Sverige normaliserar relationerna med Marocko

Bild från Terrordådet mot Café Argana, Marrakesh, 2011.
  • Onsdag 11 Jul 2018 2018-07-11
E-post 662

Polisen söker nu en Återvändandesambandsman vid Ambassadsamordningen, Gränspolissektionen, NOA, med placering i Rabat, Marocko med täckning Algeriet och Tunisien. Utlysandet av tjänsten är en naturlig följd av flera års arbete med att normalisera förbindelserna med Marocko efter att såväl förre inrikesminister Anders Ygeman som utrikesminister Margot Wallström försämrat relationerna till en sådan nivå att Sveriges säkerhet riskerades.

Den nya funktionen skall vara en länk mellan marockanska och svenska myndigheter i syfte att upprätthålla den överenskommelse om återtagande som finns upprättad mellan staterna. Det är även tänkt att den skall även bidra till efterforskning samt utveckla identifieringsprocessen i de ärenden där identifiering saknas, där misstanken kvarstår att personerna är marockanska, algeriska eller tunisiska medborgare.

Att något skett på senare tid i de bilaterala relationerna mellan Sverige och Marocko blev tydligt under årets Almedalsvecka. De sedvanliga Västsahara-seminarierna uteblev men får nu sin förklaring. Det är ingen idé för vare sig Sida, Emmaus, Olof Palmes Internationella Center, S-kvinnor, SSU eller någon annan aktör att driva fortsatt opinion för ett erkännande av Västsahara då ett sådant erkännande skulle riskera det återvändandeavtal som tecknats mellan Sverige och Marocko. Och inte bara återvändandeavtalet skulle riskeras. 

Marocko har levt lite i skuggan av nyhetsrapporteringen men var det första landet som drabbades av större terroristattentat i Nordafrika 2003. Casablanca-bombningarna som skedde i en organisation som står Al Quaidas nära, Moroccan Islamic Fighting Group, namn skördade 33 döda. Efter detta attentat påbörjade kungen av Marocko, Kung Mohammed VI, ett omfattande arbete som inte bara gick ut på att arrestera så många misstänkta som möjligt utan även stärka de demokratiska sekulära krafterna i syfte att stärka stabiliteten. Marocko drabbas med jämna mellanrum av terrordåd, som senast 2011 mot Cafe Argana i Marrakesh, men samtidigt har Marocko även en mycket effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst. Säkerhetsstyrkorna spränger i snitt en terrorcell i veckan.

Den marockanska säkerhetstjänsten är idag en av världens mest effektiva med tätt samarbete med USA, Frankrike och Spanien. Även fast fortfarande en del marockanska medborgare ansluter sig till Daesh / IS och AQiM så har trenden brutits samtidigt som Marocko blivit ett allt osäkrare land för dessa krafter att verka i. Det är ingen slump att Marocko håller en av vice-ordförande posterna i Global Counerterrorism Forum. Bland grundarna till detta kanske tyngsta samverkansorgan för att bekämpa global terrorism återfinns bland annat Danmark, Frankrike och Tyskland. Sverige har valt en lägre nivå av engagemang och är endast representerat via EU och är inte representarat i presidiefunktion i någon arbetsgrupp.

Danmark, Frankrike, Spanien, Storbritannien och fler länder inom EU samt inte minst USA ser uppskattande på samarbetet med Marocko. Marocko bedöms idag vara ett säkrare land att vistas i än något EU-land för amerikanska medborgare.

Polisario, som driver frågan om ett fritt Västsahara, anses vara en destabiliserande kraft i terrorsammanhang av flera skäl och ett tidigare svenskt aviserat erkännande hade sannolikt inte påverkat situationen på marken så mycket som det hade påverkat relationerna mellan Sverige och Europol. Framför allt Frankrike markerade hårt mot Sverige 2015 att ett erkännande av Västsahara skulle få konsekvenser för Sverige i form av begränsningar i underrättelseutbytet.

Polisarios bas i ligger inte i Västsahara utan i Algeriet. Det är allmänt känt att Algeriet var AQiM:s viktigaste bas fram tills staterna Mali och Libyen kollapsat. Såväl FN som OLAF har konstaterat att algerisk militär är djupt involverade i såväl människosmuggling som narkotikahandel och även bistår Polisario med att sälja det bistånd vidare som är avsett för de som lever i flyktinglägren. Det är dessutom konstaterat att Polisario sedan en längre tid inte släpper in FN:s personal för inspektioner i lägren, att AQiM öppet rekryterar ny personal i Tindouf-lägret, att EU-bistånd plundras samt att det i detta läger bedrivs modern slavhandel. Allt är väl dokumenterat. Men. Utan att Algeriet,  Olof Palmes Internationella Center eller Emmaus som är Polisarios mest engagerade partnerorganisationer reagerat nämnvärt.

pastedGraphic.pngAtt polisen nu tillåts placera en Återvändandesambandsman vid beskickningen i Rabat, Marocko, är ett tecken på en mer pragmatisk syn på relationerna med vår omvärld. En signal att vi nu rättar in oss i en koordinerad EU-politik mot bland annat terrorism som vi tidigare löpt stor risk att ställas utanför. Samtidigt är det en tydlig signal till såväl Marocko som Polisario att ett erkännande av Västsahara inte längre finns på Sveriges dagordning.

 

Redaktörens kommentar:

Det är ingen hemlighet att jag har arbetat som rådgivare inom vissa antiterrorfrågor och avradikaliseringsprocesser för olika stater i MENA. Jag har för detta arbete en adekvat certifikatutbildning som auditör inom Security Sector Reform genom OSSE. Det är inte heller någon större hemlighet att jag under vissa av mina resor i Marocko haft möten med bland annat presidenten för CORCAS. CORCAS är Marockanska kungahusets förvaltningsmyndighet för Västsahara. Västsahara administreras inte av Marockanska regeringen i egentlig mening utan lyder under hovet direkt.

Jag har i den rollen, samt att jag var i Marocko under den period som Marocko införde sanktioner mot svenska intressen däribland annat IKEA, blivit intervjuad för en vitbok om hur det gick till när Sverige drog sig ur löftet att erkänna Västsahara 2015. Boken skall enligt uppgift ges ut i september.

Vad som författarna till vitboken kommer fram till ser jag fram emot med visst intresse.

 

Foto: Filski – FGPhotos

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se