Regeringens sena beslut att kalla in NATO kostar skattebetalarna miljardbelopp

  • Torsdag 26 Jul 2018 2018-07-26
E-post 1662

Regeringen har i dag, torsdagen 26 juli, beslutat att bemyndiga Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) att begära internationellt bistånd från länder som inte ingår i EU:s civilskyddssamarbete avseende mottagande av stöd med anledning av de pågående skogsbränderna i Sverige. Det sena beslutet kan kosta samhället och skattebetalarna miljardbelopp.

Regeringens beslut idag hade kunnat ha tagits för minst en vecka sedan vid ett extra sammanträde. Endast fem statsråd behöver vara närvarande för att lösa ut de lagar som skall tillämpas vid större kriser. Såväl statrådsberedningen, som justitiedepartementet, har i sina departementsråd och rättschefer de kunskaper som krävs för att vara statsråden behjälpliga. Det finns inga tecken på att främst Morgan Johansson har ställt en enda fråga då den lag han så sent som i Aktuellt för en vecka sedan hela tiden har funnits färdig att tillämpa.

Under en begränsad period, 26 juli 2018–10 augusti 2018, kan MSB begära internationellt bistånd vid räddningsinsatser i form av flygande brandbekämpningsresurser. Genom Partnerskap för fred (PFF) har Sverige möjlighet att efterfråga internationellt stöd från Natos medlemsländer och Natos partnerländer inom ramen för PFF.

Regeringen har därmed löst ut tionde kapitlets första paragraf i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En lag som justitieminister Morgan Johansson så sent som för en knapp vecka sedan efterlyste i Aktuellt. Lagen har hela tiden funnits tillhands.

Fakta Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Lagen om skydd mot olyckor reglerar ansvarförhållanden vid större olyckor, kriser och katastrofer. Det 10:e kapitlet ger regeringen utrymme att parera för oförutsedda händelseförlopp och medger de facto visst ministerstyre för att kunna fatta snabba beslut.

10 kap. Bemyndiganden, ansvar och överklagande

Bemyndiganden

1 § Regeringen får i de avseenden som behandlas i denna lag meddela ytterligare föreskrifter som rör skydd för liv och hälsa, miljö samt utbildning.

Regeringen får vidare meddela föreskrifter om förbud mot eldning utomhus och liknande förebyggande åtgärder mot brand.

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter enligt första och andra styckena.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att fysiska eller juridiska personer skall medverka vid övningar av betydelse för den räddningstjänst som skall bedrivas under höjd beredskap. Lag (2006:547).

Det finns idag goda skäl för Sveriges samlade journalistkår, och för statsminister Stefan Löfven samt även för oppositionsledaren Ulf Kristersson, som satt i regeringen Reinfeldt II, ställa sig själva och regeringen frågan varför ett sådant beslut och en sådan begäran till PFF, Partnerskap För Fred, inte skett tidigare.

I PFF-samarbetet ingår även Ryssland som har tillgång till världens största vattenbombningsplan.

Regeringen, och Alliansen, har haft tillgång till alla lagar, utrymmen för att kunna fatta snabba beslut, data och all information samt alla beslut om hur samordning och  krishantering skall gå till vid nationella sektoröverskridande kriser. Då detta beslut hade kunnat fattas vid ett enkelt extrainsatt regeringssammanträde, med endast fem statsråd, måste frågan ställas till regeringen varför det dröjde så länge. Idag uppgår samhällskostnaden för senfärdigheten till miljardbelopp.

Regeringen har fram tills nu ännu inte kallat in det säkerhetspolitiska rådet. Trots allvaret i situationen. Skälet till detta är, enligt källor i statsrådsberedningen, att Socialdemokraterna till varje pris vill hålla Miljöpartiet borta från arbetet.

Bli premiummedlem, på prov för en krona i fjorton dagar eller som prenumerant, så kan du ta del av allt det utredningsarbete och de organisationsförändringar som skulle leda till en effektiv krishantering sedan 2005.

Ett av regeringen Löfvens första beslut var att kasta alla dessa i papperskorgen hösten 2014 med de effekter vi ser idag. Det är idag Morgan Johansson som ser ut att ansvara för regeringens krisledning.

Johanssons tidigare erfarenheter och prestation som statsråd vid kriser var hösten 2015 och den stora migrantströmmen samt regeringens icke-hantering av IT-läckaget vid Transportstyrelsen.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se