Sida driver opinon för att legitimera en aktivistisk och interventionistisk biståndspolitik

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 3 Maj 2018 2018-05-03
E-post 1123

Den svenska biståndsmyndigheten Sida är en av de statliga myndigheter som har ett särskilt utgiftsområde för kommunikation som skiljer sig från övriga statliga myndigheter. Detta regleras i regeringens regleringsbrev. Uppdragets historia är lång och sträcker sig långt bak i tiden för att driva en folkbildande opinion för en generös biståndspolitik. Men bakom retoriken döljer sig en i allra högsta grad interventionistisk och polariserande agenda. Inte utan antisemitism.

Uppdraget kan spåras tillbaka till Pierre Schoris dagar på Utrikesdepartementet. Schori har varit en av de absolut främsta drivkrafterna för en ideologiskt styrd expansiv och interventionistisk biståndspolitik. Schoris starka band med Fidel Castros Kuba är väl kända och kan ses som de revolutionära drivkrafter som idag utgör grunden för det svenska biståndet till Palestina samt Socialdemokraternas förkärlek till Polisario. Polisario som alltmer närmar sig AQiM vilket Foreign Policy redogjort för.

Förutom den egna kommunikationsenheten anslår även Sida medel till bland annat organisationerna Concord och Forum Syd. Det som förenar Concord och Forum Syd är att de bägge är föreningar och omfattas inte av offentlighetsprincipen som finns angiven i Förvaltningslagen. Det finns därmed inga möjligheter för vare sig media eller medborgare att följa vad dessa två organisationer gör med sina anslag. Medlemsorganisationerna i Concord och Forum Syd uppvisar stora likheter med de organisationer som utgör Folkbildningsrådets statsbidragsmottagare. Bland medlemmarna märks allt från IOGT-NTO och Islamic Relief.

Det som skiljer Concord och Forum Syd åt är dess huvudsakliga uppgift. 

  • Concord har som huvudsaklig uppgift att vara en opinionsbildande organisation och i Concords styrelse finns Forum Syd representerade. Mer än 98 procent av Concords medel består av anslag från Sida.
  • Forum Syd är civilsamhällets biståndsorganisation och ger civilsamhällesorganisationer anslag för biståndsarbete som de annars inte skulle fått beviljade av Sida. Mer än 95 procent av Forum Syds medel består av anslag från Sida. 
  • Bägge organisationerna står utanför all offentlig insyn vilket har bekräftats av Forum Syd i mail till Ledarsidorna när de nekat till att lämna ut information. Även Forum Syd har tagit på sig ett opinionsdrivande uppdrag och av det fått medel anslagna av Sida samtidigt som Sida, utöver egen kommunikation, har en speciell organisation för ändamålet i Concord.
  • Concord har aviserat att de kommer vara en del av den svenska valrörelsen och då driva opinion för en generösare svensk migrationspolitik.

En tredje kommunikativ aktör är tidningen Omvärlden. Omvärlden är fullt ut finansierad med Sida´s skatteanslag och vill positionera sig som Sveriges ledande urtrikesmagasin. Omvärlden lanserar nu en podd där Sveriges interventionistiska biståndspolitik redovisas – eller det som Sida själv menar är bistånd till demokratiutveckling. Som först ut lanseras programmet om Sydafrika som ett gott exempel på hur svenskt bistånd kan bidra till utveckling.

Att Sida är en i allra högsta grad aktivistisk och politisk organisation styrks av chefredaktören som menar att 

I januari 2018 kallade Sydafrika Israel för den enda apartheid-staten i världen vid ett möte vid FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) i Genève och syftade på de särskilda policies och lagar som råder för palestinier. Ett uttalande som möttes med starka protester från Israel. 

Hur framtiden kommer att se på Israel och Palestina vet vi inte just nu. Men hur det gick i Sydafrika och hur Sverige deltog i kampen mot apartheid är historia – och att landet stängdes ute från att delta i internationella sportsammanhang tror Bertil Högberg gav nådastöten.

Uttalandet, om det läggs vid sidan av numera frusna Sveriges bistånd till Humanitarian Law Center som blev ertappade med att slussa vidare medel till Hamas-trogna organisationer (vilket Ledarsidorna redogjort för tidigare) följer den logik som Pierre Schoris samtida opinionsbildare från Broderskaparna, Carl-Henrik Grenholm, lätt publicera 1971 i tidningen Broderskap:

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

Sverige – har genom Sida – genom decennier fört en interventionistisk biståndspolitik där krav på demokrati ofta har kommit på undantag när det inte sammanfallit med tjänstemännens egna politiska preferenser. Det implicita officiella utmålandet av Israel som apartheidstat följs av en tystnad kring övergrepp som till exempel den Palestinska presidenten Mahmoud Abbas gör sig skyldig till. Abbas lät införa repressiva lagar kring journalisters verksamhet på palestinskt territorium utan att vare sig Sida, Concord, Forum Syd eller Omvärlden reagerade. Dessa övergrepp rapporterades av Amnesty International.

Ledarsidorna.se kom att vara den enda svenska media som rapporterade om övergreppen mot såväl internationella men framför allt palestinska journalister.

Mahmoud Abbas har dessutom fortsatt sin antisemitiska retorik som senast under valborgshelgen genom att påstå att massakrer mot judar i Europa var ett resultat av judarnas ocker och finansiella verksamhet. 

Att det berodde inte på religion utan på judarnas sociala funktion, deras bankverksamhet och ocker.

Omvärlden är i allra högsta grad Sidas, och UD´s, kommunikativa kanal för den förda biståndspolitiken. Omvärldens presentation av biståndet till kampen mot Sydafrikas apartheid innan upplösningen som jämställd med biståndet till Palestinas kamp. De legitimerar därmed Mahmoud Abbas repressiva politik mot journalister, hans antisemitiska uttalanden och Humanitarians Law Centermed dess kända Hamas-kopplingar. Aktivismen styrker bilden av en i grunden djupt intervetionistisk organisation, som legitimerar även dagens nära relation till Hamas och vars politiska agenda kan spåras tillbaka till Carl Henrik Grenholm och Pierre Schoris dagar.

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.