Bokslut Västsahara

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 26 Jul 2018 2018-07-26
E-post 480

I december 2016 slog EU-domstolen fast att Västsahara inte tillhör Marocko och att EU:s handelsavtal inte kan omfatta det av Marocko ockuperade landet om inte företrädare för Västsahara inkluderas i förhandlingarna. Förhandlingarna mellan Marocko och EU är dock i praktiken klara och ett avtal står i begrepp att träda i kraft. Men protesterna är omfattande frän bland annat Western Sahara Resource Watch. Trots protesterna ser nu bokslut Västsahara närma sig med en lösning där bara de destabiliserande krafterna kommer bli missnöjda.

– WSRW är djupt chockat av kommissionens skurkaktiga beteende. Det bortser helt från domstolens bedömning och hindrar FN:s fredsprocess i Västsahara, säger Morten Nielsen på koalitionen för intresseorganisationerna i ett uttalande.

Enligt kommissionen handlar det dock om att göra förändringar i associationsavtalet mellan EU och Marocko som innefattar frihandel i syfte att just respektera domen i EU-domstolen. I EU-parlamentet sitter Jytte Guteland (S) i en intressegrupp för Västsahara. Hon är upprörd då Polisario inte har kunnat beredas möjlighet att delta i förhandlingarna.

– Polisario är den rätta representanten. Kommissionen]lovade ha ordentliga samtal, det kan man inte ha hunnit med under de här dagarna, det är omöjligt, säger Guteland när förhandlingarna var klara.

Polisario är dock inte alls representativ för alla Saharawis. Snarare tvärtom. Polisarios grundare var inte ens Saharawi själv och var redan från början mer att betrakta som en Kuba-utbildad halvmilis som stöds av Algeriet. Att Guteland är engagerad i Polisario är inget att förvånas över då hon tillhör den postmarxistiska, tidigare sovjettrogna, delen av socialdemokraterna. Idag har Marocko brutit de diplomatiska relationerna med regimen i Iran då Iran uppges ha försett Polisario med bland annat vapen och vapenträning. Iran är den regim, eller maktcentrum i Mellanöstern, som står socialdemokraternas postmarxistiska coh revolutionsromantiska tradition nära. Guteland ingår i den sfär som står Ardalan Shekarabi och ”Iran-nätverket” nära och som har stort politiskt inflytande på UD. 

Att Sverige och Iran-nätverket skulle kunna ändra på EU:s förhållningssätt är dock uteslutet. Dels av uppenbara sakskäl, men även att mycket av deras retorik saknar egentligt stöd.  

WSRW linje är att Marocko plundrar Västsahara på resurser vilket är en direkt lögnaktig utsaga. Mer än hälften av Marockos investeringar i det sammanslagna Marocko och Västsahara investeras i infrastruktur som motorvägar, järnvägar, hamnutbyggnad och el- samt vattenförsörjning i territoriet. Investeringarna är av sådan karaktär att Västsahara idag går med miljardbelopp i förlust. Fiske- och handelsavtalet är bara ett av flera avtal som skall säkra investeringarna för framtiden. Det finns bland annat inte vare sig hamn- eller kylkapacitet för att ta tillvara den fisk som tas upp ur vattnen utanför kusten, inte heller elförsörjning till de fabriker och kylanläggningar som krävs.

Fördelning av infrastrukturinvesteringar Marocko 2018. Det blå fältet markera Västsahara. Källa: Corcas.

 

EU:s relation med Marocko kompliceras ytterligare av att landet är en viktig samarbetspartner på andra områden, utöver fiskeri och handel.

– Marocko är en mycket viktig allierad när det gäller att stoppa migranter och flyktingar från Nordafrika från att nå EU. Det är liknande avtal som EU har med Turkiet, men det innebär ju att Marocko har en påtryckningsmöjlighet på EU, eftersom de när som helst kan öppna den ”kranen” igen. Sen är Marocko också allierad i kampen mot terrorism och man ser ett stabilt Marocko som något viktigt för hela regionen. För EU-länder som Frankrike handlar detta mycket om säkerhet, säger Anna Roxvall som för närvarande skriver en bok om Västsahara.

Det som Guteland och WSRW nu slåss är sannolikt den sista striden. Slaget är  förlorat för den postmarxistiska rörelse som Polisario utgör. Med kopplingar till såväl AQiM, Al Quaida in Mahgrib, som Boko Haram samt omfattande statsunderstödd korruption i samarbete med Algeriet samt de nu avslöjade banden till mullorna i Teheran är det inte rimligt att EU kommer vilja gå den väg som Guteland representerar.

Den process, där Ledarsidorna.se var på plats under större delen av den aktuella perioden i Layonne, Dahkla, Rabat och Casablanca, som inleddes med bland annat sanktioner mot bland annat Ikea och en vägran att ta tillbaka de marockanska gatubarnen, är nu över. Sverige har normaliserat sin relation med Marocko genom att NOA har fått placera en sambandsman vid ambassaden i Rabat för att medverka i repatrieringen av marockanska medborgare som utvisats från Sverige samtidigt som bland annat svenska investeringar, som Ikea, nu är möjliga igen.

Detta kommer ingen svensk regering vilja riskera. Inte heller EU. Den tidigare alliansen mellan Polisario och den svenska regeringen är det inte länge någon som pratar högt om. Av lätt insedda skäl.

Bokslut Västsahara närmar sig. På ena sidan står, som vinnare, en fortsatt enad front mot terror och en fortsatt utveckling av Västsaharas ekonomi som autonom provins. På andra sidan står de som ville något annat. De som ville att Irans mullor, Boko Haram och AQiM skulle få ökat inflytande genom Polisario. De Kuba-trogna revolutionsromantiska postmarxisterna.

Mer läsning: Andra vågens islamism – när socialismen mötte islam uppstod något mycket obehagligt

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se