Valet 2018 – När Sverige blev ett med Europa

  • Fredag 29 Jun 2018 2018-06-29
E-post 408

Nyheten om att Alliansen skulle öppna för att ge Sverigedemokraterna har skapat starka känslor inom Alliansen. Hård kritik riktas nu mot Centerns och Liberalernas svängning samt att de vill föreslå en egen talman oavsett valresultat. Kritiken kommer främst från de egna leden rapporterar bland annat ETC. Den efterföljande dementin och nyheten om dess ursprung ökar nu takten mot en inrikespolitisk situation Sverige inte upplevt tidigare. Där politiskt motiverat våld inte kommer kunna uteslutas.

Oavsett nyhetens faktiska ursprung och sedemera rätt märkliga dementi, Liberalernas partiledare Jan Björklund som låter första att ”frågan är död”, illustrerar just detta polariseringen, nervositeten och spänningen i det politiska landskapet. Och hur lätt som nyheter läggs tillrätta, oavsett om de är sanna, halvsanna eller falska som ursprung. Det blir inte heller bättre när det, enligt uppgifter till Dagens Industri, är Liberalerna själva som ligger bakom initiativet. Alliansen bidrog under gårdagen till att försätta Sverige i en farlig inrikespolitisk situation i september.

Kombinationen att först lansera ett utspel, sedan skylla på andra att det är falskt och till slut visa sig vara initiativtagare är allt annat än önskvärt i det läge som Sverige befinner sig i. När de främsta motståndarna mot falsk nyhetsrapportering, de politiska partierna, gör sitt bästa för att lägga ut dimridåer bidrar det istället till att göra situationen labilare. Och därmed farligare.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, har haft stora svårigheter att nå ut med faran med falska nyheter och desinformation samt hur snabbt tekniken medger att information sprids. Det drev av hat som riktades mot landslagsspelaren i fotboll ifrågasätts nu av flera som en provocerande och medvetet polariserande aktion. Det ger två svar i ett. Oavsett avsändare och syfte är det en bekräftelse på hur laddad migrations- och kulturfrågorna är samt snabbheten i drevet. Och motreaktionerna. Redan 24 timmar efter började det bli svårt att spåra ursprungen då flera av de tidigaste tweetsen tycks ha raderats. Och därmed ursprung och även syfte.

Men bilden och stämningen är satt. Oavsett vad MSB och andra aktörer lyckas reda ut i efterhand. Det är lättare att ta till sig ett budskap om att någon är rasist eller utsatts för rasism än att i förklarande ordalag, med framläggande av urkunder, peka på att det hela kan ha varit en desinformationskampanj. Eller en aktion att förstärka tolkningen av en i allt väsentligt sann händelse. I syfte att polarisera väljarkåren.

Desto närmare valet vi rör oss kommer denna form av kampanjer fortsätta. Desto närmare valet vi är kommer den politiska nivån, i ett omedvetet samspel med varandra, göra uttalanden eller råka läcka information som polariserar inte bara inom väljarkåren eller mellan partier utan även klyva partier internt. Nyheten om Alliansens öppning kan mycket väl tjäna som exempel. Om nyheten var sann så läckte den för tidigt, innan partiledningarna förankrat beslutet i respektive riksdagsgrupp, och tjänade då som dels söndrande, dels polariserande kraft. 

Att den var korrekt återgiven från början stöds av att såväl Centerpartiets, Kristdemokraternas som Moderaternas respektive gruppledare vitsordar den för att den bara timmarna senare dementeras av Liberalernas och Centerpartiets respektive ordförande.

Såväl Jan Björklunds som Annie Lööfs ledarskap ifrågasätts därmed. Att frågan ”är död” kan tolkas på flera sätt. Inte aktuell innan den tionde september är en variant, inte aktuell alls innan 2022 är en annan. Inte under Björklunds aktiva tid i politiken en tredje. Nyhetsförmedlingen, och spridningen samt motreaktionerna, ökar osäkerheten i väljarkåren och kan driva väljarna till vad de upplever trygga alternativ. Inget riksdagsparti utöver Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna upplevs idag som konsekventa. Svängningarna i mittfältet, och de tvetydiga och ibland motsägelsefulla utspelen, skapar en osäkerhet som de krafter som vill polarisera ett politiskt val kan kommersiallisera på.

Ett skakigt politiskt mittfält driver väljarna ut i de stabilare polerna. Alliansen spelar därmed i par med de krafter som vill verka för en fortsatt polarisering av det svenska politiska landskapet. En polarisering som Europa har många års erfarenhet av men som är ny för oss.

Vid det senaste franska presidentvalet den 23 april utbröt våldsamma kravaller i Paris när de  första valresultaten började rapporteras in. Redan de första resultaten pekade på att Marine Le Pen skulle kvalificera sig till en andra omgång vilket räckte för att starta oroligheterna. Valrörelsen hade dessförinnan kantats av samma form av snabba, och i efterhand osäkra, nyhetsspridningar. Vissa sanna, vissa kraftigt vinklade och vissa fabricerade eller klädda i satirisk skrud. Med dolda budskap.

Än så länge har Sverige förskonats från politiskt våld i någon större omfattning men idag, med internet som informationsbärare, bör det inte uteslutas att stora folksamlingar kan uppstå på kort tid. Med twitter och Facebook som innehållsförmedlare och mobiltelefoner som kanal och utan reflektion och eftertanke kan bilder sättas, förmedlas vidare, tolkas och användas för att piska upp stämningar.

Desto närmare valdagen, desto mindre är utrymmet för resonemang och källkontroller. Desto närmare valdagen är även politiska journalister av olika karaktär benägna att vilja vara ”först” med nyheter som kan bli valavgörande. Alla vill ”göra löpet”.

Men faran med polariserande falsk eller förstärkt nyhetsförmedling kommer inte stanna vid den nionde september. Från och med den tionde september fram tills riksdagen till slut lyckas välja en statsminister kan denna form av nyhetsförmedling tvärtom förstärkas. Osäkerheten som följer kommer vara en utmärkt grogrund för ryktesspridning och polariserande budskap. Med därtill hörande oroligheter på sociala medier. Med hat, hot och drev. Med attacker. Som förr eller senare tar sig från den virtuella världen ut i den reella. 

Från en virtuell värld där politiska partier och debattörer utgör endast ett varumärke eller en profilbild till att vara fysiska föremål. Som byggnader, fordon och människor av kött och blod.

Den senaste veckan, och sannolikt Almedalsveckan, har inlett och kommer inleda en allt mer riskabel period i valrörelsen. Desto längre in i den vi kommer ökar risken för fysiska attacker mot egendom och person. Senast Sverige såg ett politiskt motiverat mord på en politiker var mordet på Anna Lindh under valrörelsen till folkomröstningen till EU. Då var det endast två poler mot varandra.  Idag är det tre poler. Och ett antal med andra aktörer långt utanför den politiska debatten som använder sig av andra uttryckssätt.

Ett inte otänkbart scenario är att en av parterna som normalt inte finns i debatten kommer försöka, via spridning av antingen falska eller förstärkta nyheter, provocera fram motståndaren till att genomföra fysiska attacker på de egna symbolerna. 

Ett exempel kan vara att NMR, eller Alt Right – rörelsen, provocerar fram hot om våld eller våld genom att först starta ett rasistiskt motiverat drev som får spridning via botar för att sedan själva, genom falska användarprofiler, förstärka motreaktioner och börja plantera tanken på en fysisk attack mot symboler eller personer som representerar dem själva. I praktiken omöjliga att spåra i realtid. Konton som skapats med fingerade användarprofiler via VPN, virtuella nätverk som går via servrar i hela världen och i praktiken omöjliga att spåra utan avsevärd datakraft.

Det som Ledarsidorna.se sett som ett av flera mönster i några fall är att så fort det börjar delas skärmavbildningar av en ursprungstweet med falskt eller starkt vinklat påstående så försvinner ursprungstweeten efter en kort tid. Kvar blir skärmavbildningen som lever ett eget liv vidarebefordrat av såväl botar som ovetande användare. Utan att ursprung kan spåras. Detta förfarande kan användas för att skapa motivbild till att legitimera motsvarande våld själva genom att hävda självförsvar eller ”they drew first blood”. Trots att såväl provokation som motreaktion kan ha samma ursprung. Att övervaka till exempel twitter i den svenska valrörelsen kommer kräva enorm datakraft samt tränade operatörer. Resurser som inte finns i tillräcklig omfattning. Avslöjanden om eventuella falska nyheter kan komma först flera dygn senare.

Och då kan det vara för sent.

MSB bedömer att endast tre procent av alla internetanvändare är medvetna i efterhand att de delat falska nyheter. Drygt 50 procent anser att de är tillräckligt kompetenta att genomskåda falska nyheter men att endast dryga tjugo procent av den totala populationen har motsvarande förmåga. En procent medger att de delar falska nyheter och deltar i drev medvetet.

Desto närmare valet vi kommer, men kanske framför allt perioden efter valet och fram tills dess att riksdagen utsett en statsminister, blir situationen allt mer farlig för alla aktörer.

I värsta fall, om inte medvetenheten om kraften i internet och i nyhetsförmedling kan hanteras, kommer valrörelsen 2018 med stor sannolikhet, gränsande till visshet, utvecklas till att bli den valrörelse då vi blev ett med Europa. När det politska klimatet på sociala medier klev ut i den riktiga världen och tog med sig alla anklagelser, hot, hat och aktioner ut. Med sig ut med löften om att det bara är de stabila polerna, som är redo att gå till aktion, är de som kan erbjuda en framtid.

Och den farligaste perioden inleds på valnatten. Den period om allt från 15 dagar till flera månaders ovisshet om regeringsbildningen. En grogrund där fortsatt instabilitet kan växa för att polarisera Sverige ytterligare.

Foto: wuestenigel

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se