Nästa generations livsstilskriminella ökar med tusentals personer. Per år.

Tunnelbanetunnel T-station Rissne. Foto: Liftarn on Flickr
  • Söndag 3 Jun 2018 2018-06-03
E-post 916

Landets 23 särskilt utsatta områdena präglas enligt polisen av social utsatthet, hög kriminalitet och parallella samhällsstrukturer. Till detta kommer alltså skolresultat som i många områden måste klassas som närmast katastrofala rapporterar SR. Vad Sveriges Radio, med flera, inte rapporterar om är att antalet livsstilskrimiella som följd av detta ökar med uppskattningsvis tusentals individer varje år. Allt från småskalig kriminalitet till regelrätta mord.

Värst är situationen i flera av Göteborgs utsatta stadsdelar. I Bergsjöskolan i Bergsjön gick 69,8 procent av 15-åringarna förra året ut nian utan behörighet, i Sjumilaskolan i Biskopsgården var andelen 67,3 procent. Det ska jämföras med rikssnittet på 17,9 procent. På en majoritet av skolorna i Göteborgs särskilt utsatta områden klarar inte ens hälften av niondeklassarna godkända betyg i de ämnen som krävs. Situationen är liknande i Rosengård och Seved i Malmö, liksom i Stockholmsförorterna Husby och Rinkeby och Skäggetorp i Linköping.

Att situationen är allvarlig i de särskilt utsatta områdena är ingen nyhet, Karin Wanngård (S) och finansborgarråd i Stockholm undantagen då hon kommit till insikt först det senaste året. Så sent som 2017 präglades finansborgarrådets uttalanden om att Rinkeby var en av Stockholms finaste stadsdelar. Fyra stationer i Stockholms tunnelbanenät, samtliga belägna på eller i anslutning till Järvafältet i Stockholm, klassas som röda vilket gör att ordningsvakter och biljettkontrollanter i vissa situationer bara får utföra sitt jobb där med polisstöd, skriver Svenska Dagbladet.

Bedömningen för stationerna görs av lokaltrafikbolaget SL:s trygghetscentral i samverkan med polis, operatörer, biljettkontrollanter och ordningsvakter. Stationerna kan ha färgerna grönt för normalt säkerhetsläge, gult för förhöjt säkerhetsläge och rött för sällsynt säkerhetsläge. Bedömningen är inte statisk och kan ändras, skriver SvD. Rinkeby och Tensta är konstant rödmarkerade, medan Rissne och Hjulsta då och då klassas som röda.

Enligt polisen är tunnelbanestationerna i området Järva platser där knarkaffärer förekommer. Ledarsidorna.se har tidigare rapporterat om den klanorienterade livsstilskriminalitet som är vanligt förekommande och ett numera normalt inslag i boendemiljön. Med de förutsättningar som skolan ger ser dagens situation ut att permanentas och inte förbättras i någon egentlig mening. Detta kompletterar och styrks i Brottförebyggande rådets rapport från 2016 om organiserad brottslighet.

Den bild som förmedlas genom intervjuerna som utgör stora delar av rapporten är att det på ett allmänt plan inte sker någon aktiv och riktad rekrytering till de förorts­- och stadsdelsbaserade grupperna. Det är snarare så att vissa personer gradvis glider in i kriminalitet som en följd av att de bor i området och be nner sig i en miljö med kriminellt aktiva personer i närheten. Äldre kriminella individer fungerar som förebilder för en del yngre personer.

Många av de ungdomar och barn som är i riskzonen för att dras in i kriminalitet har inte klarat av skolan och ser inte någon framtid framför sig i det konventionella samhället. Flera av dem är eller har, enligt intervjupersonernna, varit föremål för insatser från sociala myndigheter. Andra påverkande faktorer som lyfts fram är utanförskap, instabila och segregerade bostadsområden och diskriminering. Rapporten tar även uppbarn och ungdomar som växer upp i familjer och släkter med en hög andel kriminellt belastade personer. För dessa ungdomar är steget in i kriminalitet inte särskilt långt.

De familje-­ och släktbaserade nätverk som bedriver en omfat­tande kriminell verksamhet kan bilda projektbaserade konstellationer för att genomföra exempelvis operationer för smuggling av narkotika eller för att distribuera och sälja  insmugglade varor. Som narkotika.

Av Skolverkets statistik framträder dystra siffror. 17,9 procent av alla elever som gick ut grundskolan, eller 19 161 elever, uppfyllde inte kunskapskraven i två eller fler ämnen. Av dessa uppfyllde inte 1 661 kunskapskraven i något ämne. Andelen pojkar som inte slutför grundskolan med tillräckliga betyg att ens ta sig in på ett yrkesinriktat program är genomgående dubbelt så många som flickorna. Mellan 80 och 90 procent av eleverna som inte fullgör grundskola beroende på urvalsgrupp kommer från kommunala skolor, endast 10-20 procent kommer från enskilda huvudmän.

Under produktionen med boken ”Efter Sverige – En bok av samhällskontrakt” var Ledarsidorna i kontakt med flertalet lärare och rektorer från olika utanförskapsområden. Den bild dessa ger bekräftas av SR rapportering men i ännu högre omfattning av Skolverkets statistik. Och vad dessa ger för övrig bild är alarmerande:

”Det du ser Johan, i statistiken, det är nästa generation av livsstilskriminella”. Vi fyller på de redan livsstilskriminella med minst 6 000 personer per år. De flesta av dessa ungdomar har ingen annan framtid. De är lågt hängande frukter för de nätverk som vill bredda sin verksamhet”.

Som jämförelse bedömdes Hells Angels, den mest välkända MC-klubben i Sverige som förknippas med grov livsstilskriminalitet 2012 ha runt 400 medlemmar. I TV4 Kalla Fakta från 2012 konstaterade journalisten Lasse Wierup att Hells Angels är den gruppering som i dag kan knytas till flest fall av dödligt våld i samhället. 2012 ansågs 400 HA-medlemmar, Bandidos och Original Gangsters oräknade, vara ett stort samhällsproblem. Ett nationellt hot mot säkerheten.

Idag tar minst 6 000 grundskoleelever varje år steget ut utan förutsättningar att kunna skapa sig en framtid. Med en potential att kunna tredubblas. Den enda framtiden som de i många fall kan erbjudas är den som den organiserade, livsstilskriminella, miljön kan erbjuda dem.

Dessa är, oavsett vad vi kan tycka om det, nästa generations livsstilskriminella.

Foto: liftarn

I premiummaterialet ingår dels BRÅ rapport 2016:12, Kriminella nätverk och grupperingar, men även utdrag ur Skolverkets  statistikdatabas för grundskolan åren 2012/13 till och med 2016/17.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se