Nytt politiskt läge, nytt tonläge

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 29 Jun 2018 2018-06-29
E-post 986

Alliansen öppnar för att Sverigedemokraterna ska kunna besätta några av de viktiga posterna som utskottsordförande i riksdagen efter höstens val, uppger källor för SVT. Enligt SVT:s Mats Knutson kan det ses som ett sätt att bryta partiets isolering men snarare är det sannolikt en förberedelse från minst sex av riksdagens partier inför regeringsförhandlingarna i september.

Sverigedemokraterna, som enligt flera opinionsmätningar nu har ett väljarstöd på över 20 procent, har hittills varit utestängda från posterna som ordförande i utskotten. Hittills har posterna som ordförande och vice ordförande fördelats inom de traditionella blocken. Det nya förslaget från Alliansen innebär att posterna som utskottsordförande samt vice utskottsordförande, det vill säga presidiet, i stället ska fördelas proportionellt efter mandatfördelningen i riksdagen.

– Båda dessa besked från Alliansen är viktiga och kan tolkas som en öppning gentemot Sverigedemokraterna, säger Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på SVT.

Gårdagens utspel var i praktiken väntat. Det kan inte uteslutas att Sverigedemokraterna går mot ett valresultat där de är största parti samtidigt som Socialdemokrater och Moderater går mot valresultat runt 20 procent. Att en förändring är nära förestående vittnar Anders Ygemans reaktion om. 

– De borgerliga partierna tar ut en valförlust i förskott, och är beredda att ge SD makt och inflytande för att själva få makt och inflytande, säger Anders Ygeman.

– När vi har ett valresultat på bordet tycker jag att man ska diskutera vilka partier som ska ha vilka poster. Det är det sättet som riksdagen har gjort efter varje val, säger Anders Ygeman.

Detta är andra gången på några månader som Ygeman ger en indikation till att även Socialdemokraterna förändrat synsätt på Sverigedemokraterna. Första gången var i en debatt i SVT med Jimmie Åkesson i SVT. Socialdemokraternas gruppledare nämner inte längre orden ”rasistiskt parti” utan rör sig svävande runt Sverigedemokraterna på ett helt nytt sätt. 

Interna mätningar som Socialdemokraterna låtit genomföra senaste tiden pekar på att mellan var tredje och var fjärde väljare från 2014 idag har lämnat partiet i flera partidistrikt. Samtliga de företrädare på kommunal nivå som Ledarsidorna.se varit i kontakt med vittnar om att rikstrenden kommer att slå igenom i hela landet. I Skåne är tendenserna tydligast, där kan det inte uteslutas att Sverigedemokraterna i vissa kommuner kommer hamna långt över 30 procent i samtliga val. Valet till kommun, landsting eller region samt riksdag.

Konsekvenserna kommer slå igenom på alla nivåer, även den dolda maktsfär som Sveriges Kommuner och Landsting utgör vilket beskrivits tidigare.

Sverigedemokraterna kan med stor sannolikhet räkna med att ingå med fler ledamöter i SKL styrelse under nästa mandatperiod, i direkt proportion till det antal kommuner där de ingår i kommunledningarna. Sverigedemokraterna skall då gå från att ha varit exkluderade till att bli kommunbärande parti över natt. SKL skulle kunna bli i allt väsentligt en svårare nöt att knäcka för en svag minoritetsregering om inte retorik och förhållningssätt förändras.

Socialdemokraternas strategi har så här långt gått ut på att försöka i varje debatt ta debatten till säker mark, frågor som de bedömer ska gynna opinionsutvecklingen och där det finns en stor trovärdighet. Taktiken är dock inte helt problemfri, statsministerns hopp i en debatt om gruppvåldtäkter till att försöka få den att handla om LAS var inte helt lyckad. Nu är taktiken annorlunda, cirkla runt Sverigedemokraterna och undvik ord som rasist i samband med partiet. För även socialdemokraterna förbereder sig för att rädda det som räddas kan efter valet. 

En av Ledarsidornas källor på Arlanda vittnade tidigare i år om hur Ibrahim Baylan, energi- och samordningsminister (S), i mobiltelefon i förstaklassloungen lät förstå att: 

”Vi måste vara beredda att prata med alla för att rädda tillgången till huset”.

Huset är i detta fall Rosenbad.

Att detta resonemang förs inom S partiledning vittnar även andra källor om.  En gryende insikt att makt är inte för evigt utan kommer, för att citera centerpartiets Annie Lööf, kräva att man vågar bli smutsig om händerna. Och kanske tvingas äta upp en och annan sko.

Inte heller Miljöpartiet har reagerat nämnvärt på Alliansens utspel. Det enda parti som tror på fortsatt explicit exkludering av Sverigedemokraterna är idag Vänsterpartiet. Och av ledarredaktionerna sannolikt Aftonbladet Ledarredaktion.

Hösten 2009 sade Anders Lindberg, då Mona Sahlins ansvarige för omvärldsbevakning följande till mig när vi stod i foajen till Aula Magna i Stockholm på ett arrangemang. Jag hävdade att jag inte trodde på strategin, som gick ut på att brunsmeta Sverigedemokraterna i varje tänkbart läge samt misstänkliggöra alla som ställde kritiska frågor kring migration för att löpa Sverigedemkraternas ärenden. Lindbergs svar till mig då var det som fram till 2017 kom att prägla partiets dagliga arbete:

”Tro mig, jag vet exakt vad jag gör. Historien kommer ge mig rätt”.

Min övertygelse var redan då att bemöta Sverigedemokraterna på alla andra områden med sakpolitik, inte förminskning och stigmatisering. Inte heller LO tyckte att sakpolitisk debatt var att föredra förrän tills helt nyligen. Lindbergs attityd, och mycket tydliga slutkläm, att historien skulle skriva in honom i historieböckerna lade en våt filt över migrationsfrågan fram till hösten 2015. Och därefter en förvirrad och ryckig samt ofta motsägelsefull intern debatt och politik.

Samtidigt med att den striktare migrationspolitiken lanserades passade Socialdemokraterna på att ge 9 200 afghanska män som saknar asylskäl uppehållstillstånd. Med sänkta krav på att göra sin identitet som sannolik och endast en vag försäkran om att de avser ägna tiden i Sverige åt studier.

Om syftet med den nu övergivna strategin var att göra Sverigedemokraterna till ett parti som aspirerar på att bli största riksdagsparti så har Lindberg varit ett viktigt spelkort och central rådgivare åt partiledningen. När målet nu tenderar att bli uppnått förklarar det Ygemans nya undfallande ton i relation till Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson. Att det vi ser ligger i den stora planen att säkra makten. Att alla såg det vi ser idag 2009, när Lindberg försäkrade att historien skulle ge honom personligen rätt.

Om syftet med det istället var något annat fick inte Lindberg, och därmed den tidens politiska rådgivare, rätt alls. Vilket säger en del om kvaliteten på råden som avgivits och sannolikt fortfarande avges.

Nytt politiskt läge leder till nytt tonläge. Även från Socialdemokraterna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se