SVT oförmåga att kritiskt granska medier fortsatt oförändrad

Skärmavbild SVT Play
  • Tisdag 29 Maj 2018 2018-05-29
E-post 852

När SVT satsar på ett nytt program om medier och journalistik är det SVT:s egen programdirektör som ska hålla i taktpinnen. Jan Helin har fått uppdraget att leda det nya programmet ”Fönster mot medievärlden” rapporterade DN igår. Programmet blev ett sömnpiller där tre från det ”gamla” medielandskapet från ett ovanperspektiv recenserar det nya medielandskapet. Programmet- med by-linen “Bästa valbevakningen – personliga politiker och faktakoll” levde inte alls upp till de stora ord som föregått lanseringen.

Det första programmet, tillgängligt på SVT Play, speglade i stor omfattning vilken bubbla som präglar public service och det etablerade medielandskapet. I studion, tillsammans med Jan Helin, satt Karin Pettersson från Schibstedt samt Peter Wolodarski, DN. Helin och Pettersson inte på något sätt okända för varandra – sedan ett decennium kollegor från Aftonbladet. Ambitionen med “Fönster mot medievärlden”  är “att bli en ständigt pågående diskussion om medier och journalistik” enligt Jan Helin.

SVT, Bonnier och Schibstedt, där de tre i första programavsnittet har sin anställning, är tre av de fyra aktörer som får dela på Vinnovas 13,5 MSEK för satsningen på bland annat faktiskt.se. En faktagranskning av falska nyheter inför valet 2018.

”Jag kommer precis som i dag, och som jag alltid strävat efter i ansvarig ställning, att vara så tillgänglig som möjligt för kritiska frågor från ansvarsutkrävande program. Det här ska ses som ett komplement för de som är särskilt intresserade av utvecklingen kring journalistik och medier. Min förhoppning är att jag kan bidra till transparens och skapa en plats för ett samtal om journalistik och medier” menar Jan Hellin.

Det som förenar dessa tre är att de alla tre pratar och har åsikter om vad som sker på sociala medier utan att vara en del av det nya medielandskapet i egentlig mening. Snarare bemöter kanske främst Peter Wolodarski av de tre i det nya programformatet det nya landskapet med ett stort mått av arrogans.

Ett naturligt ämne med Peter Wolodarski i studion hade inte varit Facebbok, Google eller GDPR. Ett naturligare ämne skulle varit en ”grillning” av den ansvarige utgivare som kommit med de mest sensationella avslöjandena på senare tid. Avslöjanden som lämnar en rad med frågetecken bakom sig och som visar sig ha stora hål i sakframställan. Inte ett mysigt småprat gamla kollegor emellan.

Wolodarski, DN och Bonnier vägrar konsekvent svara på omständigheterna kring två av deras mest uppmärksammade reportage eller nyhet det senaste halvåret. 

DN rapportering om talman Urban Ahlins påstådda sexuella trakasserier har granskats och skärskådats av såväl Jan Scherman via det mediegranskande bolaget Tredje Statsmaktet och sänts i programformatet SR Medierna men även av ledarsidorna.se. Jag var själv en del av händelseförloppet för snart tio år sedan och ingenting av vad Wolodarski påstått i någon form kan idag styrkas. När den utsatta kvinnans röst själv får höras, genom advokatbyrån Setterwalls utredning som Ledarsidorna tagit del av, avstyrks tvärtom mycket det som Wolodarski påstår är sant efter att han själv, enligt egen försäkran på Twitter, tagit del av allt källmaterial. Trots det vidhåller Wolodarski att påståendena som sanna.

Peter Wolodarski har påstått saker om riksdagens talman som han ej kan styrka och som har pulvriserat Urban Ahlins postpolitiska karriär. Tvärtom har Wolodarskis påståenden om talmannen, det högsta ämbete en svensk medborgare kan väljas till, kunnat konstateras inkorrekta på varje enskild avgörande punkt.

Det andra är de påståenden om rysk signalspaning riktad mot en mailkonversation mellan UD och Patrik Oksanen. Även i denna rapportering finns det stora tveksamheter. Skulle rapporteringen vara sann har brott begåtts av personal på UD samt av Dagens Nyheter då vår kapacitet till att detektera signalspaning och underrätelseverksamhet riktad mot Sverige röjts. Ett brott mot rikets säkerhet som, om uppsåt finns, kan resultera i livstids fängelse.

Brottet är av en sådan karaktär att meddelarskyddet upphör att gälla för DN och dess anställda samt naturligtvis de källor på UD som DN hänvisar till. Även här har Ledarsidorna.se andra källor, som finns på en rad olika myndigheter, som berättar en annan historia. En historia som inte ger DN stöd för sin rapportering på en enda avgörande punkt.

Det första programmet var en lam tillställning. Tre gamla vänner träffades och chit-chattade från ett ovanperspektiv om det nya medielanskapets utveckling. Alla på ett eller annat sätt med sitt intresse att inte själva bli granskade i någon mening.

Och jag upprepar den fråga som jag i nu i ett halvår ställt till Publicistklubben samt Peter Wolodarski på sociala medier:

När vågar du möta mig i en utfrågning och debatt om DN:s rapportering i de utpekade två fallen?

”Fönster mot medievärlden” lär aldrig, i sitt nuvarande format, kunna bidra till en publicistisk eller journalistisk utveckling och granskning. Där Peter Wolodarski borde fått stå upp och försvara samt motivera två av de mest sensationella nyhetsrapporteringarna under ett valår kommer han undan med ett mysigt, bitvis urtrist, småprat gamla kollegor emellan. 

Som inte har något intresse att rannsaka sig själva, än mindre granska sin gamla branschkollega.

 

Redaktörens kommentar:

 

Dagens Nyheters två rapporteringar, om talmannen och om den riktade ryska signalspaningen mot UD,är så pass remarkabla och innefattar så många tveksamheter att jag är fast besluten att reda ut det i grunden. Jag har en bakgrund från bland annat MUST och är därmed väl förtrogen med många av de detaljer som DN påstått är sanna i rapporteringen om UD. Jag var även en del av den krets som 2009 först fick del av de rykten som DN publicerar nästan 10 år senare som sanna.

Med i den kontexten 2009, på ett arbetsinternat för opinionsbildare på Bommersvik, var även Karin Pettersson som i SVT idag sitter och chit-chattar med Wolodarski under Helins ledning.

Ledarsidorna.se kommer finnas på plats i Almedalen i direkt anslutning till “mediegatan” mellan Hamnplan och Almedalsparken under politikerveckan genom ett samarbete med annan aktör. I detta tält kommer vi ha möjlighet att live-sända en debatt och eller utfrågning med mig och Peter Wolodarski med kort varsel utöver de tre planerade debatter och releaser vi redan skall genomföra. Debatten eller utfrågningen kommer naturligtvis inte bara live-distribueras på sociala medier utan även läggas upp för alla att kunna ta del av i efterhand på Ledarsidorna.se.

Wolodarski behöver med andra ord inte förflytta sig många meter.

Tältet kommer kunna rymma minst 80 personer sittande och kanske några hundra till på gatan utanför. Erbjudandet till Peter Wolodarski om att en gång för alla komma till avslut med två av de mest sensationella avslöjandena i media det senaste halvåret kvarstår.

I Almedalen finns även neutrala erfarna samtalsledare på plats så vi kan säkert enas om en moderator som kan driva samtalet framåt.

Och. jag kan lova att det kommer vare sig urarta eller heller bli ett mysigt småprat. Utan precis det som SVT misslyckades med i sitt första avsnitt.

Ett seriöst, kritiskt granskande, fönster mot medievärlden.

 

Tycker du att oberoende media behövs? Då behöver vi ditt stöd. Almedalssatsningen är den största vi gjort.

Dagens Nyheter har enligt Peter Wolodarski 175 000 prenumeranter, SVT har statens garantier för sin verksamhet. Ledarsidorna.se har runt en fem promille av DN:s prenumeranter och slåss varje dag för sin överlevnad så du får gärna bli prenumerant eller donator:

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se