Osynlig dramatik i riksdagen

  • Torsdag 28 Jun 2018 2018-06-28
E-post 413

Efter drygt 40 år byter de borgerliga partierna nu strategi när riksdagen i höst ska välja en ny talman. Alliansen tänker nominera en egen kandidat, oavsett hur det går i valet rapporterar SR. Alliansen ser ut att helt opåkallat  skruva upp tonläget ytterligare en nivå inför en höst som kommer innebära historiskt stora påfrestningar på den svenska demokratin.

– Alliansen kommer under alla omständigheter att presentera en person till talmanskandidat som vi gemensamt kommer överens om, säger Tobias Billström, som är Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Det finns inga regler för vilket parti talmannen ska hämtas från. Från det största partiet, anser Socialdemokraterna, medan de borgerliga – ända sedan 1976 – har drivit linjen att den som väljs ska komma från det största blocket i riksdagen.

För en yttre betraktare kan detta vara ett sandlådespel men de dagliga rutinerna i Riksdagen efter valet innehåller en hel del dramatik och psykologi. Även om talmannen är den i praktiken viktigaste komponenten. Efter valet väntas en komplicerad regeringsbildning men det är inte den nye talmannen som leder det arbetet fram till riksdagens högtidliga öppnande, det är den avgående talmannen Urban Ahlin, S.

Den nye talmannen övertar arbetet med att försöka finna en ny riksdagsmajoritet för ett regeringsunderlag först efter att det nya riksmötet samlats vilket de gör den den femtonde dagen efter valdagen, dock tidigast på den fjärde dagen efter det att valresultatet har kungjorts enligt regeringsformens 3 kapitel 10 paragraf. Riksdagen kommer därmed samlas tisdagen den 25 september i år för upprop samt val av talmän.  Därefter tar den nye talmannen över arbetet.

Vid tidigare val har förhandlingar kunnat ske parallellt under perioden fram till riksdagens öppnande om regeringsbildningen men vid årets val finns det mycket som tyder på att frågan om vem som blir statsminister inte kommer kunna bli avgjord vid riksmötets andra dag, onsdagen den 26 september, utan att Stefan Löfven får fortsätta att leda en expeditionsministär.

Fakta Expeditionsministär

Expeditionsregering eller expeditionsministär kallas en tillfällig regering som sitter kvar, i huvudsak för att sköta rutinärenden, i väntan på att en ny regering har tillträtt. Det är alltså en regering som under en begränsad tid sköter de löpande och rutinmässiga regeringsuppgifterna i väntan på att en parlamentariskt förankrad regering skall tillträda. En expeditionsministär försöker undvika partipolitiskt kontroversiella förslag och beslut.

Detta inträffar normalt efter ett val, då regeringschefen har lämnat in sin eller regeringens avskedsansökan till dess en ny regering kunnat bildas. En regering utan parlamentarisk förankring under ett längre, partimässigt dödläge, benämns ibland också expeditionsministär, men kallas vanligen opolitisk ministär eller ämbetsmannaministär.

Det finns även andra faktorer som kommer påverka riksdagsarbetet efter årets val. Såväl Sentio som Yougov pekar ut Sverigedemokraterna som största parti efter valet i september. Detta skulle innebära en rad med praktiska konsekvenser. Dels att Socialdemokraterna mister andrakammarsalen som grupprum för möten med riksdagsgruppen, dels mister rätten att sitta kvar i kvarteret Cephalus, den största av ledamotslokalerna. Socialdemokraterna har haft sina arbetslokaler i detta kvarter sedan riksdagen återinvigdes 1983. Cephalus är, precis som andrakammarsalen, vikt för det största partiet av främst logistiska skäl. Det är den största sammanhängande kontorsbyggnaden. 

De näst största sammanhängande lokalerna finns i det så kallade Ledamotshuset tvärs över gatan. I de nyare delarna, byggda på 1930-talet, huserar idag moderaterna som näst största parti. Moderaternas lokaler anses vara bättre planerade då Cephalus är ett hopkok av olika fastigheter även om fasaden mot Ledamotshuset ger ett enhetligt intryck. 

Bara flytten från lokaler som ledamöterna rört sig i eller disponerat i mer än 35 år kommer innebära avsevärda psykologiska effekter på alla partier som berörs. Om socialdemokraterna tvingas lämna de symboler och privilegier, Cephalus och andrakammarsalen, som kommer med att vara det största partiet kommer självbilden ha skadats för lång tid framöver.

Med minskade mandat följer även en motsvarande minskning av partistödet. Om S tappar en tredjedel av väljarna i relation till 2014 års valresultat försvinner lika mycket i partistöd. Och lika många politiska tjänstemän. Uppsägningar, och avslutande av visstidsanställningar, väntar såväl partisekreterare som kanslichef. Dessutom skall de socialdemokratiska politiska tjänstemännen i Rosenbad på något sätt få nya tjänster när de lämnar.

Att det blir förändringar i samband med riksmötets öppnande den 26 september bör stå utom allt rimligt tvivel. Sverigedemokraterna kommer med stor sannolikhet flytta in i antingen moderaternas nuvarande lokaler eller in i kvarteret Cephalus. Blir de dessutom största parti kommer socialdemokraterna tvingas lämna andrakammarsalen. Dessa förändringar i det dagliga arbetet kommer innebära avsevärt mycket mer dramatik och psykologi än vem som nu blir vald talman. 

Det ligger i en ansvarstagande riksdag att välja en talman som kan förena arbetet med att bilda en regering, inte en en som splittrar eller försöker skapa fördelar för det egna partiet.

Och det är endast början. Från den 26 september till nyår är det kort om tid att få budget och regleringsbrev färdiga inför 2019.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se