Judehatet – en främmande fågel har tagit plats i arbetarrörelsen

Från vänster: Professor Ulf Bjereld, Anders Lindberg, Aftonbladet, och Gudrun Schyman, F!. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 25 Jul 2018 2018-07-25
E-post 3130

Det finns en strukturell och systematisk antisemitism inom vänstern som utvecklats sedan studentrevolten 1968 och som kommit att förstärkas med de migrantströmmar som kommit från inte bara Mellanöstern det senaste decenniet utan även tidigare från det kollapsade Balkan på 1990-talet och efterdyningarna av den iranska revolutionen.

Denna strukturella antisemitism är i grunden främmande och oönskad inom arbetarklassen men återfinns inte bara inom Feministiskt Initiativ, F!, utan den kan spåras in i olika former som normaliserande och ursäktande av antisemitiska vanföreställningar på UD samt bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Sida, SVT och Aftonbladets Ledarredaktion.

Senast det blev synligt för en bredare allmänhet var när Oldoz Javidi, F! riksdagskandidat till valet 2018, menade att i hennes inofficiella drömmar, utanför F! partiprogram ville hon se en slutgiltig lösning, på tyska det mer talande ”Endlösung”, på konflikten mellan Israel och Palestina genom att deportera samtliga judar till USA: 

”Min inofficiella åsikt som privatperson är lite mer fantasibaserad. Israel har ockuperat ett annat land. Drivit människor på flykt från deras eget hem, tagit deras land och stulit deras liv och frihet. Det finns inget försvarbart i det överhuvud taget. Israels bästa vän är USA, ett annat infernaliskt styre med enormt stora landytor. Så varför inte bjuda in vännerna över till sig och göra plats för dem på gården? De verkar trivas bra i varandras sällskap. Och palestinierna kan få leva i fred och åter bygga upp det land som en gång var deras… Jag kan ju tillåta mig åtminstone få drömma om en sådan lösning eller hur?

Javidi kommer ha kvar sin kandidatur till riksdagen meddelar F! efter att Javidi försäkrat att hon ska öka sina kunskaper.

”Jag inser att jag behöver öka mina kunskaper för att återskapa förtroendet för mig och mitt politiska arbete”,

skrev Oldoz Javidi i ett uttalande efter att hennes fantasier tagits bort av den ansvarige utgivaren. 

Javidis fantasier fick dock ligga publicerade i några dygn och det var först efter att flera läsare reagerat som F! lät meddela att de kommit på att Javidis uttalande stred mot tidningens publicistiska principer. Inte några andra principer. Enbart de publicistiska angavs inledningsvis som egentligt skäl.

Att Javidi skulle lida av någon form av kunskapsbrist om Förintelsen och Israels historia är dock orimligt. Javidi kom till Sverige 1986 som sexåring från Teheran. Hon har levt hela sin skolgång och vuxna liv exponerad för den kunskap som förmedlas i svensk grundskola, gymnasieskola, i hennes fall högskola och samhälle.

Som född i Iran, ett av de mest antisemitiskt färgade länderna i Mellanöstern, kan det inte uteslutas att Javidi tillhör den grupp utrikesfödda från Mellanöstern som tagit med sig en strukturerad systematisk antisemitism med sig till Sverige. Detta fenomen har Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, konstaterat i samarbete med Forum för levande historia i en studie ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige” av Henrik Bachner och Jonas Ring 2005.

Enligt studien är antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder mot judar jämförelsevis mer utbredda bland invånare med utländsk och i synnerhet utomeuropeisk bakgrund än bland andra. Enligt resultaten hyser 11 procent av vuxna med utländsk bakgrund en konsekvent antisemitisk inställning jämfört med 5 procent av hela den vuxna befolkningen. Resultaten tyder även på att antisemitiska uppfattningar och ambivalenta attityder till judar är jämförelsevis mer utbredda bland muslimer än bland kristna och icke-religiösa. Bland vuxna hyser 39 procent av dem som betecknar sig som muslimer en systematisk antisemitisk inställning jämfört med 5 procent totalt.

Studien visar även att antisemitism inte är sprungen ur konflikterna i Mellanöstern, däremot kan den på olika sätt aktiveras av dessa. Konflikterna kan också användas som förevändning för att artikulera och rättfärdiga antisemitism. Detta gäller i synnerhet den israelisk-palestinska konflikten men även i någon utsträckning det USA-ledda kriget mot och ockupationen av Irak samt den islamistiska terrorismen och dess globala konsekvenser.

Javidi uppfyller därmed de kriterier som gör hennes utsaga systematiskt och strukturellt antisemitisk. Hon har med sig dessa åsikter genom den kontext hon är född och uppvuxen i och de är för henne naturligt att tala i termer om slutgiltig lösning på vad hon uppfattar som judeproblemet.

Fakta Judar i Sverige

Någon exakt siffra för hur många judar det finns i Sverige existerar inte, men de judiska församlingarna i landet uppskattar antalet svenska judar till mellan 18 000 och 20 000. Av dessa är runt 8 000 medlemmar i en judisk församling.

Av den totala befolkningen på cirka tio miljoner invånare utgör de svenska judarna med andra ord omkring 2 promille. Judarna utgör således en mycket liten minoritet i Sverige.

Ett annat exempel på exakt detta fenomen återfinner vi i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Förbundsstyrelseledamoten Adrian Kaba som är sprungen ur Malmös palestinska diaspora. Derivat av denna antisemitism, i form av ett ursäktande förhållningssätt, genomsyrar idag bland annat Tro och Solidaritets förbundsstyrelse, UD, Sida, Aftonbladet och SVT för att nämna några exempel.

Som premiummedlem kan du ta del av konkreta exempel på denna form av antisemitism som idag har etablerat sig inom den samlade vänstern. Exempel som redogörs för kommer från Tro och Solidaritets förbundsstyrelse, UD, Sida, Aftonbladet och SVT.

Som extramaterial bifogas Forum för levande historias rapport.

Är du inte pluskund idag kan du prova på i fjorton dagar för en krona. 

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se