Det finns alltid en lägre nivå att sträva efter

 • Lördag 23 Jun 2018 2018-06-23
E-post 348

Även vid en förlust av regeringsmakten vid höstens val har Stefan Löfven handlingsalternativ. Ett är att släppa fram en alliansregering och därmed snuva Sverigedemokraterna på inflytande, vinna statsmannapoäng genom att göra Sverige regeringsdugligt och på sikt återupprätta det socialliberala samförståndet i svensk politik, skriver statsvetaren Leif Lewin på DN Debatt. Lewin missar dock misstron som finns mot såväl den moderata som socialdemokratiska ledningen i respektive potentiella väljarkår.

Lewin anser att såväl Socialdemokraterna som Moderaterna fiskar i grumliga vatten när de lagt sig nära Sverigedemokraternas migrationspolitik. Lewin förslår implicit en ny decemberöverenskommelse, men med ombytta roller för S respektive M, under kommande mandatperiod.

Det finns dock en fara med Lewins resonemang. Att släppa fram en moderatregering utan SD:s stöd som den parlamentariska situationen kan utvecklas skulle innebära att en socialdemokratisk riksdagsgrupp, som på valnatten mycket väl kan ha decimerats med kanske mer än 30 procent, tvingas rösta för sin politiska motståndare. Givet att Yougov och Sentios mätningar för juni utvecklas som tidigare kan valresultatet för Sverigedemokraterna hamna på 32 procent eller mera samtidigt som S och M inte ens tillsammans lyckas komma upp i lika mycket. 

För att en statsmininster skall kunna väljas får denne inte ha en majoritet emot sig. Med ett SD på 32 procent eller mer tvingas något av blocken rösta mot sin övertygelse. En redan etablerad dolkstötslegend i form av DÖ riskerar att bekräftas och väcka krafter till liv som inte går att hejda.

Flera moderata och socialdemokratiska väljare som idag står och väger mellan sina respektive huvudpartier och Sverigedemokrater uppger för Ledarsidorna.se att ”

Ja, det låter ju bra det här nya – men kan jag lita på att de håller fast vid den nya migrationspolitiken”?

För Socialdemokraterna är läget värst – de har amnestibeslutet som talar emot all trovärdighet men Ulf Kristersson kan inte klappa sig för knäna av lycka. Han har samma problem med Centerpartiet som gjorde amnestibeslutet möjligt för regeringen.

En ny Decemberöverenskommelse, där socialdemokraterna tvingas rösta fram sin urfiende, skulle med en sannolikhet gränsande till visshet tvinga fram någon form av extraval under nästa mandatperiod. Och riskera att bereda marken för radikalare alternativ.

Radikalare alternativ finns. Både till vänster och höger om den politiska mittlinjen. Mest höger där såväl NMR som AfS är registrerade som partier till riksdagen. På vänsterkanten finns framför allt Feministiskt Initiativ som motvikt.

Om riksdagen skulle släppa fram Jimmie Åkesson som statsminister för att därefter ägna sig åt att genom samarbete fälla varje budget och proposition och göra regeringen lamslagen och därmed pressa fram ett extraval riskerar resultatet att bli detsamma. De radikalare alternativen kan vinna mark på det politiska mittfältets bekostnad. Väljarna har sedan 2002 visat att de inte gillar vad de anser vara mobbare.

Men problemen stannar inte där. Politiska analytiker missar en av de absolut mäktigaste organisationerna vi har i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. SKL fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Utöver det är SKL den tyngsta aktören inom den av Sverige förda regionalpolitiken inom EU. Sverigedemokraterna är öppet EU-kritiska och vill  som enda parti se att Sverige lämnar hela eller delar av det europeiska samarbetet.

Sverigedemokraterna står Visegrád-länderna i det forna östblocket närmare i vissa för dem kärnfrågor, som migrationspolitiken, än Sveriges traditionella partners Tyskland och Frankrike. Samtidigt är VISEGRAD-länderna i allt väsentligt nettobidragstagare av EU-budgeten medan Sverige är nettogivare. Visegrádgruppen (engelska Visegrad Group, även Visegrad Four eller V4) är en mellanstatlig organisation för stater i Centraleuropa. Organisationen bildades 1991. Medlemsländerna är Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern.

Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna.

Fakta Kommunernas uppgifter

Kommunernas obligatoriska uppgifter

 • Social omsorg (äldre- och  handikappsomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 • För-, grund- och gymnasieskola
 • Plan och byggfrågor
 • Miljö- och hälsoskydd
 • Renhållning och  avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Biblioteksverksamhet
 • Bostäder

Frivilliga uppgifter

 • Fritid och kultur
 • Energi
 • Sysselsättning
 • Näringslivsutveckling

SKL:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2018. Dessa ingår även i SKL:s verksamhetsplan för 2018. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året. SKL är även den remissinstans som yttrar sig över samtliga propositioner som påverka kommunernas situation. SKL anses ha en mycket stor tyngd i lagstiftningsarbetet och lagars utformning.

Sveriges Kommuner och Landsting är de primära bärarna av Samhällskontraktet.

EU-perspektivet ska enligt Sveriges Kommuner och Landstings verksamhetsplan genomsyra förbundets verksamhet. Kansliet har, som en vägledning för SKL:s EU- arbete, gjort en övergripande bedömning av vilka politiska processer inom unionen som är särskilt viktiga för förbundet och dess medlemmar att följa under 2018.

Förslaget utgår från aktuella EU-frågor samt kommissionens arbetsprogram för 2018.

Prioriterade EU-frågor för SKL 2018 är

 • EU:s framtida långtidsbudget efter 2020
 • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
 • Den sociala dimensionen av EU
 • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Energieffektivisering och förnybar energi
 • Lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU
 • Lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi – en ny plaststrategi
 • Mobilitet och infrastruktur inklusive bredband

SKL är en koncensusorganisation där alla medlemmar skall vara överens om prioritering och färdriktning. Idag är styrelsen bemannad med socialdemokraternas och moderaternas kanske mest erfarna kommunpolitiker som är vana att på den kommunala nivån komma överens. Sverigedemokraterna har endast en representant i styrelsen, kommunalrådet i Helsingborg som inte fått vara delaktig i en enda uppgörelse ens på den kommunala nivån.

Sverigedemokmraterna kan med stor sannolikhet räkna med att ingå med fler ledamöter i SKL styrelse under nästa mandatperiod, i direkt proportion till det antal kommuner där de ingår i kommunledningarna. I vissa kommuner i Skåne kan resultatet för SD mycket väl bli över 40 procent. Sverigedemokraterna skall då gå från att ha varit exkluderade till att bli kommunbärande parti över natt. SKL skulle kunna bli i allt väsentligt en svårare nöt att knäcka för en svag minoritetsregering som vilar på stöd från sin arvfiende än Sverigedemokraterna i Riksdagen.

Ett SKL som anpassar sig till Sverigedemokraternas EU-fientliga linje kan komma att lamslå vilken annan regering som helst på alla områden. EU påverkar samtliga politikområden på samma sätt som SKL för vilken regering som helst.

Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala Universitet, sade en gång till mig att om jag trodde att jag nått botten skulle jag inte misströsta.

”Johan, misströsta inte. Det finns alltid en lägre nivå att sträva efter. Du hittar snart falluckan”.

Med ett oerfaret  SD som sätter sin påverkan på SKL utan att ha nödvändig politisk erfarenhet eller tillräcklig kompetens om välfärdssystemen. Med en eventuell ny decemberöverenskommelse och svekdebatt. Med en riksdag som inte kan skapa en stabil regering. Med ett EU-fientligt SD med allt större inflytande över den svenska EU-politiken genom SKL.

Det finns alltid en lägre nivå att sträva efter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se