Andra sidan Almedalen – vad var det som hände i år?

  • Söndag 8 Jul 2018 2018-07-08
E-post 737

Det stora flertalet väljare som tvingas vara förvisade till de stora sex medieaktörerna samt TV4:s rapportering från Almedalsveckan kan i år, som alla andra år, förledas till att tro att allt som de som var där pratade om var vilken regeringskonstellation som kommer leda Sverige i höst. Den erfarenhet jag har numera, efter kanske tio Almedalsveckor, är att det går inte att dra några som helst slutsatser av vad de stora sex och TV4 samt partiledarna för fram i sina tal om någon som helst prognos skall läggas om vad det kommande året kan komma att innehålla.

Enligt min erfarenhet, kanske främst sedan jag började bli observant på fenomenet 2015, sker de mest intressanta samtalen rum i anslutning till olika seminarier eller över en kopp kaffe. Valåret 2014 diskuterades migrationsvolymerna när inte kameror eller journalister var närvarande (eller så var de närvarande men ville inte rapportera om de samtalen) 2015 slog den debatten igenom hos de större aktörerna.

2015, vid lanseringen av Hanna Gadbans bok ”Min Jihad” var ortodox Islam och den kvinnodisrkiminering som denna innebär ett vanligt förekommande samtalsämne. När kamerorna var av. Samtalsämnet som sådant nådde redaktioner och politiker först året efter. 2016 började den stora volymen och fenomenet med unga afghanska arbetsföra män utan egentliga asylskäl på bidrag diskuteras på gatorna och i samband med seminarier av olika slag. 2017 blev det en akut fråga för den politiska nivån som innan dess inte velat beröra problemet.

Värdet med Almedalsveckan är med andra ord inte partiledartalen och inte heller de stora sex medieaktörernas spelteorier. Det är vad som sker på andra sidan Almedalen som är det intressanta. På gator och torg, i samtalen efter seminarierna. Det är dessa stämningar som Ledarsidorna försöker fånga i ”Andra sidan Almedalen”.

I årets första avsnitt, med Malcolm Kyeyune , Soheila Fors och Ann Heberlein, konstaterade vi att årets valrörelse kommer ha starka inslag av demokrati-, kultur- och religionsfriktion. Om det som kretsar kring det som kallas ”Svenska värderingar”. Här visar det sig att Ann Heberleins bok ”Den banala godheten” följde det givna mönstret. Ett år före.

Boken var ett år före ämnet och hamnade i talarstolar och seminarier. Mångkultur, integration och svenska värderingar. Årets bok av Heberlein, Våldtäkt och kultur, kommer sannolikt inte utgöra något egentligt undantag. Våldtäkt och kulturella kopplingar eller orsaker har redan börjat komma fram i vissa perspektiv i vissa debatter men följer exakt samma mönster. Starkt stigmatiserat för att sannolikt, när riksdagens ledamöter och de sex stora redaktionerna mognat, vara ett ämne som kommer dominera 2019 års debatter.

Det säkraste sättet att predestinera det kommande året är inte att lyssna på vare sig partiledare eller politiska analytiker eller experter på de stora sex redaktionena. Det säkraste stället att helt enkelt sätta sig utanför biblioteket vid Almedalsparken och helt enkelt lyssna.

Det som skljde Almedalsveckan 2018 från föregående års är att det stora inslaget av konsulter var avsevärt mindre. 2017 dominerades Donners plats av unga män i samma sorts blåa kavaj, samma nyans på de beiga byxorna och likadana ljublåa- eller vita skjortor. Jagandes i flock. Detta inslag fanns inte alls i år i samma utsträckning. Tvärtom tog politiken en större plats vilket i grunden hade varit positivt om det inte hade varit för att detta blev tydligast i NMR och AfS, Alternaiv för Sverige, bitvisa dominans på bland annat Donners plats. När politiken tog tillbaka plats från konsulterna blev extremerna tydliga.

AfS, Alternativ för Sverige, stack ut med en både påkostad och professionellt genomförd aktivism. Ett koncept som de måste fått stöd med, både finansiellt och kompetensmässigt. AfS bör med största sannolikhet ha konsulterat en av de bättre PR-experterna i Europa. Lika iögonfallande som polariserande. 

Årets samtalsämnen var givna utanför kamerorna. Kultur- och religionsfriktion och hederskultur, hedersvåld och hedersförtryck riktade mot utrikesfödda kvinnor eller unga kvinnor med två utrikesfödda föräldrar. Hederskulturen försvann inte när den svenska gränsen passerades utan tvärtom, togs med och odlas nu en generation till trots att den bryter mot svensk lag och de universella mänskliga rättigheter varje människa har enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Rättigheter som via Europakonventionen är inarbetade i svensk lag.

Hederskulturen bryter mot svensk lag och internationella konventioner. Med regeringens och oppositionens goda minne. Men kraften i frågan, som blev uppenbar i Visby sommaren 2018, kommer inte gå att hejda. Inte heller den oro för den riktiga antisemitism och rasism som blev uppenbar när AfS och NMR tog den plats som konsulterna tidigare haft. Den nakna rasism som dessa företräder är i kommunikation med den som salafister och andra islamister representerar och som de visade Vänskapsförbundet Sverige – Israel. Palestinier och afghan-iranska hazarer markerade sitt hat mot judar varje gång de passerade förbundets tältplats. Mitt emot Aftonbladet.

Utan att en enda journalist eller ledarskribent på Aftonbladet reagerade.

Den samlade mediakåren var bara intresserade att rapportera om judehatet så länge NMR stod som avsändare. När det var salafister och afghanska islamister som var budbärarna försvann samtliga journalister och fotografer från platsen.

En tredje observation är det allmänna gnäll mot polisen som kom från olika aktivistgrupper till vänster om mitten. Att de störde gatubilden. Med attentatet på Drottninggatan, NMR närvaro och den allmänt dova oron en något märklig reaktion utan egentliga förklaringsmodeller.

Bland de politiska partierna är det endast två partier som agerar med någon form av självförtroende, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De övriga utstrålar en uppgiven vilsenhet och en känsla av att redan nu ha diskonterat ett katastrofval. Värst ute för tillfället är Kristdemokraterna och Miljöpartiet men även Liberalerna andas en uppgivenhet över bristen på koordination inom Alliansen. Socialdemokraterna visar tecken på att sluta leden utåt men frågan är om det kommer räcka. Sprickorna är djupa. Inom Ibn Rushdsfären finns det en vilja från förbundsrektorn Omar Mustafa att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet bryter sig ur och bildar ett eget parti.

Idén är sannolikt inte dum alls. Ett renodlat interreligöst identitetspolitiskt parti, dominerat av Ibn Rushdsfären och Svenska Kyrkan, med en apologetisk profil i relation till religionens och kulturens övergrepp på universella mänskliga rättigheter skulle samla stora delar av Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och sannolikt en tredjedel av Socialdemokraterna. Och definitivt hela Malmö Arbetarekommun samt Stockholms Arbetarekommuns ledning.

Slutligen var nog årets Almedalsvecka den nyktraste på många år. Den spända oro som fanns under den lugna ytan spred hos många en vilja till avhållsamhet från alkohol. Att slinta med tunga eller tumme kan idag få förödande konsekvenser. 

Andra sidan Almedalen, det som inte media rapporterat om, är det som kommer prägla de kommande tolv månaderna. Frågan är hur vi kommer må dels på morgonen när vi vaknar den tionde september som demokrati men kanske framför allt om ett år när effekterna av årets Almedalsvecka slagit igenom med full kraft.

Ledarsidorna produktion Andra sidan Almedalen sändes vid fyra tillfällen på Facebook. Klippen kommer att under veckan laddas upp i den egna videospelaren men du hittar avsnitten nedan.

OBS:

Programmet börjar i samtliga fall någon eller några minuter in av tekniska skäl. Det går inte att i Facebook “redigera” bort den sekvens som låg uppe i kanalen innan vi började streama. Onsdagens program ersattes av lanseringen av Ann Hebereleins “Våldtäkt och kultur” som du kan hitta på Youtube.

Ledarsidorna.se kommer att överge Facebook och Youtube som streamingkanal av dels tekniska, men i Youtubes fall kommersiella, skäl. Det går helt enkelt inte att hantera alla anmälningar mot Ledarsidorna.se som kommer in från olika aktivistorganisationer samtidigt som Facebook har tekniska begränsningar genom att inte möjliggöra redigering i efterhand.

Samtliga klipp börjar någon eller några minuter in.

 

Avsnitt ett, måndagen den 2 juli

 

Almedalen – Andra sidan 2 juli 2018

Publicerat av Ledarsidorna.se Måndag 2 juli 2018

 

Avsnitt två, tisdagen den 3 juli

 

Almedalen Andra sidan 3 juli

Publicerat av Ledarsidorna.se Tisdag 3 juli 2018

 

Avsnitt tre, torsdagen den 5 juli

 

Publicerat av Ledarsidorna.se Onsdag 4 juli 2018

 

Avsnitt fyra, fredagen den 6 juli

 

Almedalen Andra sidan 6 juli.

Publicerat av Ledarsidorna.se Fredag 6 juli 2018

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se