Magnus Norell: Fred Israel – Palestina förutsätter pragmatism

  • Tisdag 26 Jun 2018 2018-06-26
E-post 134

Dr Magnus Norell tecknar en bakgrund och kontext kring konflikten Israel – Palestina samt vilka förutsättningar som finns för fred. Om det funnits en vilja från arabisk och i synnerhet palestinsk sida efter 1967 att kompromissa, så hade palestinierna kunnat ha en stat idag men Israel är långt ifrån oskyldiga.

En rimlig  slutsats är att det s.k. internationella samfundet (med FN och numera också EU i spetsen) i mångt och mycket har misslyckats med sina insatser att skapa förutsättningar för en långsiktig fred mellan israeler och palestinier, eller mellan Israel och andra arabländer.

 

I historiens backspegel

Denna sommar är det 51 år sedan sexdagarskriget mot Israel började den 5 juni 1967. Händelsevis sittandes i Jerusalem när själva årsdagen inföll, ligger det nära till hands att fundera över konsekvenserna av kriget, konsekvenser som dagens politiker i regionen (och även utanför) fortfarande diskuterar och brottas med. 

Vad som dock ofta saknas i dessa diskussioner, är den kontext i vilken kriget utspelade sig och vad som hände sig strax innan kriget bröt ut. Men den kontexten och en insikt och förståelse för historien kring kriget är av stor betydelse för dagens politiska situation, och för att korrekt kunna hantera utfallet, även drygt femtio år senare.

Historien kan vara en tuff medaktör, inte minst här där tendenser finns att läsa in utvalda delar av densamma och lätt och ledigt bortse från fakta som inte passar det egna åsikterna. Men även om alla har rätt till sina egna åsikter, så har man inte rätt till sina egna fakta. Att man sedan drar olika slutsatser av dessa fakta och historien är en annan sak.   

Några punkter kan kanske vara extra intressant att fundera över, t.ex. själva den politiska geografin. Hur såg det ut ”på marken” när kriget bröt ut? Vem höll vilket territorium och varför?

 

Om författaren Magnus Norell

Dr Magnus Norell forskning inriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien (Norell disputerade 1998 vid Stockholms universitet och har tidigare varit verksam vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarshögskolan (FHS), SÄPO och MUST samt har varit forskningsledare vid Utrikespolitiska Institutet. 2015 gav Norell ut boken Kalifatets återkomst: orsaker och konsekvenser. Norell är Senior Fellow vid opinionsinstitutet European Foundation for Democracy som är baserat i Bryssel och Berlin

 

I premiummaterialet utvecklar Dr Magnus Norell ämnet ytterligare med en historisk genomgång av skeendena och de fredsavtal som kanske skulle kunnat utgöra basen samt varför de misslyckades.

Du kan bli provmedlem för en krona i fjorton dagar om du inte redan är prenumerant.

 

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se