Turkiet intervenerar i svensk politik och valrörelse. På alla nivåer

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 18 Jun 2018 2018-06-18
E-post 1941

Tre länder bedriver särskilt aktiv underrättelseverksamhet i Sverige: Ryssland, Kina och Iran. Det menar Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen. Klas Friberg menar i en intervju med Ekot att omfattningen av underrättelseverksamheten mot Sverige har höjts under ett antal år. Friberg nämner dessvärre inte det mest uppenbara.

– Förmågorna hos andra vad vi kallar statliga aktörer är hög och också intensiteten, och jag vill nog säga att aggressivitet i deras (Ryssland, Kina och Iran, red.s anm) underrättelseinhämtning är stor, säger Friberg under intervjun.

Den turkiska interventionen nämns inte. Som har flera syften. Skälet är sannolikt att det mest uppenbara, den turkiska närvaron, är så pass väl etablerad och sedan lång tid använt sig av den svenska polariserade debatten samt bland annat de två regeringspartierna för etableringsprocessen. Danska säkerhetspolisen, PET, fick uppgifter om att Turkiet planerade mord på oppositionella i Danmark, avslöjade Ekot tidigare i förra veckan PET ska ha arbetat diskret för att undvika en diplomatisk kris – med tvingades sedermera sätta måltavlorna i säkerhet.

Turkiets kommande val väcker bekymmer i Tyskland.  Turkar som bor i Tyskland kommer att kunna rösta i sitt hemland från den här torsdagen. Vissa tyska politiker fruktar att många pressas för att rösta på Erdogan och hans parti. President Recep Tayyip Erdogan och hans konservativa AKP litar på turkarna i Tyskland – även om kampanjer på tysk mark har blivit förbjudna sedan över ett år 

“Ett sådant förbud uppmuntrar bara våra anhängare”, säger utrikesminister Mevlut Cavusoglu från AKP. “Den stora majoriteten av turkar utomlands stöder oss.” 

Det är allmänt känt att den turkiska regeringen har ett nätverk av informatörer i Tyskland och andra europeiska länder för att samla information om oppositionsmedlemmar utan hinder. “Det skulle vara naivt att tro att denna övning inte har någon inverkan på valkrets röstbeteende i Tyskland” säger en exilturk.

“Ett hot har spridit sig bland medborgare från turkiskt ursprung i Tyskland de senaste åren, många vågar inte längre uttrycka sina politiska åsikter öppet eftersom de fruktar att detta kan skapa problem för släktingar i Turkiet.”

Detta är i allra högsta grad aktuellt även i Sverige. Turkiets regim kartlägger oliktänkande i Sverige. Nio svenska moskéer har imamer som är utsända och betalda av turkiska staten. I uppdraget ingår att rapportera regimkritiker. I Malmö ger församlingen bort en moské värd många miljoner till en stiftelse som kontrolleras av den turkiska staten. Syftet är att ”vara under och beskyddas av Turkiska Republiken”.

Fittja moské är en av nio svenska moskéer som samarbetar med den turkiska statliga religionsmyndigheten Diyanet, som vid sidan av sitt religiösa uppdrag ska kartlägga regimkritiker i utlandet och sprida turkisk nationalism. Predikan hålls på turkiska av en imam som är en turkisk statlig tjänsteman. Hans lön betalas av den turkiska staten.

Fakta Diyanet

Direktoratet för religiösa frågor (turkiska: Diyanet İşleri Başkanlığı, vanligen kallad Diyanet) är en officiell statlig institution som inrättades 1924

I enlighet med lagstiftningen är uppgiften för Diyanet att "utföra verk angående islams tro, tillbedjan och etik, upplysa allmänheten om sin religion och administrera de heliga dyrkningsplatserna". Diyanet är den myndghet som  utarbetar den text som läses i samband med fredagsbönen vid landets 85 000 moskéer och över 2 000 moskéer utomlands som sorterar under direktoratet.

Diyanet ansvar för utbildning i Koranen samt är arbetsgivare för alla Turkiets imamer, vilka är tekniskt ansedda som statliga tjänstemän. Sedan Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP) kom till makten 2002, har Diyanets uppdrag ändrats till att främja och säkerställa "en konservativ livsstil hemma och missionera turkisk islam utomlands”. Turkisk islam är i de avgörande uttolkningarna densamma som Muslimska Brödraskapets tolkning av islam.

Men den turkiska regimen, som i praktiken är Muslimska Brödraskapets främste samarbetspartner i Europa, har även andra medel att skapa fruktan och lydnad. 

Flera svenska medborgare hålls för närvande kvar i Turkiet av landets myndigheter utan att få någon hjälp från Utrikesdepartementet, rapporterade Ekot tidigare. Trots att personerna, som har dubbla medborgarskap, inte är efterlysta för några brott så förhindras de att lämna landet. UD och det svenska konsulatet i Istanbul har givit beskedet att personer med turkiskt medborgarskap omfattas av turkisk lag och inte kan få någon hjälp av svenska utlandsmyndigheter.

Dessa turk-svenskar drabbas av samma effekt av den turkiska medborgskapslagen som den svensk-turkiske journalisten Hamza Yalcin. Yalcin greps i Spanien efter att Turkiet anklagat honom för terrorbrott och utfärdat en arresteringsorder via Interpol. Enligt de turkiska medborgarskapslagarna är det i praktiken omöjligt att avsäga sig sitt medborgarskap. Yalcin kom senare att släppas och är åter i Sverige. De fem svenskar som nekats utresa ur Turkiet sitter kvar utan stöd från UD.

Fakta De turkiska medborgarskapslagarna.

Barn som är födda till en etnisk turkisk mor eller en etnisk turkisk far (inom eller utom äktenskapet) räknas som etniska turkar och turkiska medborgare från födseln.

Männen kan endast avsäga sig sitt medborgarskap om de fullgjort sin militärtjänstgöring. Militärtjänstgöring är obligatorisk oavsett om du är född i Turkiet eller i ett annat land. Alternativet är att den enskilde köper sig fri innan 47 års ålder.

Har den enskilde inte fullgjort sin militärtjänst innan 47 års ålder och begär att medborgarskapet skall upphöra räknas denne som desertör om denne vill avsäga sig sitt medborgarskap ur turkisk straffrättlsig mening. Personen straffas då i enlighet med militär lagstiftning.

Kända svenska turk-svenskar som står AKP nära är bland annat Mehmet Kaplan född i Gaziantep i Turkiet. Kaplan förknippas i Sverige med bland annat AKP-lojala ”Grå Vargarna” och den tyska islamistiska AKP-trogna rörelsen Milli Görus Det var dessa relationer som provocerade fram Kaplans avgång. Mehmet Kaplan har varit med och byggt upp och engagerat sig i många muslimska organisationer i Sverige. Kaplan var sekreterare (1996–2000) och ordförande (2000–2002) för Sveriges Unga Muslimer. 

Kaplan blev sedermera presstalesman för Sveriges muslimska råd (2005–2006).16 mars 2008 var Mehmet Kaplan med och grundade den islamiska organisationen Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa som senare blev rikskänd genom ordföranden Yasri Khans vägran att ta kvinnor i hand. SMFR är en av svenska Ship to Gazas grundare. År 2011 bjöd Kaplan in den brittiska antisemiten Yvonne Ridley till riksdagen för en konferens.

Kaplan satt under några år i styrelsen för den muslimska rättighetsföreningen Charta 2008. Organisationen arbetade med att försvara personer som anklagats för extremismsamröre. Att en del av de andra i styrelsentidigare har haft kopplingar till muslimsk extremism har lett till att även Kaplan drabbats av kritik för sin medverkan.

En annan turk-svensk, som ingår i samma nätverk som Mehmet Kaplan är Ilhan Sentürk och Barbaros Leylani.  Leylsni gjorde vid en manifestation på Sergels torg en rad olika hotfulla uttalanden i ett tal. Han ska bland annat ha sagt ”De ska elimineras”. ”Död åt de armeniska hundarna. Död! Död!.” Barbaros Leylani var tidigare vice ordförande i Turkiska Riksförbundet  Barbaros Leylani och Ilhan Sentürk. Den senare är svensk ordförande för den turkiska högerextrema organisationen Grå vargarna.

Inte bara Miljöpartiet kan kopplas till turkiska nationalistiska rörelser. Socialdemokraten Ulf Bjerelds relation med IHH är, genom hans engagemang i ”Ship to Gaza”,  av samma karaktär som de relationer Mehmet Kaplan hade och har med de Grå Vargarna och AKP. En av de organisationer Bjereld samarbetade med inom ramen för Ship to Gaza är den turkiska organisationen IHH.

Fakta IHH

İHH, eller İnsani Yardım Vakfı, är en turkisk biståndsorganisation.

Det danska institutet för Internationella studier konstaterade redan 2006 att IHH upprätthöll förbindelser med Al Queda samt anses vara länkade till Hamas samt Muslimska Brödraskapet. Turkiska staten konstaterade så tidigt som 1997, innan islamiseringen av Turkiet, att IHH varit involverade i vapenhandel med islamistiska organisationer. USA:s regering konstaterade 2010 att IHH har nära förbindelse med Hamas och var delaktiga i planläggandena av milleniumbombningarna.

AKP, och det Muslimska Brödraskapet, är väl etablerade i Sverige inför flera valrörelser. Inledningsvis valet till det turkiska parlamentet den 24 juni men framför allt inför det svenska riksdagsvalet i september. En etablering som pågått under mycket lång tid. Decennier.

Redan idag är president Erdogans dagliga närvaro märkbar i utanförskapsområdena. Genom de turkiska kulturföreningarna och moskéerna samt utnyttjandet av de turkiska medborgarskapslagarna och det ständiga hotet att utsätta exilturkars anhöriga som är kvar i Turkiet för repressalier sätter AKP och det Muslimska Brödraskapet press på att främja deras agenda. Denna metod har varit särskilt framgångsrik i Sverige.

Mehmet Kaplan satt under perioden 2010-2014 i såväl utrikes- som justitieutskott och lyckades, tillsammans med Morgan Johansson, S, som då var ordförande i justitieutskottet bland annat helt blockera alla försök till skärpta terroristlagar som annars skulle slagit hårt på bland annat Muslimska Brödraskapet. Väl i regeringen kunde denna fördröjning fortsätta då Morgan Johansson blev justitieminister. Det är först efter att Mehmet Kaplan lämnat regeringen som något egentligt lagstiftningsarbete tagit fart. Om än på EU:s lägsta nivåer.

Under valrörelsen 2018 är delar av dessa organisationer, som står under Ibn Rushd-sfärens inflytande, aktiva genom att den Sida-finansierade föreningen Concord bedriver en egen valrörelse. Bland medlemmarna märks både Islamic Relief och IOGT NTO. Mehmet Kaplan kom att förändra IOGT NTO under sin tid som bland annat ordförande i Stockholmsdistriktet.

Turkiets regimbärande parti, AKP, har sedan lång tid varit väl etablerat och positionerat sig för att styra den turkiska diasporan och debatten i önskvärd riktning. Innovationen av begrepp som islamofobi kan med viss lätthet numera spåras till de organisationer som Mehmet Kaplan byggt upp. Begrepp som fångats upp av allierade som professor Mattias Gardell vid Uppsala universitet för att ge legitimitet.

Gardells forskning om islamofobi åt den turkiska tankesmedjan SETA uppvisar stora inslag av rent beställningsarbete även om en del fakta är korrekta. Men i allt väsentligt måste Gardell, och de personer som finns i samma sfär, numera betraktas som en marionett till den turkiska presidenten med, vilket är väl känt, Muslimska Brödraskapet i bakgrunden.

Mehmet Kaplan, Mattias Gardell, Ulf Bjereld men även dagens ordförande för SUM Rashid Musa är alla delar av ett nätverk som delar mål och syften med turkiska AKP. Gränsytorna är flera till antalet och spänner från allt från civilsamhällsorganisationer som Folkbildningsrådet och Concord över till den svenska akademien i form av dels hur Ulf Bjereld fördelar forskningsanslag, dels Antirasistiska Akademin.

När Klas Friberg, chef för Säkerhetspolisen menar att omfattningen av underrättelseverksamheten mot Sverige har höjts under ett antal år från ett antal länder kommer han sannolikt till en del korrekta slutsatser. Vad han missar, medvetet omedvetet eller omedvetet medvetet är att Turkiet bör fogas till listan. Och inte bara fogas till listan som att de ökat sin underrättelseverksamhet. Turkiet är avsevärt mycket mer närvarande i det svenska valet 2018 idag än någonsin tidigare. Ett resultat av ett målmedvetet arbete och två samarbetsvilliga politiska partier i form av Miljöpartiet samt delar av Socialdemokraterna, främst Tro och Solidaritet och SSU Stockholm.

AKP och Muslimska Brödraskapet har samtidigt som de etablerat sig i flera partier samt byggt upp kapacitet i civilsamhället för att kunna bromsa lagstiftning som skulle intervenera med president Erdogans och i förekommande fall Muslimka Brödraskapets egna intressen. Turkiet använder sig inte enbart, som i Danmark, av kontraktsmördare utan även ett raffinerat nätverk på alla nivåer i samhället. Som inbegriper turkiska kulturcentra samt moskéer.

Med viss effektivitet efter lång tids etablering i såväl Sverige som Tyskland och Danmark.

 

 

Redaktörens kommentar:

Inledningsvis var denna tänkt att vara en artikel för premiummedlemmar men vartefter den utvecklades insåg jag att detta är information som i allra högsta grad måste bli fritt tillgänglig nu när den är sammanställd.

Premiumartiklar lär det bli ändå med olika teman men du får gärna hjälpa till att ge även denna form av artiklar större spridning genom att prenumerera eller donera. 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.