Politism sprider falska nyheter om Socialdemokraterna

  • Fredag 1 Jun 2018 2018-06-01
E-post 225

Under fredagen träffas partistyrelsen på partihögkvarteret på Sveavägen, bland annat för att diskutera det politiska läget. Enligt uppgifter ska den kommande kriminalpolitiken och kulturpolitiken finnas på dagordningen, däremot ska det inte finnas några planer på att diskutera något som liknar en krisplan. 

Enligt vad som påstås vara väl insatta källor som Politism pratat med kommer partistyrelsen fatta beslut om att helt frånta medlemmarna motionsrätt till partiets kongress 2019. Politism visar sig ha förmedlat falska nyheter. Detta har föranlett reaktioner från de partiföreträdare som Ledarsidorna.se varit i kontakt med och som varit med och utformat de partistadgar som antogs 2013 när partiet gick från en kongress vart fjärde år till en vartannat år. Kongresserna fyller olika funktioner.

Fakta Politism

Politism är en antirasistisk, feministisk, maktkritisk sajt som arbetar för ökad jämlikhet och som publiceras på aftonbladet.se.

Förutom finansiering från Aftonbladet medfinansieras politism.se av LO och fackförbundet Kommunal. Ansvarig utgivare är Eric Rosén.

Politism sprider, trots sin nära koppling till Socialdemokmraterna falska nyheter. Kongressen 2019 är en så kallad ”tema-kongress” där frågan om vad kongressen skall handla om styrs av partistyrelsen enligt stadgarna. Det är endast kongresserna innan valår som medlemmarna får motionera fritt.

§ 4 Partikongress 

Moment 1

Kongressen är partiets högsta beslutande organ.

Partikongress hålls året före och året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum. Partistyrelsen fastställer vilka frågor som ska behandlas vid kongressen året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum, utöver vad som anges i dessa stadgar 4 §, 14 mom. och 9 §, 3 mom. I kallelse till kongress året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum ska det framgå vilka frågor kongressen ska behandla. Extra kongress hålls då så beslutats av partistyrelsen. Extra kongress kan endast behandla de frågor som upptagits i kallelsen.

Moment 14

Partikongressen året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum väljer för fyra år en valberedning som består av elva ledamöter med sex suppleanter, vilka inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de har valts. 

§ 9

Moment 3

För granskning av partistyrelsens och verkställande utskottets verksamhet under kongressperioden väljer partikongress, som hålls året efter det år ordinarie val till riksdagen äger rum, ett granskningsutskott. Dess uppgift är att förbereda behandlingen av partistyrelsens verksamhetsberättelser och revisorernas berättelser vid den partikongress som hålls året före det år ordinarie val till riksdagen äger rum.

De olika ordinarie kongresserna fyller olika funktioner för socialdemokraterna. Varannan ett tema och vissa fasta punkter, varannan en för allmän behandling av politiska förslag. På de stora kongresserna som äger rum under en hel vecka, 2017, 2021, 2025 etc. råder fri motionsrätt. Motionerna tar en vecka att gå igenom.Det säger sig själv att detta skulle vara logistiskt omöjligt på en tvådagarskongress (fredag lunch – söndag lunch) som är de kortare tema-kongresserna som den 2019. Eller som den 2015.

På samma sätt kunde Carin Jämtin neka flera kommunalråd och delegaters önskan att föra upp migrationsfrågorna vid temakongressen 2015.

Påståendet från Politism om att partistyrelsen skulle fatta beslut om att frånta medlemmarna motionsrätt är därmed falskt. Trots den nära kopplingen till såväl LO, Kommunal som Aftonbladets Ledarsida. En enklare kontroll av de faktiska stadgarna och ett samtal till partikansliets organisationssekreterare, som ansvarar för stadgarna, för hjälp med en enklare tolkning om inte Politism själva klarar ut det hade undanröjt detta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se