Sveriges Unga Muslimer Rashid Musa för CAIR i USA, Minnesota. Med tanke på CAIR´s verksamhet och personunioner med Muslimska Brödraskapet framstår MUCF, Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor,som allt mer korrekt.

Den 20 maj kommer Sveriges Unga Muslimers ordförande, Rashid Musa, att föreläsa för CAIR, Minnesota i USA. CAIR, Council on American-Islamic Relations anses vid sidan av Islamic Society of North America, ISNA och  Muslim American Society, MAS, utgöra Muslimska Brödraskapets nätverk i Nordamerika.

 

Skärmavbildning från Rashid Musa´s Instagram

 

 

CAIR är en gammal kontakt för Sveriges Unga Muslimer, SUM, vars samarbete kan spåras tillbaka till före 2003 då SUM lät tillgängliggöra  översättningen Kvinnan i Islam,  som översatts av Mostafa Malaekah. 

Kvinnan i Islam är skriven av Jamal Badawi 1971, ett av Muslimska  brödraskapets absoluta toppnamn i Nordamerika (ledande ställning i  Islamic Society of North America, ISNA, Muslim American Society, MAS, Council on American-Islamic Relations, CAIR). SUM bjöd in Jamal Badawi till Muslimska familjedagarna 2011. Badawi har försvarat självmordsbombningar och hävdat att demokrati och islam inte är förenligt. Via sitt engagemang i ISNA har bland annat amerikanska myndigheter kunnat koppla författaren till “Kvinnan i Islam”, Jamal Badawi, till såväl Muslimska Brödraskapet som Hamas.

Fakta HAMAS

Hamas är ett palestinskt politiskt parti, klassificerat som en terroristorganisation av bland annat EU, Israel, Japan, Kanada, USA, Egypten, Australien och Storbritannien. Organisationen grundades i Nablus av personer från Muslimska brödraskapet som samtidigt var aktiva i de lokala Zakat-kommittéerna och byggt upp stöd genom sin sociala verksamhet, i samband med första palestinska intifadan mot Israel.

Sverige har, enligt utrikesminister Margot Wallström "inget direkt samarbete med Hamas" men har under mandatperioden haft ett indirekt samarbete med PBA, Palestinian Bar Association (det Palestinska advokatsamfundet) som även omfattat finansiering. PBA har huvudsäte i Gaza City och förbjuder enligt sina stadgar sina medlemmar att ha kontakt med staten Israel samt israeliska medborgare.

Projektet frystes under fjolåret av Sveriges samarbetsländer efter att Ledarsidorna.se och Världen Idag avslöjat oegentligheterna. Norge har sedan frysningen begärt utbetalade medel tillbaka.

Såväl Mehmet Kaplan, MP, som tjänstgjorde fram till 2002 i SUM:s styrelse, samt Omar Mustafa som senare blev SUM:s generalsekreterare bör rimligen vara väl förtrogna med Jamal Badawi då SUM kom att publicera Kvinnan i Islam vid två tillfällen; 2003 och 2007, samt under lång tid gjort den tillgänglig via SUM´s egen hemsida. Sveriges Unga Muslimer är en av studieförbundet Ibn Rushd medlemsorganisationer där Omar Mustafa idag är förbundsrektor.

Jamal Badawi medger offentligt att han har Muslimska Brödraskapet och Hassan al Banna som främsta inspirationskälla. Kvinnan i Islam är uteslutande Brödraskapets tolkning av Koranen om kvinnans roll där kvinnan helt är underkastad mannens vilja och även att det är kvinnan som är ansvarig för mannens sexualitet. ”Kvinnan i Islam” är uteslutande en tolkning av sharia-rätt och strider i sin helhet mot svensk lagstiftning och rättstradition.

Även om FBI lade ner en utredning om misstänkta fortsatta kopplingar till såväl IS som andra terrororganisationer har flera av grundarna och styrelsemedlemmarna dömts 2005 till långa fängelsestraff för att ha samlat in pengar till bland annat Hamas som då var en en officiell del av det Muslimska Brödraskapet.

Ett annat exempel är Rabih Haddad, en av CAIR`s ”fundraisers” som återfinns  på US Treasury Department förteckning  över personer som har fått sina tillgångar frysta i USA eller på annat sätt har utsatts för sanktioner. Haddad arbetade under 1990-talet för en av Al Quaidas pakistanska föregångare, Makhtat al-Khidamat.

Inte heller dessa händelser i en samarbetsorganisation bör vare sig Mehmet Kaplan, Omar Mustafa eller dagens ordförande Rashid Musa vara ovetande om. Även om CAIR är långt ifrån så inflytelserikt i USA som Ibn Rushd-sfären är i Sverige bedriver CAIR en liknande opinionsbildande verksamhet. Och relationerna med personer som Jamal Badawi, författare till ”Kvinnan i Islam”, går långt bak i tiden.

MUCF beslut att neka SUM statsbidrag framstår alltmer som korrekt med, i detta fall, organisationens historiska och nuvarande relationer med Muslimska Brödraskapets associerade medlemmar och organisationer.

 

 

Extramaterial: Utredning av ISNA, Islamic Society of North America

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se