Terrordådet på Drottninggatan – en fadd eftersmak

Photo by Pexels on Pixabay
  • Torsdag 24 Maj 2018 2018-05-24
E-post 266

Vissa händelser i den svenska historien lämnar öppna sår bakom sig. Terrordådet på Drottninggatan 2017 är ett sådant sår som kommer ta decennier att läka och vare sig Stockholm eller Sverige kommer kunna gå tillbaka till livet före dådet som i grunden förändrade människors liv och tog fem personer av daga.

I efterspelet kom minnesgudstjänsten i Adolf Fredriks kyrka utgöra ett försök att vara slutpunkten för ett sorgearbete men även startpunkten för en försoningsresa. Men i detta efterspel finns en rad med detaljer som stör vid närmare granskning. I den interreligiösa inramning som skulle symbolisera försoning valde Svenska Kyrkan att bjuda in en företrädare för Islam som valde att läsa en text som i sitt teologiska sammanhang inte talar om försoning utan om straff för de otrogna som valt en annan väg än Koranens väg.

Den tolkningsskola som Imam Mahmoud Khalfi öppet representerar, som vid minnesstunden valts ut  att företräda alla Sveriges muslimer, hävdar att Koranen är fulländad och evig samt skall tolkas till sin bokstav.

För att förstå innebörden av ett citat ur Koranen, eller annan religiös urkund, måste citatet ses i den kontext det uppstått ur samt hur avsändaren historiskt tolkat urkunden.

Givet detta blir bilden av den interreligiösa minnesgudstjänsten något helt annat. Tolkas Koranen på det sätt som Mahmoud Khalfi representerar, som evig och fulländad till sin bokstav och att varje vers (sura) skall tolkas i sitt sammanhang, blir budskapet ett annat. Som handlar mer om straff av otrogna och mindre om de abrahamitiska religionernas försoning.

Ledarsidorna.se har låtit göra en teologisk tolkning och analys av de texter som lästes upp i Adolf Fredriks kyrka den 7 april. Där texterna sätts in i sitt sammanhang för att förstå inramningen där även uppläsarens position spelar en avgörande roll. Imamen väljer en text som förkunnar att människan kan välja rätt eller fel tro, vikten av att hålla fast vid sin egen tro i mötet med andra och att lita på att Gud ska straffa de otrogna.

Ryckt ur sitt teologiska sammanhang sade inte texterna så mycket när de lästes upp vid minnesgudstjänsten. Men satt i sitt teologiska sammanhang, utifrån i en evig oföränderlig skrift, blir budskapet subtilt och hotfullt.

Texten, satt sitt sammanhang i Koranens budskap, är mycket tydlig om vem är trogen, vem som är otrogen och vem som skall straffas.

 

Den teologiska tolkningen, i sin helhet, finns som premiummaterial. Du kan ta del av den som provprenumerant för en krona.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se